Esi naujas

DŽIAUGIAMĖS, KAD PRISIJUNGEI

Leiskite mums pasirūpinti jūsų vaikais, ir jiems tikrai neteks nuobodžiauti.
Kol tėveliai sekmadienį klausosi pamokslo, vaikų tarnavimo grupėse mažųjų laukia pažintinės pamokėlės apie Dievą bei įdomūs ir linksmi užsiėmimai. Vaikus prižiūri atsakingi bažnyčios tarnautojai-savanoriai, kurie myli ir noriai rūpinasi mažaisiais.

Pagrindinis vaikų tarnavimo tikslas, kad mažieji lankytojai pažintų Kristų. Mes tikime, jog vaikai yra tokie pat svarbūs Kristaus kūno nariai kaip ir suaugusieji.

Vaikai pagal savo amžių skirstomi į keturias grupes:
1-3 metų,
4-6 metų,
7-9 metų,
10-13 metų.

Norėdami užtikrinti vaikų saugumą, prašome tėvelių prieš susirinkimą užregistruoti savo vaikučius, o po susirinkimo atsiimti pasirašant.

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ