KALENDORIUS

SIELOVADOS KURSAS „GYVENIMAS LAISVĖJE”, I DALIS

SIELOVADOS KURSAS „GYVENIMAS LAISVĖJE”, I DALIS

2024.04.07
Kviečiame dalyvauti sielovados kurso „Gyvenimas laisvėje” I dalyje. Tai 5-ių savaičių kursas, padedantis keisti neatitinkančius Dievo žodžio tiesos įsitikinimus. Kurso metu bus formuojami nauji įpročiai, kurie padės gyventi visavertį gyvenimą su Dievu. Kursas vyks lietuvių kalba.

ESI NAUJAS

Laukiame jūsų Lietuvių krikščionių bažnyčioje kiekvieną sekmadienį.
Prisijunkite, eikime tikėjimo keliu drauge.

MES

Lietuvių krikščionių bažnyčia išpažįsta Jėzų Kristų kaip vienintelį Gelbėtoją, myli Dievą ir žmones. Tiki, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad visi tikintieji gyventų amžinai. Nuoširdžiai tai suvokdama bažnyčia skelbia šią žinią pasauliui.

MALDA

„Ar kažkuris iš jūsų bėdoje? Tesimeldžia.
Ar kažkuris džiaugiasi? Tegul gieda giesmes.”

Jokūbo 5:13

Prayer or Testimony

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ