Esi naujas?

DŽIAUGIAMĖS, KAD PRISIJUNGEI

Lietuvių krikščionių bažnyčioje tavęs laukia daug linksmų, draugiškų ir Dievą mylinčių žmonių. Sekmadienio tarnavimas trunka apie dvi valandas, jo pradžioje visuomet atiduodame šlovę Dievui, giedodami kelias šiuolaikinės krikščioniškos muzikos giesmes. Šlovinimą veda vienas iš šlovinimo komandos narių, o jam talkina gyvai dainuojantys ir grojantys muzikantai, todėl mūsų bažnyčios šlovinimas niekada nebūna vienodas. Vėliau pamokslininkas dalinasi bendruomenę įkvepiančiu žodžiu iš Šventojo Rašto, kurio tikslas padrąsinti ir pakelti kiekvieną žmogų, sustiprinti jo tikėjimą ir suteikti viltį Dievu. Susirinkimo pabaigoje asmeniškai meldžiamasi už kiekvieną, kuriam šiandien reikia Dievo atsakymo, išgydymo ar sustiprinimo. O naujai atėjusių žmonių laukia dovana – Naujasis Testamentas.

Pasibaigus tarnavimui visus kviečiame susipažinti bei pabendrauti, kartu išgerti puodelį kavos ar arbatos, pasivaišinti įvairiais užkandžiais bei daugiau sužinoti apie mūsų bendruomenės veiklą.

Mes laukiame ne tik lietuviškai kalbančių žmonių, mūsų susirinkimai yra sinchroniškai verčiami į anglų bei rusų kalbas.

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ