KALENDORIUS

VANDENS KRIKŠTAS

VANDENS KRIKŠTAS

2023.06.25
Kviečiame visus, kurie tikite Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju ir dar nesate pasikrikštyje vandenyje!

„SINGLE’Ų” IŠVYKA

„SINGLE’Ų” IŠVYKA

2023.06.17-18
Kviečiame visus nesusituokusius dalyvauti „single’ų” išvykoje. „Single” mamytės su vaikais welcome!!!

ESI NAUJAS

Laukiame jūsų Lietuvių krikščionių bažnyčioje kiekvieną sekmadienį.
Prisijunkite, eikime tikėjimo keliu drauge.

MES

Lietuvių krikščionių bažnyčia išpažįsta Jėzų Kristų kaip vienintelį Gelbėtoją, myli Dievą ir žmones. Tiki, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad visi tikintieji gyventų amžinai. Nuoširdžiai tai suvokdama bažnyčia skelbia šią žinią pasauliui.

MALDA

„Ar kažkuris iš jūsų bėdoje? Tesimeldžia.
Ar kažkuris džiaugiasi? Tegul gieda giesmes.”

Jokūbo 5:13

Prayer or Testimony

New Field

New Field

13 + 14 =

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - ketvirtadieniais 06.30 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN