Mes

VIENAS KŪRINYS JĖZUJE KRISTUJE

PROJEKTAI

Šie projektai yra skirti platesnei visuomenei. Bažnyčia inicijuoja ir globoja keletą projektų,
veikiančių už bažnyčios ribų ir besirūpinančių žmonių gyvenimais, jų atstatymu ir ugdymu.
Štai keletas vykdomų projektų:

VYRŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ REABILITACIJOS CENTRAS “ALFA”

Tai pirmoji organizacija Didžiojoje Britanijoje, kurios tikslas – pasiekti lietuvių išeivių bendruomenės narius, priklausomus nuo tokių psichoaktyvių medžiagų kaip alkoholis ar narkotikai, ir padėti jiems išsilaisvinti nuo šių priklausomybių bei išspręsti priklausomybės sukeltus padarinius.

Daugiau

Labdaros ir paramos fondas „ALFA“ buvo įsteigtas 2008 m. lapkričio mėn., 2009 m. lapkričio mėn. Londone pradėjo veikti vyrų priklausomybės ligų reabilitacijos dienos centras, 2011 m. lapkričio mėn. įkurtas vyrų ilgalaikės reabilitacijos centras Colchester mieste.
Reabilitacijos centro programa apima šias sritis:

 • Dvasinis ugdymas – Šventojo Rašto studijos, įvairūs kursai, konsultacijos, bažnyčios lankymas.
 • Priklausomybės pažinimas ir jos sprendimo būdai – grupinių bei asmeninių užsiėmimų, paskaitų ir konsultacijų metu pacientai mokosi atpažinti ligos ir atkryčio simptomus bei tinkamus sprendimo būdus.
 • Sveikatos pokyčiai – įvairių ligų ir sutrikimų, būdingų priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, gydymas, sveikos gyvensenos ir mitybos įpročiai, asmens higiena.
 • Elgesio pokyčiai – bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimas.
 • Gyvenimo būdo pokyčiai – grupinių bei asmeninių užsiėmimų, sportiniai užsiėmimų, išvykų metu planuodami savo laisvalaikį ir turėdami galimybių susitikti ir susipažinti su įdomiais žmonėmis, pacientai mokosi įsisavinti naujas kasdienio gyvenimo normas.
 • Santykiai su šeima – santykių su artimaisiais atkūrimas, konfliktų bei problemų šeimoje sprendimas.
 • Socialinė integracija – ateities karjeros planavimas ir įdarbinimas, pagalba ieškant gyvenamosios vietos.
 • Alfa centro paslaugos prasideda pirmine konsultacija ir apima įvairias reabilitacijos sritis iki visiškos medicininės, psichologinės reabilitacijos ir socialinės integracijos Lietuvoje bei Anglijoje.

LITUANISTINĖ IR MENŲ MOKYKLA “MOKSLIUKAS”

Lituanistinės ir menų mokyklos “Moksliukas” tikslas padėti atsiskleisti vaiko asmenybei, puoselėti ir ugdyti mažųjų talentus. Mokykloje galite išmokti groti jūsų pasirinktu instrumentu, mokytis lietuvių kalbos ir literatūros, lietuvių istorijos bei kultūros.
Šiuo metu mokykloje veikia du skyriai: lituanistinis ir muzikinis.

Daugiau

Mes tikime, kad mūsų ateitis yra vaikai, o kad jie užaugtų dori ir būtų sudėtos teisingos vertybės, turime į juos investuoti.

 • www.moksliukas.co.uk
 • @moksliukas
 • LITUANISTINIS SKYRIUS
  Beckton Community Centre
  14 East Ham Manor Way
  London
  E6 5NG
  MUZIKINIS SKYRIUS
  1 Radland Road
  Canning Town
  London
  E16 1LN
 • Lituanistinis skyrius: +44 78131 07947
  Muzikinis skyrius: +44 74141 77772

VAIKŲ DARŽELIS “MOKSLIUKAS”

Darželyje “Moksliukas” siekiame užtikrinti saugią, šiltą ir laimingą aplinką, kurioje vaikai gali augti ir mokytis žaisdami, o tėvai ir globėjai gali jaustis visada laukiami.
Šiuo metu veikia du darželio skyriai: vienas Canning Town, kitas Woolwich rajonuose.

Daugiau

„Moksliuko” tikslas – plėtoti vaiko dvasines ir socialines dovanas bei talentus. Mes gerbiame ir puoselėjame kiekvieno vaiko individualumą savo vaikų darželyje bei norime, kad kiekvienas iš jų augtų apsuptas Dievo bei žmonių meile ir taptų atsakingu piliečiu.

CHORAS “GAUSA”

Choras „Gausa” susibūrė 2008 m. Dainuoti buriasi įvairių profesijų žmonės, kurie tiesiog mėgsta muzikuoti ir nori prisidėti prie prasmingos muzikinės veiklos. Chorui vadovauja jau gerai lietuvių bendruomenei pažįstama, kūrybinga ir entuziastinga vadovė Rita Gužauskienė. Per daugelį muzikinio darbo metų vadovavo keliems lietuvių vaikų chorams, išugdė ne vieną talentą. Už savo pasiekimus jai buvo suteiktas „Metų lietuvio 2008“ titulas Londone.

Daugiau

Choras dalyvauja įvairiuose lietuvių bendruomenės bei Lietuvos Ambasados reginiuose, koncertuoja lietuvių ir anglų bažnyčiose.

Choro „Gausa“ 10-ties metų veiklos ryškiausi pasiekimai
Choras dalyvavo trijose Lietuvos dainų šventėse Vilniuje:

 1. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“, 2009 m.
 2. Lietuvos dainų šventė „Čia mūsų namai“, 2014 m.
 3. Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos“, 2018 m.

Choras „Gausa“ dalyvavo 9-oje Šiaures Amerikos  Lietuvių dainų šventėje  „Daina aš gyvenu“  Toronte, Kanadoje 2010 m. Taip pat, 10-oje Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje „Padainuosim dainų dainelę“ Čikagoje 2015 m.

Nuo pat 2013 m. penkis metus iš eilės choras „Gausa“ yra kviečiamas dalyvauti Birželio 14-tai, Gedulo ir vilties dienai paminėti, kai lietuviai, latviai ir estai buvo ištremti į Sibirą. Būtent čia užsimezgė trijų Baltijos šaliu chorų draugystė, kur kartu atlikdavo po viena kiekvienos šalies daina.

2017 m. lapkričio 10-15 d. choras „Gausa“ Peterburge dalyvavo 10-ame tarptautiniame folklore festivalyje „Inter Folk“ in Russia. Čia choras buvo apdovanotas:

 1. Diplomu už dalyvavimą festivalyje „Interfolk in Russia“.
 2. 10-ojo Tarptautinio folkloro konkurso „Grand Prix Interfolk“ Aukso diplomu ir 1-uoju prizu bei buvo atrinktas dalyvauti pasirodyme pagrindiniam prizui laimėti.
 3. Choras „Gausa“ buvo apdovanotas specialiu žiuri prizu ir diplomu už tautinių tradicijų išsaugojimą bei puoselėjimą.
 4. Taip pat Europos folkloro asociacijos prezidentas Kaloyan Nikolov įteikė kvietimą dalyvauti ir pristatyti mūsų tautos tradicijas Pasaulio folkloro čempionate „World Folk“.

2018 m. rugpjūčio 23-28 d. choras dalyvavo 8-ajame Pasaulio folkloro čempionate 2018, Nessebare, Bulgarijoje. Apdovanojimai šiame konkurse:

 1. Įteiktas Laureatų diplomas.
 2. Diplomas „Discovery“ – choras „Gausa“ čempionato atradimas.
 3. Folkloro vokalinių ansamblių ir chorų kategorijoje už modernių aranžuočių atlikimą choras „Gausa“ apdovanotas diplomu ir aukso medaliu.
 4. Choro aukščiausias pasiekimas šiame čempionate – Grand Prix nominacija ir auksinis Orfėjas.
 5. Pasaulio čempionato „Wold Folk 2018“ uždarymo ceremonijoje chorui „Gausa“ buvo įteiktas Burgo miesto (Bulgarija) savivaldybės mero diplomas už tautos tradicijų saugojimą ir puoselėjimą. Taip pat buvo įteikta Imperatoriaus Konstantino 4-ojo laikų auksinės monetos kopija.
 6. Uždarymo ceremonijoje buvo paskelbta, kad choro „Gausa“ vadovei ir dirigentei Ritai Gužauskienei suteikiamas garbingas Maestro titulas.

Ir  paskutinis ir labai garbingas pasiekimas „Gausai“  – tai rugsėjo 22 d. dalyvavimas Londono Branderburgo festivalio chorines muzikos koncerte kartu su Latvijos ir Estijos chorais.

Choro veiklą galite stebėti „Gausos” Facebook’o puslapyje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS “VERSMĖ”

Londono „Lietuvių krikščionių bažnyčios“ tautinių šokių kolektyvas „Versmė“ kelių šokių entuziastų dėka buvo įkurtas 2011 m. liepos mėn. Kolektyve šoka tiek pradedantys, tiek nemažai šokio patirties turintys šokėjai. Šokiui amžius taip pat neturi ribų, todėl čia galite matyti tiek jaunimą, tiek vyresnio amžiaus šokėjus. Mus visus vienija meilė šokiui ir savo tautinei kultūrai.

Daugiau

 

 

 

Kolektyvui vadovauja choreografė Terese Burdyn.

Žymiausi „Versmės” pasirodymai:
2012 m. – XIV Lietuvių tautinių šokių šventė, Bostonas, JAV.
2014 m. – Lietuvos dainų ir šokių šventė, Vilnius, Lietuva.
2015 m. – Tarptautinis tautinio šokio festivalis, Halkidiki, Graikija.
2015 m. – „Dance Around The World“, tarptautinis šokio festivalis, Londonas, JK.
2016 m. – XV Lietuvių tautinių šokių šventė, Baltimore, JAV.
2017 m. – Tarptautinis tautinio šokio festivalis, Lido de Jesolo, Italija.
2018 m. – Šimtmečio jubiliejinė Lietuvos dainų ir šokių šventė, Vilnius, Lietuva.

Kolektyvas „Versmė“ visuomet dalyvauja tradiciniuose lietuviškuose renginiuose kaip Vasario 16-osios minėjimai, Sekmines, Jonines ir kt. Būti lietuviško kultūrinio gyvenimo Londone dalimi mūsų kolektyvui yra didžiulis įvertinimas. Mums kaip išeivijos lietuviams be galo malonu, kad galime dalyvauti ir vietines Londono savivaldybės rengiamuose pasirodymuose ir supažindinti kitataučius su lietuvišku šokiu ir kultūra. Didžiausi prisiminimai lieka iš didelių tarptautinių renginių, tokių kaip šokių šventės ar tautinio šokio festivaliai. Šie renginiai ne tik augina mūsų kolektyvo tautinę savimonę, bet ir kiekvieną praturtina asmeniškai.

Jei vertinate lietuvišką šokį bei norite prisijungti prie „Versmės“ kolektyvo, susisiekite su mumis:

“SUŠILDYK VAIKO ŠIRDELĘ”

Tai labdaringas projektas, turintis labai gražią ir kilnią misiją – gerų darbų bei rūpesčiu artimu dėka padėti Lietuvoje vargingiau gyvenantiems vaikams pažinti Dievą, parodyti tikrąjį Gelbėtoją bei Tėtį, dovanoti viltį, meilę ir šilumą. 

Daugiau

 

2006 m. Lietuvių krikščionių bažnyčiai kilo mintis siųsti Lietuvos Daugų kaime vargingiau gyvenantiems vaikams dovanėles, ir jau gruodžio mėn. 133 dovanėlės nudžiugino vaikučius. Misija plėtėsi ir 2009 m. kartu su vaikų choru dovanėlės buvo vežamos jau ir į Kuršėnus, o 2010 m. pas vaikus, gyvenančius globos namuose, paruošusi vaidinimą važiavo vaikų dramos grupė. 2011 m. bažnyčia lankantys žmonės paruošė 369 dovanėles Daugų, Alytaus, Kuršėnų bei Kėdainių vaikų globos namams. Iki šiol kiekvienais metais prieš Kalėdas į vaikų globos namus Lietuvoje vyksta „Sušildyk vaiko širdelę“ tarnautojų komanda, kuri veža dovanas, pasirodymą bei Gerosios Naujienos žinią ten esantiems vaikams. Nuo 2018 m. sausio tarnautojai vaikučius lanko kas mėnesį, palaiko ir globoja juos. Du kartus vaikai turėjo galimybę sudalyvauti „Alfa Run“ išmėginimų bėgime, o rugpjūčio mėnesį 20 vaikų vyko į pajūrio stovyklą „Gerasis Tėtis“, kur buvo apsupti Dievo bei tarnaujančių meilės ir džiaugsmo.

Vasaros metu „Sušildyk vaiko širdelę” įprastai keliauja į Lietuvos pajūrį, kur vaikučiams iš globos namų būna organizuojamos vasaros stovyklos. Laukiame globos namų auklėtinių, kurie nori smagiai bei turiningai praleisti laiką ir daugiau sužinoti apie Viešpatį kaip Kūrėja bei mylintį Tėvą.

Jei norite prisijungti ir būti šios gražios misijos dalimi, susisiekite su mumis:

info@lithuanianchurch.org

 • CANNING TOWN
  1 Radland Road
  Canning Town
  London
  E16 1LN
   
 •  

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN