„Lietuvių krikščionių bažnyčios Londone“ asmens duomenų privatumo taisyklės

 

Mūsų bažnyčioje renkame tam tikrus bažnyčios lankytojų duomenis dėl šių priežasčių:
1) Kad galėtume susisiekti su žmonėmis ir atsakyti į jų keliamus klausimus apie mūsų teikiamas paslaugas.

2) Kad galėtume tiksliai nukreipti siunčiamą informaciją apie naujoves, problemas ar artėjančius renginius tinkamiems žmonėms, atsižvelgdami į jų pageidavimus ar poreikius.

3) Kad efektyviai galėtume su jumis bendrauti bei išgirstume jūsų nuomonę ir pasiūlymus dėl mūsų veiklos tobulinimo.

4) Dėl teisinių ir finansinių priežasčių.

Mūsų principai
Mes esame visiškai įsipareigoję saugoti jūsų privatumą. Mūsų politiką galima apibendrinti vienu sakiniu: mes nesidalinsime jūsų asmenine informacija su kitais be jūsų sutikimo.

1) Mes gerbiame jūsų privatumą ir žadame tinkamai saugoti jūsų duomenis. Su jumis susisieksime ar siųsime jums tik tą informaciją, kurios teiraujatės ar su kuria esate tiesiogiai susiję.

2) Mes nesidalinsime jūsų duomenimis su kitais ir neviešinsime jūsų suteiktos informacijos be asmeninio sutikimo.

Kokią informaciją mes renkame?
Registracijos į renginius metu parašome lankytojo pateikti vardą, pavardę, gyvenamą vietą, telefono numerį ir elektroninį paštą. Šią informaciją galima pateikti telefonu, internetu arba asmeniškai apsilankius bažnyčioje bei užpildžius lankytojo kortelę.

Norėdami užtikrinti jūsų vaikų saugumą, mes renkame informaciją apie vaikų amžių, sveikatos problemas ir vaiko tėvų/globėjų kontaktinius duomenis.

Taip pat renkame informaciją apie jūsų lankomus kursus ar seminarus, kad ateityje galėtume jums pasiūlyti tolimesnes tobulinimosi galimybes. Renkame geranoriškų paaukojimu metu pateiktą informaciją dėl „Gift Aid“ akcijos.
Mes kaupiame informaciją apie namų grupelių vietą, vadovo vardą, pavardę, telefoną bei susitikimų laiką. Tokiu būdu užtikriname darnią namų grupelių veiklą.

Kas turės prieigą prie jūsų duomenų?
Tik jūs ir tam tikri darbuotojai, kurie atsakingi už duomenų tvarkymą, turės prieigą prie jūsų asmeninės informacijos.

Esant kritinei situacijai, tokiai kaip staiga sutrikusi jūsų sveikata, iškilęs pavojus jūsų gyvybei ar koks kitas rimtas įvykis, jūsų asmeniniai duomenys gali būti konfidencialiai perduoti kitiems asmenims, kurie bus tiesiogiai susiję su šios situacijos sprendimu.

Ką dar turėtumėte žinoti?
Mūsų bažnyčios susirinkimų tarnavimai ir renginiai yra filmuojami, transliuojami bei fotografuojami. Visi vaizdo ar garso įrašai bei nuotraukos yra naudojami tik griežtai bažnyčios misijos tikslams. Bažnyčios salėje yra vienas sektorius, kur nėra filmuojama ar fotografuojama, todėl jei nenorite, kad jus filmuotų ar fotografuotų, susirinkimų ar renginių metu galite sėdėti nurodytame sektoriuje.
Jeigu jums kyla kokie nors klausimai ar neaiškumai, galite kreiptis į apačioje nurodytus asmenis.

Retkarčiais galite iš mūsų gauti pranešimus apie lėšų rinkimą labdaros tikslais arba apie kitokią labdarą, prie kurios galbūt norėtumėte prisidėti.

Mūsų internetiniame tinklapyje gali būti nuorodų į kitus internetinius puslapius, tačiau mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl jūsų privatumo saugojimo šiuose tinklapiuose. Patariame nesidalinti savo prisijungimo duomenimis su kitais asmenimis.

Jeigu jums vis dar kyla klausimų ar neaiškumų, galite kreiptis:

Telefonu: 020 7476 8788
El. paštu: administrator@lithuanianchurch.org
Adresu: Data Control Officer
Lithuanian Christian Church
1 Radland Road
Canning Town
E16 1LN

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ