Mes

VIENAS KŪRINYS JĖZUJE KRISTUJE

PROJEKTAI

Šie projektai yra skirti platesnei visuomenei. Bažnyčia inicijuoja ir globoja keletą projektų,
veikiančių už bažnyčios ribų ir besirūpinančių žmonių gyvenimais, jų atstatymu ir ugdymu.
Štai keletas vykdomų projektų:

VYRŲ PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ REABILITACIJOS CENTRAS “ALFA LIFE”

Tai pirmoji organizacija Didžiojoje Britanijoje, kurios tikslas – pasiekti lietuvių išeivių bendruomenės narius, priklausomus nuo tokių psichoaktyvių medžiagų kaip alkoholis ar narkotikai, ir padėti jiems išsilaisvinti nuo šių priklausomybių bei išspręsti priklausomybės sukeltus padarinius.

Daugiau

Labdaros ir paramos fondas „ALFA LIFE“ buvo įsteigtas 2008 m. lapkričio mėn., 2009 m. lapkričio mėn. Londone pradėjo veikti vyrų priklausomybės ligų reabilitacijos dienos centras, 2011 m. lapkričio mėn. įkurtas vyrų ilgalaikės reabilitacijos centras Colchester mieste.
Reabilitacijos centro programa apima šias sritis:

 • Dvasinis ugdymas – Šventojo Rašto studijos, įvairūs kursai, konsultacijos, bažnyčios lankymas.
 • Priklausomybės pažinimas ir jos sprendimo būdai – grupinių bei asmeninių užsiėmimų, paskaitų ir konsultacijų metu pacientai mokosi atpažinti ligos ir atkryčio simptomus bei tinkamus sprendimo būdus.
 • Sveikatos pokyčiai – įvairių ligų ir sutrikimų, būdingų priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, gydymas, sveikos gyvensenos ir mitybos įpročiai, asmens higiena.
 • Elgesio pokyčiai – bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimas.
 • Gyvenimo būdo pokyčiai – grupinių bei asmeninių užsiėmimų, sportiniai užsiėmimų, išvykų metu planuodami savo laisvalaikį ir turėdami galimybių susitikti ir susipažinti su įdomiais žmonėmis, pacientai mokosi įsisavinti naujas kasdienio gyvenimo normas.
 • Santykiai su šeima – santykių su artimaisiais atkūrimas, konfliktų bei problemų šeimoje sprendimas.
 • Socialinė integracija – ateities karjeros planavimas ir įdarbinimas, pagalba ieškant gyvenamosios vietos.
 • „Alfa Life” centro paslaugos prasideda pirmine konsultacija ir apima įvairias reabilitacijos sritis iki visiškos medicininės, psichologinės reabilitacijos ir socialinės integracijos Lietuvoje bei Anglijoje.

LITUANISTINĖ IR MENŲ MOKYKLA “MOKSLIUKAS”

Lituanistinės ir menų mokyklos “Moksliukas” bendrasis ir pagrindinis tikslas – padėti mokiniui gilinti jo/jos lietuvių kalbos žinias. Kitas svarbus tikslas – sudaryti galimybes vaikams atskleisti savo gebėjimus. Tai ypač svarbu pačių mažiausiųjų  grupėse bei paruošiamosiose klasėse, kur vaikas gali atsiskleisti savo darbeliuose, piešiniuose, žaisdamas ir vaidindamas. Tuo pat metu tobulindamas lietuvių kalbos įgūdžius bei plėsdamas  žodyną.

Daugiau

Į mokyklą priimami vaikučiai nuo 4-erių metų.

Mokykloje vaikai mokosi rašyti, skaityti bei bendrauti lietuvių kalba. Mažųjų grupėse vaikai mokosi žaisdami, daro daug kūrybinių darbelių. Aukštesnėse klasėse jau mokosi lietuvių kalbos gramatikos, o savo išmoktas žinias mokiniai taiko praktiškai: rašo laiškus mamoms, tėčiams, močiutėms, rašinėlius ir t.t.
Mokslo metų gale vaikai gauna baigimo pažymėjimus.

Padovanokite savo vaikui lietuviu kalbą bei kultūrą – tai jam padės išlaikyti savo tautiškumą.
Mes tikime, kad mūsų ateitis yra vaikai, o kad jie užaugtų dori ir būtų sudėtos teisingos vertybės, turime į juos investuoti.

VAIKŲ DARŽELIS “MOKSLIUKAS”

Darželyje “Moksliukas” siekiame užtikrinti saugią, šiltą ir laimingą aplinką, kurioje vaikai gali augti ir mokytis žaisdami, o tėvai ir globėjai gali jaustis visada laukiami.
Šiuo metu veikia du darželio skyriai: vienas Canning Town, kitas Woolwich rajonuose.

Daugiau

„Moksliuko” tikslas – plėtoti vaiko dvasines ir socialines dovanas bei talentus. Mes gerbiame ir puoselėjame kiekvieno vaiko individualumą savo vaikų darželyje bei norime, kad kiekvienas iš jų augtų apsuptas Dievo bei žmonių meile ir taptų atsakingu piliečiu.

CHORAS “GAUSA”

Choras „Gausa” susibūrė 2008 m. Dainuoti buriasi įvairių profesijų žmonės, kurie tiesiog mėgsta muzikuoti ir nori prisidėti prie prasmingos muzikinės veiklos. Chorui vadovauja jau gerai lietuvių bendruomenei pažįstama, kūrybinga ir entuziastinga vadovė Rita Gužauskienė. Per daugelį muzikinio darbo metų vadovavo keliems lietuvių vaikų chorams, išugdė ne vieną talentą. Už savo pasiekimus jai buvo suteiktas „Metų lietuvio 2008“ titulas Londone.

Daugiau

Choras dalyvauja įvairiuose lietuvių bendruomenės bei Lietuvos Ambasados reginiuose, koncertuoja lietuvių ir anglų bažnyčiose.

Choro „Gausa“ 10-ties metų veiklos ryškiausi pasiekimai
Choras dalyvavo trijose Lietuvos dainų šventėse Vilniuje:

 1. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“, 2009 m.
 2. Lietuvos dainų šventė „Čia mūsų namai“, 2014 m.
 3. Lietuvos šimtmečio dainų šventė „Vardan tos“, 2018 m.

Choras „Gausa“ dalyvavo 9-oje Šiaures Amerikos  Lietuvių dainų šventėje  „Daina aš gyvenu“  Toronte, Kanadoje 2010 m. Taip pat, 10-oje Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje „Padainuosim dainų dainelę“ Čikagoje 2015 m.

Nuo pat 2013 m. penkis metus iš eilės choras „Gausa“ yra kviečiamas dalyvauti Birželio 14-tai, Gedulo ir vilties dienai paminėti, kai lietuviai, latviai ir estai buvo ištremti į Sibirą. Būtent čia užsimezgė trijų Baltijos šaliu chorų draugystė, kur kartu atlikdavo po viena kiekvienos šalies daina.

2017 m. lapkričio 10-15 d. choras „Gausa“ Peterburge dalyvavo 10-ame tarptautiniame folklore festivalyje „Inter Folk“ in Russia. Čia choras buvo apdovanotas:

 1. Diplomu už dalyvavimą festivalyje „Interfolk in Russia“.
 2. 10-ojo Tarptautinio folkloro konkurso „Grand Prix Interfolk“ Aukso diplomu ir 1-uoju prizu bei buvo atrinktas dalyvauti pasirodyme pagrindiniam prizui laimėti.
 3. Choras „Gausa“ buvo apdovanotas specialiu žiuri prizu ir diplomu už tautinių tradicijų išsaugojimą bei puoselėjimą.
 4. Taip pat Europos folkloro asociacijos prezidentas Kaloyan Nikolov įteikė kvietimą dalyvauti ir pristatyti mūsų tautos tradicijas Pasaulio folkloro čempionate „World Folk“.

2018 m. rugpjūčio 23-28 d. choras dalyvavo 8-ajame Pasaulio folkloro čempionate 2018, Nessebare, Bulgarijoje. Apdovanojimai šiame konkurse:

 1. Įteiktas Laureatų diplomas.
 2. Diplomas „Discovery“ – choras „Gausa“ čempionato atradimas.
 3. Folkloro vokalinių ansamblių ir chorų kategorijoje už modernių aranžuočių atlikimą choras „Gausa“ apdovanotas diplomu ir aukso medaliu.
 4. Choro aukščiausias pasiekimas šiame čempionate – Grand Prix nominacija ir auksinis Orfėjas.
 5. Pasaulio čempionato „Wold Folk 2018“ uždarymo ceremonijoje chorui „Gausa“ buvo įteiktas Burgo miesto (Bulgarija) savivaldybės mero diplomas už tautos tradicijų saugojimą ir puoselėjimą. Taip pat buvo įteikta Imperatoriaus Konstantino 4-ojo laikų auksinės monetos kopija.
 6. Uždarymo ceremonijoje buvo paskelbta, kad choro „Gausa“ vadovei ir dirigentei Ritai Gužauskienei suteikiamas garbingas Maestro titulas.

Ir  paskutinis ir labai garbingas pasiekimas „Gausai“  – tai rugsėjo 22 d. dalyvavimas Londono Branderburgo festivalio chorines muzikos koncerte kartu su Latvijos ir Estijos chorais.

Choro veiklą galite stebėti „Gausos” Facebook’o puslapyje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS “VERSMĖ”

Londono „Lietuvių krikščionių bažnyčios“ tautinių šokių kolektyvas „Versmė“ kelių šokių entuziastų dėka buvo įkurtas 2011 m. liepos mėn. Kolektyve šoka tiek pradedantys, tiek nemažai šokio patirties turintys šokėjai. Šokiui amžius taip pat neturi ribų, todėl čia galite matyti tiek jaunimą, tiek vyresnio amžiaus šokėjus. Mus visus vienija meilė šokiui ir savo tautinei kultūrai.

Daugiau

 

 

 

Kolektyvui vadovauja choreografė Terese Burdyn.

Žymiausi „Versmės” pasirodymai:
2012 m. – XIV Lietuvių tautinių šokių šventė, Bostonas, JAV.
2014 m. – Lietuvos dainų ir šokių šventė, Vilnius, Lietuva.
2015 m. – Tarptautinis tautinio šokio festivalis, Halkidiki, Graikija.
2015 m. – „Dance Around The World“, tarptautinis šokio festivalis, Londonas, JK.
2016 m. – XV Lietuvių tautinių šokių šventė, Baltimore, JAV.
2017 m. – Tarptautinis tautinio šokio festivalis, Lido de Jesolo, Italija.
2018 m. – Šimtmečio jubiliejinė Lietuvos dainų ir šokių šventė, Vilnius, Lietuva.

Kolektyvas „Versmė“ visuomet dalyvauja tradiciniuose lietuviškuose renginiuose kaip Vasario 16-osios minėjimai, Sekmines, Jonines ir kt. Būti lietuviško kultūrinio gyvenimo Londone dalimi mūsų kolektyvui yra didžiulis įvertinimas. Mums kaip išeivijos lietuviams be galo malonu, kad galime dalyvauti ir vietines Londono savivaldybės rengiamuose pasirodymuose ir supažindinti kitataučius su lietuvišku šokiu ir kultūra. Didžiausi prisiminimai lieka iš didelių tarptautinių renginių, tokių kaip šokių šventės ar tautinio šokio festivaliai. Šie renginiai ne tik augina mūsų kolektyvo tautinę savimonę, bet ir kiekvieną praturtina asmeniškai.

Jei vertinate lietuvišką šokį bei norite prisijungti prie „Versmės“ kolektyvo, susisiekite su mumis:

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ