Generalinio direktoriaus pareiškimas dėl įsipareigojimo saugoti asmenis

„Elim” yra įsipareigojusi kurti sveikas bažnyčias ir saugias erdves visiems. Pripažįstame, kad vaikams ir suaugusiesiems gali grėsti pavojus patirti žalą ar piktnaudžiavimą, todėl stengiamės kurti tokią kultūrą, kad kuo labiau sumažintume piktnaudžiavimo galimybes. Vaikai pasikliauja suaugusiųjų apsauga, todėl visos mūsų bažnyčios, tiesiogiai ar netiesiogiai dirbančios su vaikais, yra įsipareigojusios saugoti savo globojamus vaikus.

To siekiame užtikrindami saugią, stabilią ir globojančią aplinką, kurioje vaikai gali visapusiškai atskleisti savo potencialą. Taip pat mūsų bažnyčiose yra suaugusiųjų, kuriems dėl pažeidžiamumo, nesvarbu, ar tai nuolatinė, ar laikina būsena, reikia saugos, globos ir paramos. Mes taip pat žinome, kad mūsų bažnyčiose egzistuoja tarpusavio pasitikėjimu grįsti santykiai, kurie geriausiai klesti sveikose bažnyčiose ir aplinkoje, kur vyrauja atvirumas, skaidrumas ir atskaitomybė.

Esame tvirtai įsitikinę, kad apsauga yra kiekvieno atsakomybė, ir visi, dalyvaujantys mūsų bažnyčių gyvenime ir veikloje, turi atlikti tam tikrą vaidmenį užtikrinant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saugumą.

Spustelėkite šią nuorodą, kad susipažintumėte su mūsų saugumo užtikrinimo taisyklėmis ir mūsų saugumo koordinatorių kontaktiniais duomenimis.

Jei norite pareikšti susirūpinimą dėl saugumo užtikrinimo Elim bendruomenėje, apie tai galite pranešti nacionaliniam apsaugos koordinatoriui, naudodami šią formą. Formos kopija taip pat bus išsiųsta el. paštu informaciją pildančiam asmeniui. Nuoroda į formą

Chrisas Cartwrightas – generalinis direktorius.

 

General Superintendent Statement of Commitment to Safeguarding

Elim is committed to creating healthy churches and safe spaces for all. We recognise the ways in which children and adults can be at risk of harm or abuse, so endeavour to create a culture to minimise opportunities for abuse to occur. Children rely on adults to keep them safe, therefore all our churches working with children, either directly or indirectly, are committed to safeguarding children in their care.

We seek to do this by providing a safe, stable, and nurturing environment where children can reach their full potential. Similarly, within our churches there are adults in need of protection, care and support due to vulnerability, whether that is a permanent or temporary state. We are aware too that within our churches there are relationships of trust, which flourish best within healthy churches and environments, where there is openness, transparency and accountability.

We firmly believe that safeguarding is everyone’s responsibility, and all involved in the life of our churches and activities have a role to play in keeping children, young people and adults safe.

Please click on this link to see our safeguarding policy, including contact details of our safeguarding co-ordinators.

If you wish to raise a concern regarding safeguarding within the Elim movement, the following form can be used to notify the National Safeguarding Co-ordinator. A copy of the form will also be emailed to the person completing the information. Link to Form

Chris Cartwright – General Superintendent.

 

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ