PABUSK

PABUSK

Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus​.
(Efeziečiams 5, 14)

Kiek laiko sėdime ant savo bažnytinių suolų puoselėdami pamaldžius jausmus? Kiek laiko lankome Biblijos mokyklą, maldos vakarą, o gal dar ir chorą? Ir kas iš to? Kiekvieną sekmadienį, trečiadienį ir penktadienį tai mus statydina. O daugiau?
Kas vyksta mūsų bažnyčioje? Kada paskutinį kartą girdėjau Jėzaus balsą? Kada privedžiau žmogų prie tikėjimo?
Tyla, metų metai tyla. Ir tai nėra blogiausia. Karšta meilė Jėzui tapo sisteminiu mąstymu ir mokslu. Kai kas nors pamokslauja, patikrinu, ar tai atitinka Bibliją, ar ne, ar kalba Šventoji Dvasia.
Štai kodėl Jėzus šias bažnyčias vadina negyvomis ir miegančiomis. Štai kodėl Azijos bendruomenės, kurias įkūrė Paulius, užmigo ir jų nebėra. O kas nutiks mums?
Štai kodėl Jėzus sako: Kelkis iš numirusių, pabusk, kuris miegi!!! Šiandien, jei išgirsi Jo balsą, pabusk! Atgailauk dėl savo kietos širdies ir pasididžiavimo. Prašyk atleidimo dėl šaltos širdies. Prašyk Šventosios Dvasios iš naujo užkurti meilės ugnį. O tada kasdien eik į savo kambarėlį ir prašyk Jėzaus, kad tave panaudotų. Pasakyk Jam, kad esi pasirengęs eiti visur, kur Jis tave siunčia. Ir jei susidaro įspūdis, kad Jis nori, jog padarytum tą ar aną, tada daryk tai. JIS nori, kad taptum palaiminimu daugeliui! Bet nenustebk dėl to, ko prašo Jėzus. Tai nėra dideli dalykai, bet Jis padarys kažką didelio iš tavo mažų žingsnių. JIS tai padaro, o ne tu.
Nusiimk tradicijos akinius ir vėl skaityk Bibliją kaip vaikas – tada Jis vėl tau prakalbės. O tada daryk, ką Jis sako. Tada Jis vėl taps tavo šviesa ir tave prikels. Pabusk!!!

O Jėzau, Tu esi gyvenimas, o ne miręs mokslas! Uždek mano širdį ir gyvenimą savo meile! Meile, kuri mane skatina veikti. Ačiū, Tu esi su manimi. Aš pasitikiu Tavimi!!!

Frank Lauermann

KITI STRAIPSNIAI

PABUSK

PABUSK

Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus​.(Efeziečiams 5, 14)Kiek laiko...

Daugiau
RAMYBĖ JO ARTUME

RAMYBĖ JO ARTUME

Nė vienas iš mūsų negali ištverti streso nesulaukęs neigiamų pasekmių! Taip yra dėl to, kad Dievas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

RAMYBĖ JO ARTUME

RAMYBĖ JO ARTUME

Nė vienas iš mūsų negali ištverti streso nesulaukęs neigiamų pasekmių! Taip yra dėl to, kad Dievas sukūrė mus gyventi bei veikti ramybėje. Jo artumas yra vienintelė vieta, kurioje galime gyventi laimingai ir sėkmingai.

Žvelgdamas atgal į pirmuosius savo trisdešimt trejus gyvenimo metus, pats be galo stebiuosi, kaip išgyvenau stresą, kurį kartais patirdavau. Aš patyriau fizinį stresą; taip pat stresą santuokiniame gyvenime; išgyvenau stresą dėl savo finansų; patyriau daug streso darbe ir kitokio pobūdžio įtampų.

Aš buvau nepatyręs pastorius sparčiai augančioje bažnyčioje, neseniai sukūręs šeimą ir gaudavau tikrai mažą atlyginimą, ir dar įvairios kitos įtampos be šių jau minėtų. Buvau tikrai dėkingas, kad Viešpats naudojo mane, jog pagelbėčiau kitiems žmonėms ir kad mūsų bažnyčia augo, tačiau tuo pat metu mane sekino stresas.

Dievas gydė mano širdį ir mokė, kaip gyventi ramybėje, kai aš skaičiau Izaijo knygos 9-ą skyrių: “<…> Jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis. Jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo” (Iz 9, 6-7).

Tai paprasta tiesa, pakeitusi mano gyvenimą ir išmokiusi, kaip susidoroti su mane slegiančiu stresu: kuo labiau Jėzui leidžiame valdyti mūsų gyvenime, tuo daugiau pasiliekame Jo teikiamoje ramybėje. Kuo daugiau mes valdysime savo gyvenimus, tuo daugiau streso patirsime. Taip, aš buvau tikintis ir pastorius, tačiau buvo daugybė gyvenimo sričių, kur visiškai nepaklusdavau Viešpačiui. Dėl to aš pats ieškojau sprendimų ir už tai brangiai sumokėdavau.

Tas pats principas veikia ir santuoką. Kuo daugiau prieigos suteiksite Jėzui jūsų santuokiniame gyvenime, tuo daugiau ramybės sulauksite! Dievas nori, kad jūsų santuoka būtų laiminga, saugi ir intymi. Dievas myli jus ir nori palaiminti, bet Jo palaiminimas yra po Jo sparnu!

 

Jimmy Evansas
„MarriageToday“ įkūrėjas ir generalinis direktorius

KITI STRAIPSNIAI

PABUSK

PABUSK

Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus​.(Efeziečiams 5, 14)Kiek laiko...

Daugiau
RAMYBĖ JO ARTUME

RAMYBĖ JO ARTUME

Nė vienas iš mūsų negali ištverti streso nesulaukęs neigiamų pasekmių! Taip yra dėl to, kad Dievas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

IŠDRĮSKIME BŪTI SAVIMI

IŠDRĮSKIME BŪTI SAVIMI

Taip dažnai mes pasiduodame pagundai ir imame lyginti save su kitais: kas sėkmingesnis, kas iškalbingesnis, kas turtingesnis, kieno mašina geresnė; kas ką nupirko, o kas pardavė, kieno namai jaukesni, kas dirba patrauklesnį darbą, o kieno vaikai protingesni; kas sveikiau gyvena, o kieno nuotraukos gražesnės socialiniuose tinkluose… Tam pabaigos nėra ir nebus. Net ir geri dalykai, jei žiūrėsime į kitus bei lyginsimės su jais, gali tapti mums didele kliūtimi sugrįžti prie savęs ir gyventi mums Dievo dovanotą gyvenimą.

Kai Dievas tave kūrė, Jis sudėjo viską, ko tau reikia, jog įgyvendintum savo pašaukimą. Jis sąmoningai ir iki mažiausių detalių viską apgalvojo ir sudėjo pačius geriausius dalykus: suteikė tik tau būdingus ir unikalius talentus bei pajėgumus, kūrybingumą, išvaizdą, kalbėseną bei balso tembrą. Jis sukūrė nepakartojamą asmenybę. Tu turi viską, ko tau reikia šiame gyvenime.

Kai Dievas kūrė visatą bei planetas, visa augaliją ir gyvūniją, Jis „matė, kad tai gerai“, bet kai sukūrė žmogų, Jis įvardino tai „labai gerai“. Labai gerai – reiškia nėra ko pridurti, nieko netrūksta, geriau jau nepadarysi.

Kai matome kito žmogaus talentą, sugebėjimus, ištvermę ar puikią išvaizdą, dažnai pagalvojame, kad to norėtume, tuo pat metu nuvertindami mums suteiktus talentus bei sugebėjimus. Tačiau kai tik bandome būti ne savimi, vargstame ir apsunkiname sau gyvenimą. Tarsi traukiame ne mūsų galioms skirtą pilną vežimą. Ypač tai būdinga tiems žmonėms, kurie dar savęs neatrado ir nepažino. Žinokime, kad Dievas išlieja patepimą tik ten, kai mes sekdami Dievu būname tuo, kuo Jis mus sukūrė būti – čia atsiveria didžiausi Dievo stebuklai – net jei reikia vienoje ar kitoje srityje padirbėti, mes išsipildome ir jaučiame malonę, esame laimingi ir laiminame aplinkinius savo būvimu.

Šioje vietoje noriu papasakoti vieno pastoriaus istoriją. Jis mėgsta rytais bėgioti, kad palaikytų puikią sportinę formą. Sykį ryte bėgdamas priekyje, maždaug vienos mylios atstumu, jis pamatė kitą bėgiką. Nusprendė pasivyti jį ir aplenkti, taip tarsi norėdamas laimėti nematomas varžybas. Po kelių minučių jis pasivijo neskubantį kitą bėgiką, patenkintas aplenkė, bet dar pabėgėjęs kelias minutes priekyje pastebėjo, kad „belenktyniaudamas“ prabėgo savo posūkį ir dabar teks gerokai grįžti atgal, kad pasiektų savo bėgimo tikslą laiku.

Ar taip kartais nenutinka ir mums, kai lenktyniaudami su tais, kurie to net nežino, mes iššvaistome daugybę savo jėgų ir laiko, o galiausiai, bent jau geriausiu atveju, tenka sugrįžti atgal, jei norime tęsti mums skirtą unikalią kelionę. Vienintelis varžovas, su kuriuo tikrai verta lenktyniauti – esame mes patys – tik mes galime įveikti savo distanciją, ir ją mums reikia įveikti kaip galima geriausiai – būkime geriausia savo paties versija, nes tokius mus sukūrė Dievas. Nei kaimynai, nei bendradarbiai ar broliai, seserys nėra mūsų konkurentai. Visiškai normalu, kad vieniems sekasi vieni dalykai, o kiti pirmauja kitose srityse – kiekvienam suteikta skirtinga malonė.

Karalius Saulius pavydžiai norėjo tos malonės, kurią Dievas buvo suteikęs Dovydui. Nors stipriai jį persekiojo ir ne vieną sykį taikėsi nužudyti Dovydą, Saulius pats prarado tai, ką turėjo – valdžią, sostą, artimųjų meilę bei tautos pagarbą. Saulių pražudė tai, kad jis norėjo įtikti kitų nuomonei ir nepaisė jam Dievo suteikto palankumo, o pavydas Dovydui net atėmė Sauliui protą.

Linkiu mums visiems pasimokyti iš Biblijos istorijų, įgauti Dievo išminties ir būti dėkingiems bei mėgautis mums asmeniškai suteiktomis Dievo dovanomis, nes taip keičiame istoriją ir palaiminame esančius šalia. Išdrįskime būti unikalūs – būkime savimi.

Jūratė Kapačinskienė

KITI STRAIPSNIAI

PABUSK

PABUSK

Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus​.(Efeziečiams 5, 14)Kiek laiko...

Daugiau
RAMYBĖ JO ARTUME

RAMYBĖ JO ARTUME

Nė vienas iš mūsų negali ištverti streso nesulaukęs neigiamų pasekmių! Taip yra dėl to, kad Dievas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

PENKI ESMINIAI GERO BENDRAVIMO FAKTORIAI

PENKI ESMINIAI GERO BENDRAVIMO FAKTORIAI

Prisiminkite tą laikotarpį, kai jūs įsimylėjote savo sutuoktinį. Jūs valandų valandas praleisdavote kartu. Jūs supratote, kad jus traukte traukia vienas prie kito, bet turbūt esminis to proceso veiksnys buvo žodžiai. Jūs kalbėjot ir kalbėjot, ir kalbėjot. Bendraudami jūs įsimylėjote vienas kitą ir būtent bendravimas padės jūsų meilei išlikti.

Nesvarbu, ar esate vedęs metus ar trisdešimt metų, jūsų santykiai bus tiek stiprūs, kiek bendraujate. Yra penki esminiai faktoriai, kurie būtini norint, kad jūsų santuokoje bendravimas tik gerėtų:

 

Tinkamas tonas

Viskas, ką sakote savo sutuoktiniui, turi būti pasakyta tinkamu tonu. Tiesą sakant, dažnai tonas pasako daugiau nei patys žodžiai. Jei pasakysite „Tu esi toks nuostabus“ meiliu tonu, tai be galo skirsis nuo sarkastiško ar kandaus „Tu esi toks nuostabus“ tono.

Tonas atskleidžia kitam asmeniui, ar tau rūpi, ar ne. Taip galite reikšti empatiją ir supratimą, balso tonas perteiks moterims saugumą, o vyrams pagarbą. Tai yra reikšmingi poreikiai, ir tinkamas balso tonas padeda juos patenkinti. Visada stebėkite, kokiu tonu kalbate su savo sutuoktiniu.

 

Skirkite pakankamai laiko

Tam, kad bendravimas būtų produktyvus, turite neskubėti ir turėti pakankamai laiko. Pavyzdžiui, jūsų santuokai bus labai naudinga, jei kiekvienais metais suplanuosite pabėgti nuo namų rutinos ir kelias dienas išvyksite kitur, kur aktyviai bendraudami leisite laiką kartu. Užuot reagavę į įvykius, vykstančius aplinkui, atsitraukite ir planuojate iš anksto. Pavyzdžiui, jūs skyrėte laiko aptarti savo metinį biudžetą arba išvykote į atgaivos savaitgalį kartu ieškoti Dievo bei jūsų šeimos ateities vizijos.

Tačiau asmeniniam bendravimui kasdien reikia mažiausiai valandos ar daugiau. Tai yra, kai vyras ir žmona dienos pabaigoje atsiveria vienas kitam. Jūs išjungiate telefonus ir akis į akį kalbatės apie darbą, vaikus ar bet kurias iškilusias problemas. Jei nerandate valandos per dieną kalbėtis, esate per daug užsiėmęs.

Galiausiai intymus bendravimas gali užtrukti nuo penkių iki dešimties minučių per dieną. Tai bet koks meilus bendravimas: sakote, kad mylite ar vertinate vienas kitą. Tai gali būti lytinių santykių dalis, bet nebūtinai. Nors tai tik nedidelė jūsų dienos dalelė, laikas, praleistas intymiai bendraujant, yra būtinas norint, kad jūsų santuoka būtų stipri.

 

Abipusis pasitikėjimas

Santuokoje pasitikėjimą reikia užsitarnauti. Sutuoktinis neatvers tau savo širdies, jei nepasitikės tavimi. Esu girdėjęs, kaip kažkas sakė, kad pasitikėjimas yra pelnomas lašais ir prarandamas kaušais. Jūs pasitikėjimą ugdote būdamas ištikimas, nuoširdus tarnas, pasiaukodamas ir išlikdamas nuolankus. Jį taip pat stiprinate būdami rūpestingi, empatiški ir dėmesingi.

Konflikto metu jūs kuriate pasitikėjimą būdami prieinami ir atsakingi. Jūsų sutuoktinis žino, kad jam ar jai nebus atkeršyta, jei jums ką nors pasakys. Jei jums paprieštaraus, jus nesislėpsite ir neversite kaltės kitam. Jūs taip pat stiprinate pasitikėjimą išlaikydami konfidencialumą – jūsų santuokinio gyvenimo detalės neišeina už jūsų santuokos ribų.

Mūsų santuokos pradžioje Karen manimi nepasitikėjo. Šiaip aš to nusipelniau, nebuvau geras vyras, buvau neatsargus. Nebuvau jai jautrus. Tačiau vieną dieną man pavyko atkurti jos pasitikėjimą, kai pradėjau teisingai elgtis, prisiėmiau atsakomybę ir vėl jai atvėriau savo širdį.

 

Tiesos ir meilės atmosfera

Laiške Efeziečiams parašyta – „kalbėkite tiesą meilėje“ (Ef 4, 15), nes taip mes tampame panašūs į Kristų. Šie du veiksniai – tiesa ir meilė – turi lydėti vienas kitą. Bendraudami turime būti atviri, ir jei mes nekalbame tiesos savo santuokoje, turėsime didelių problemų. Tačiau malonė paruošia kelią tiesos žodžiams. Kalbėti tiesą be meilės yra labai vienpusiška ir gali atrodyti piktai. Sutuoktinis gali jaustis tarsi puolamas.

Yra du skirtingi kalbėjimo būdai. Tarkime, jūsų sutuoktinis sako tai, kas jus skaudina. Galite atšauti savo sutuoktiniui sakydami: „Klausyk, vakar tu pasakei tai, o turėjai omenyje tai, ir aš žinau, kad bandai man atkeršyti už tai, kas nutiko praėjusią savaitę.“ Jūs įsitraukėte į pokalbį, jau padarę išvadą. Gali atrodyti, kad sakote tiesą, bet jūsų sutuoktinis tuoj pat ims gintis.

Geresnis būdas – pradėti pokalbį švelniai. Pirmos trys pokalbio minutės lems visą pokalbį, todėl leiskite meilei viešpatauti: „Nežinau, ar tai teisinga, bet tai, ką vakar man pasakei, tikrai mane įskaudino. Nenoriu tavęs užsipulti, bet noriu suprasti, ką turėjai omenyje.“ Pirmiausia, būkite malonus.

 

Būkite komanda

Dievo sumanymu vyrai ir žmonos yra skirtingi, ir mes turime gerbti tuos skirtumus. Santuokos suderinamumas grindžiamas ne vienodumu, o jūsų abiejų charakteriu, tikėjimu ir vertybėmis. Savo santuokos pradžioje aš dažnai atmesdavau ir neigdavau daugybę dalykų, kuriuos sakė ar darė Karen, nes aš jos nesupratau. Ji nebuvo tokia kaip aš! Pamažu sužinojau, kad tai yra gerai. Jei abu esate vienodi, tada vienas iš jūsų yra nereikalingas.

Šiandien mes esame komanda. Mes nekritikuojame vienas kito ir nesipuikuojame savo pranašumais, bet išmokome džiaugtis skirtumais. Štai kaip veikia santuoka. Mes kiekvienas turime skirtingas stipriąsias puses, ir tai leidžia mums padėti vienas kitam. Karen teikia tai, ko man trūksta, ir atvirkščiai. Mes esame stipresni kaip pora, nei esame individai.

Norėdami sėkmingai bendrauti, turite būti atidūs, kokiu balso tonu kalbate, turite skirti vienas kitam laiko, turite sukurti pasitikėjimo atmosferą ir pagardinti pokalbį tiesa su meile ir malone. Jūs taip pat turite sugebėti priimti vienas kito skirtumus. Siekite šių penkių tikslų ir pamatysite, kad jūsų tarpusavio bendrystė stiprėja.

Kai stiprėja bendrystė, stiprėja ir jūsų santuoka.

Jimmy Evansas
„MarriageToday“ įkūrėjas ir generalinis direktorius

KITI STRAIPSNIAI

PABUSK

PABUSK

Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus​.(Efeziečiams 5, 14)Kiek laiko...

Daugiau
RAMYBĖ JO ARTUME

RAMYBĖ JO ARTUME

Nė vienas iš mūsų negali ištverti streso nesulaukęs neigiamų pasekmių! Taip yra dėl to, kad Dievas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

KAIP TAPTI SĖKMINGU

KAIP TAPTI SĖKMINGU

Visi norime būti sveiki, motyvuoti, klestintys visose gyvenimo srityse, vienu žodžiu, – sėkmingi. Kodėl tad ne visi tokie būname, nors ir sakome, kad tikime Visagaliu Dievu? Kodėl Dievas vienus, rodos, laimina labiau nei kitus? Nejaugi Dievas neteisingas ir šališkas?

Dievas tikrai nėra šališkas ir visus savo vaikus myli bei auklėja vienodai. Jis aiškiai savo Žodyje sako: „Aš amžina meile tave pamilau, todėl esu tau ištikimas” (Jer 31, 3). Jei Dievas iš savo pusės yra padaręs viską, kad mes galėtume gyventi visavertį gyvenimą, reiškia yra dar mūsų pusė, nuo kurios daug kas priklauso.

Čia norėčiau išskirti 3 esminius dalykus, kurie be galo svarbūs mums, tikintiems, norint matyti pergales bei Dievo šlovę savo gyvenime:

1. Nuoširdus ir atkaklus darbas. Patinka mums tai ar ne, bet Dievas žmogų paskyrė dirbti: „Ir paėmė Viešpats Dievas žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad žmogus jį įdirbtų ir prižiūrėtų” (Pr 2, 15). Be pirminio tikslo – pažinti savo Kūrėją, kiekvienas žmogus turi savo darbą, kurį nuoširdžiai ir stropiai turėtume dirbti. Ir visai nesvarbu, kiek tau metų, ar kokia tavo profesija, Šv. Raštas moko dieviško sėkmės principo: „Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms“ (Kol 3, 23). „Viską, ką darote, darykite su meile” (1 Kor 16, 14). Dievas sukūrė žmogų darbuotis, kurti, atrasti, sugalvoti, prižiūrėti bei įgyvendinti – mes esame sukurti pagal Dievo pavidalą.

Nesame sukurti tingėti ar sėdėti vienoje vietoje. Žmogus jaučiasi laimingas ir išsipildęs veikdamas bei kurdamas. Mūsų visų paslėptas lobis – sugebėjimas dirbti bei įgyvendinti tai, ko dar nematome. “Kas dirba savo žemę, turi pakankamai duonos, o kas seka tuštybe, tam trūksta proto” (Pat 12, 11). “Lengvai įgytas turtas greitai sunyksta, kas kaupia dirbdamas- praturtėja” (Pat 13, 11).

Ar tai reiškia, jei aš dirbsiu bet ką ir be poilsio, būsiu sėkmingas? Na, lazda turi du galus, todėl ir darbas dėl darbo arba darbas, kad tik praturtėčiau, sėkmės neatneš. Kur slypi tavo sėkmės šaltinis? Geriausiai žino tavo Kūrėjas, mums Jis paliko puikų darbo bei poilsio pavyzdį – šešias dienas dirbti, o septintą ilsėtis. Kitaip sakant, šis klausimas veda prie 2 punkto.

2. Paklusnumas Dievui. Tik artimai bendraudami su savo Viešpačiu, vis labiau pažindami Jo valią bei girdėdami Jo balsą, pasitikėdami Juo, kaip geru Tėvu, galime būti Jam paklusnūs. Nuoširdžiai ir sunkiai dirbdami bei ieškodami Jo valios ir vedimo, sulauksime sėkmės bei gerų rezultatų. “Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo sumanymai pasiseks” (Pat 16, 3). Jei nesukčiausime dirbdami, mokėsime mokesčius, neišnaudosime kitų ir neegsime, bet rūpinsimės silpnesniu, dosniai padėsime ir patarnausime, net ne visada už atlygį, – būsime jautrūs Dievui bei žmonėms, tikrai sėkmė mus aplankys.

Ne visi mūsų sumanymai gali ir turi įsigyventi, ne visiems sumanymams ir esame sukurti. Dažną kartą net patys nežinome, kas mums geriausiai sekasi, kol neatsiduriame tam tikrose aplinkybėse. O Dievas žino ir net paskyrė mums tam tikrus darbus atlikti: „Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti” (Ef 2, 10).  Turėtume bendraudami su Dievu klausti Jo valios bei vedimo net mūsų kasdieniuose darbuose. Jis teikia minčių bei idėjų, kurios stebuklingai paspartina eigą bei apeina nepalankiai susiklosčiusias aplinkybės.

Kartais Dievas panaudoja visas, net mums nesuvokiamas aplinkybes, net tuomet, kai atrodo skaudžiai kenčiame. Visa laimė, kad kančia tikrai nėra galutinis mums Dievo tikslas, bet dažną kartą Jis ją naudoja mūsų kvailam užsispyrimui bei išdidumui palenkti. „Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus” (Pat 3, 5-6). “Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,- sako Viešpats.- Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi” (Jer 29, 11).

Auklėdama savo vaikus puikiai matau, kad vienam kartais reikia sunkesnių aplinkybių bei didesnio reiklumo, o kitam užtenka vieno žodžio, jog tam tikri darbai būtų atlikti. Mano kaip mamos širdis labai džiaugiasi, kai vaikams pavyksta padaryti tam tikras užduotis, net jei kartais reikia mano pagalbos ar prisilietimo. Taip pat ne visus jų sumanymus aš skubu įgyvendinti, suprasdama, kad kai kurie jų norai bei darbai gali jiems patiems stipriai pakenkti.

Taigi paklusdami Dievo valiai ir kruopščiai bei nuoširdžiai darydami tai, kas priimtina Jo akyse, sulaukiame sėkmės. „Viešpatie, Dieve, būk mums geras, įtvirtink mūsų darbus, daryk mūsų darbus sėkmingus!” (Ps 90, 17).

3. Išugdytas charakteris. Galiausiai suprantame, kad gyvenimo pabaigoje su savimi negalėsime pasiimti nieko, kas uždirbta ir materialu, nieko, ką plika akimi galime matyti, tačiau bet kokio Dievo mums patikėto darbo ir aplinkybių pirminis tikslas – pakeistas ir atnaujintas mūsų vidus, išugdytas charakteris. O už kiekvieną gerą darbą bus dosniai atlyginta ir niekas nepraslys pro mūsų Viešpaties akis. Todėl nenustokime nuoširdžiai bei uoliai darbuotis, pastiprinkime vienas kitą, nes galutinis siekis yra gerokai didesnis, nei mes galime įsivaizduoti. „Todėl mes nepailstame. Nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, vidinis diena iš dienos atsinaujina. Mūsų trumpalaikis lengvas sielvartas ruošia mums visa pranokstančią amžinąją šlovę. Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima, nes kas regima, yra laikina, o kas neregima-amžina“ (2 Kor 4, 16-18).

Tikinčiojo žmogaus tikslas ir sėkmės garantas visuomet yra ir bus gyvenimas amžinybėje su Dievu. Tenka bendrauti su labai turtingais bei daug pasiekusiais žmonėmis, jie pripažįsta, kad vien tik uždirbti pinigai bei čia įgytas turtas laimės bei sėkmės neatneša ir gyvenimo džiaugsmo daugiau nesuteikia. Tačiau įgyvendinti nelengvi darbai einant kartu su Dievu ir ieškant Jo valios, minkšta, jautri bei aplinkinius mylinti širdis, išugdytas charakteris – tai mūsų, tikinčių Visagaliu Dievu, didžiausias turtas, sėkmė ir siekinys.

 

Jūratė Kapačinskienė

KITI STRAIPSNIAI

PABUSK

PABUSK

Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus​.(Efeziečiams 5, 14)Kiek laiko...

Daugiau
RAMYBĖ JO ARTUME

RAMYBĖ JO ARTUME

Nė vienas iš mūsų negali ištverti streso nesulaukęs neigiamų pasekmių! Taip yra dėl to, kad Dievas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

Visi mes kažkurioje srityje jaučiamės nesaugūs bei neužtikrinti, ir kiekvienas su tuo neužtikrintumu elgiamės savaip, teisingai ar neteisingai. Prieš keturiasdešimt metų Karen buvo labai drovi ir nesaugi, kiekvienas tai galėjo pasakyti. Vos tik pasijutusi nesaugi, ji slėpdavosi, lyg ją kas pultų.

Kai aš pasijusdavau nesaugus, atstatydavau krūtinę ir spoksodavau iš aukšto, elgdamasis kaip tikras „macho“ (vert. past. „kietas vyrukas“). Abu savo nesaugumą reikšdavome skirtingai.

Kiekvienas asmuo kartais jaučiasi nesaugus, ir toje vietoje gali veikti tiek Dievas, tiek velnias. Pasaulyje saugumo ieškoma siekiant pinigų, galios, populiarumo ar tobulos išvaizdos. Tačiau tai nesuteikia saugumo. Vienintelis kelias, kaip įveikti mūsų neužtikrintumą, yra asmeninis santykis su Dievu.

Kai kurie Hebrajams 11 skyrių vadina „tikėjimo“ skyriumi, o 1 Laiško Korintiečiams 13 skyrių -„meilės“ skyriumi. Man patinka 91 psalmę vadinti „saugumo“ psalme. Jei norite gyventi saugiai, tai puiki vieta, kurią verta skaityti, įsiminti ir medituoti.

Pirmoje eilutėje sakoma: „Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka”. Kitaip tariant, jei pasiliksite Jame, Dievas ir užtikrins jums prieglobstį.

„Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje“ – reiškia leisti laiką Dievo akivaizdoje meldžiantis.  Kai jaučiatės nesaugūs, malda yra jūsų saugumas.

Karen ir aš galų gale išmokome maldoje išsakyti ir perduoti savo neužtikrintumą Dievui. Yra trys būdai, kaip jį nugalėti:

1. Atsigręžk į Dievą. Tegul Jis tampa tavo prieglobstis ir tvirtovė, kaip parašyta Psalmių 91 skyriaus 2 eilutėje. Kai Pauliui buvo duotas „dyglys kūne“ (2 Kor 12, 7), jis meldėsi prašydamas Dievo pašalinti savo problemos šaltinį.
Atsakydamas Dievas jam pasakė: „Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume“ (2 Kor 12, 9). Tai veda į antrą žingsnį…

2. Pasinaudok savo silpnumu. Kai mes esame silpniausi, Dievo galia pasireiškia stipriausiai mūsų gyvenime. Štai ką atrado Paulius.
Ar tai reiškia, kad neturėtume stengtis tobulėti ar turėtume susitaikyti su kiekvienu mūsų gyvenimo išbandymu? Ne! Bet mes turėtume suvokti, kad mums reikia Dievo. Kai mes pripažįstame savo silpnybes ir atiduodame jas Dievui, Jis tą neužtikrintumą paverčia stiprybe. Išpažindami, jog mums reikia pagalbos, sustiprėjame.

3. Pasitikėkime Dievo malone. Tai reiškia, kad mums nereikia užsitarnauti Dievo malonės. Mums nereikia nieko nusipelnyti. Malonė yra nepelnyta, ir Dievas pasakė Pauliui, kad Jo malonės pakanka. Jos pakanka net tuomet, kai esame visiškai žlugę.
Man patinka būti seneliu, net kai mano anūkai lipa ant mano kelių dėvėdami pilnas sauskelnes. Ar tas kvapas verčia mane mažiau juos mylėti? Visai ne! Mano meilė jiems neturi nieko bendra su tuo, ar jie švarūs, ar ne. Aš visuomet laukiu, kada jie ateis pabūti mano glėbyje.

Dievas taip pat yra toks. Nepaisant to, ką padarėme, esame laukiami Jo akivaizdoje. Dievo malonė mus sveikina, tuomet Dievo meilė mus sutvarko ir pakeičia tą nešvarų vystyklą.

Jei esi žmogus, tikrai tavo gyvenime yra sričių, kur jautiesi nesaugus. Išpažink jas Dievui. Pasislėpk Jo tvirtovėje ir paprašyk, kad Jis pakeistų tavo silpnybes į stiprybę. Jis gali… ir Jis padarys.

Jimmy Evansas
„MarriageToday“ įkūrėjas ir generalinis direktorius

KITI STRAIPSNIAI

PABUSK

PABUSK

Pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių, ir apšvies tave Kristus​.(Efeziečiams 5, 14)Kiek laiko...

Daugiau
RAMYBĖ JO ARTUME

RAMYBĖ JO ARTUME

Nė vienas iš mūsų negali ištverti streso nesulaukęs neigiamų pasekmių! Taip yra dėl to, kad Dievas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

lt_LTLithuanian
en_GBEnglish lt_LTLithuanian