VYRŲ SAVAITGALIS „TIKRAS VYRIŠKUMAS”

VYRŲ SAVAITGALIS „TIKRAS VYRIŠKUMAS”

KAS? KAIP? KODĖL?

Sveiki, vyrai!
Balandžio 26-27 dienomis mūsų laukia dar vienas vyriškumo savaitgalis. Visuomet džiaugiamės, kai kartu galime suvažiuoti, pabendrauti, šlovinti Viešpatį ir klausytis, ko Jis šiandien moko. Tikime, kad, apsisprendę judėti dieviško vyriškumo link, galime bręsti kaip vyrai ir padėti kitiems.

Po nelengvos darbo savaitės, penktadienio vakarą kviečiame atvykti ir atsipalaiduoti pirtyje, pabendrauti bei pavakarieniauti kartu. Tai paprasta, bet labai svarbi įžanginė dalis, kurios metu mes neskubėdami pasiruošime priimti tai, ką Dievas mums numatęs.

SAVAITGALIO TEMOS:
Šeštadienį papusryčiavę pradėsime dieną šlovindami. Laukia dvi „Tikras vyriskumas“ The 33 Serries ciklo „Vyras ir jo istorija“ temos:

 • VISIŠKAI VIENAS
 • ŠIRDIS

Tie, kas dalyvavote praėjusiame vyrų savaitgalyje, prisiminsite jau girdėtas temas – apie tėčio ir mamos paliktas vidines žaizdas, išgydymą bei praktinius strateginius žingsnius.

Žaizda buvo įvardinta kaip „bet kokia neišspręsta problema, kuri neigiamai veikia ir formuoja žmogaus dabartinio gyvenimo kryptis ir dinamiką.“ Tai neišbaigtas mūsų praeities reikalas, kuris žalingai veikia dabartį.

Šį kartą supažindinsime jus su kitokio tipo žaizda, kuri atsiranda savaime, vadinama „vienišumo žaizda“. Ši žaizda būdinga žmogui, kuris bando gyventi vienas. Jis gali turėti daug pažįstamų ir atsitiktinių draugų, bet jam trūksta charakterio – gilios, širdies lygmens draugystės.

Taip pat kalbėsime apie kiekvieno vyro „širdies“ žaizdą, kurios negalime praleisti, nes tai lemia, kas esame ir ką darome. Sužinosime, kaip ši žaizda atsirado ir koks atstatymo kelias.

Būti šalia kitų vyrų ir dalintis savo gyvenimu, einant bei palaikant vienas kitą, yra esminė vyriškumo kelionės dalis.

Todėl raginame prisijungti prie jau veikiančių vyrų namų grupelių arba patiems pradėti grupelę (apie tai pranešk vadovams šio savaitgalio metu arba bažnyčios administracijai), taip pat jungtis prie WhatsApp grupės 300🔥ir sekmadieniais lankyti bažnyčios susirinkimus.

Savaitgalio metu tarnautojų komanda patarnaus maldomis bei asmeniniais pokalbiais, susijusiais su savaitgalio temomis. Vyks šlovinimas, girdėsite liudijimus.

 
ATSIVEŽKITE: 
⁃ čiužinį bei miegmaišį (tik penktadienio nakvynei)
⁃ higienos reikmenis
⁃ Biblija, užrašus, rašymo priemones
⁃ sportinę aprangą bei pirties reikmenis
– pozityvų nusiteikimą
 
SAVAITGALIO KAINA – £45
Į kainą įskaičiuota penktadienio vakarienė bei pirtis, šeštadienio pusryčiai, pietūs ir vakarienė bei lengvi užkandžiai pertraukų ir pirties metu.
 
MOKĖJIMO SĄSKAITĄ:

Referenciniame laukelyje įrašykite „Vyrų savaitgalis“.
Name: ECKT Lithuanian Christian Church
Bank: Lloyds bank
Bank Sort Code: 30-91-87
Bank Account: 03788609

PARAMA „TIKRAS VYRIŠKUMAS” KURSO DARBAMS:

Kad įvyktų toks savaitgalis, atliekami intencyvūs pasiruošimo darbai:
⁃ verčiama kurso tekstinė bei įgarsinama vaizdo medžiaga į lietuvių ir rusų kalbas
⁃ ruošiama pirtis bei skanus maistas
⁃ maldos bei tarnautojų komandos meldžiasi už kiekvieną užsiregistravusį dalyvį
 
Jei norite prisidėti prie šios tarnystės finansiškai, aukokite geranoriškas aukas:
Referenciniame laukelyje įrašykite „TV (Tikras vyriškumas) parama“.
Name: ECKT Lithuanian Christian Church
Bank: Lloyds bank
Bank Sort Code: 30-91-87
Bank Account: 03788609
 
DALYVAUK IR PASIKVIESK DRAUGĄ:
Esame jsitikinę, kad jau esi užsidegęs drasaus „Tikras vyriskumas” judéjimo ugnimi ir neabejodamas judèsi pirmyn ir tik pirmyn – gyventi teisiai, aistringai ir tikslingai.
Nepasilaikyk to tik sau, dalinkis šia informacija su draugais ir pakviesk juos į  šį savaitgalį.
 
Vyriškai sveikiname visus prisijungusius!

MOKĖJIMO SĄLYGOS:
1. Renginio kaina – £45.
2. Registraciją atšaukti įmanoma likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki renginio pradžios.
3. Jei registracija atšaukiama likus mažiau nei 1 savaitei, mokestis vis tiek turi būti sumokėtas. JIs bus grąžintas tik tuo atveju, jei visos rezervuotos vietos bus užimtos.

PS: sekantis vyriškumo savaitgalis planuojamas 2024 m. liepos 5-7 d. – išvyka į kalnus. Detalesnė informacija bus paskelbta vėliau.

 
 • KUR?
  „Alfa” centras, Langham Park, Ipswich Road, Colchester, Essex, CO4 5QQ
 • KADA?
  Penktadienį, balandžio 26 d., nuo 18.00 val. bei šeštadienį, balandžio 27 d., 8.00 val. – pusryčiai, 9.00 val. – šlovinimas
 • KIEK?
  £45

ATSILIEPIMAI APIE VYRŲ RENGINĮ

„Dievas patarnavo per liudijimus, taip pat per tarnautojus asmeniškame pokalbyje. Temos labai taiklios tiek man, tiek kitų dalyvių gyvenimui. Duonos laužymas pabaigoje, keletas žmonių naujai priėmusių Kristų, manau, geriausiai paliudijo, kad renginys sėkmingas. Man asmeniškai atėjo apreiškimas atleisti keletui žmonių, taip pat būti atviresniam prieš žmones ir nusižeminti prieš Dievą savo gyvenime. Pajutau, kad dalis tamsos pasitraukė maldos metu, buvo proga atvirai pakalbėti su tarnautojais, išpažinti nuodėmes, iškelti porekius, gauti vieną svarbų atsakymą tam tikroje situacijoje. Taip pat susipažinau su naujais žmonėmis.”

„Man labiausiai patiko būti su vyrais, patiko atvirumas – tarnaujančių ir dalyvaujančių.”

„Atradau ramybę nuo kasdienės rutinos, susimąstymai apie vedamą temą.”

REGISTRACIJA:
Registracija būtina ir vyks iki balandžio 20 d.
Norėdami užsiregistruoti, užpildykite apačioje nurodytose skiltyse savo duomenis.

Registracija į VYRŲ SAVAITGALĮ

SMS

KITA SVARBI INFORMACIJA:
Registracijos užpildymas reiškia, kad sutinkate būti filmuojami bei fotografuojami renginio metu organizatorių paskirto personalo. Medžiaga gali būti naudojama renginiui reprezentuoti mūsų interneto svetainėje bei socialiniame tinkle. Visi dalyvių vardai, pavardės bei kontaktiniai duomenys yra konfidenciali informacija ir nebus perduodama trečiosioms šalims. Susipažinkite su LKBL privatumo taisyklėmis.

Primename, kad mūsų organizuojamų renginių metu jūsų pačių daromi vaizdo/garso įrašai bei nuotraukos yra griežtai jūsų asmeniniam naudojimui ir negali būti publikuojami YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ir kituose panašiuose socialiniuose tinklapiuose ar svetainėse, jeigu vaizdo įrašuose ar nuotraukose (pirmajame arba antrame plane) yra kitų asmenų. Ši taisyklė yra būtina, norint užtikrinti jūsų ir kitų dalyvių privatumą.

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ

ŠVENTINIS VELYKŲ SUSIRINKIMAS

ŠVENTINIS VELYKŲ SUSIRINKIMAS

KAS YRA ŠV. VELYKOS?

Šv. Velykos yra ypatingas laikas kiekvienam Jėzaus mokiniui. Nors dėl konkretaus Velykų laiko ir pagoniškų šventės apeigų yra nesutarimų, tai nėra svarbiausia. Svarbiausias Šv. Velykų faktas – Jėzus Kristus mirė už visos žmonijos nuodėmes ir prisikėlė. Velykų esmė – Jėzaus Kristaus pergalė ant kryžiaus, kurią pranašavo Senojo Testamento pranašai: Tikrai jis nešė mūsų negalias ir sau pasiėmė mūsų skausmus. O mes laikėme jį nubaustu, Dievo ištiktu ir pažemintu. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti. Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus” (Iz 53, 4-6). Jėzus, būdamas Dievas, gimė kaip silpnas žmogus, kad galėtų gyventi tarp mūsų ir, nepadaręs jokios nuodėmės, mirti sumokėdamas savo gyvybe už žmoniją. Biblija moko, kad atlygis už nuodėmę yra mirtis. Visi žmonės nusidėjo, visi stokojo Dievo šlovės. „Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia. Jis parodė savo teisumą tuo, kad, būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų” (Rom 3, 22-26). Jei ne Kristaus auka, visi būtume pasmerkti mirčiai, bet Dievas pasigailėjo žmogaus, numirdamas vietoje jo ir padovanodamas išgelbėjimo dovaną – malonę kiekvienam, kas Juo patikės. „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų” (Ef 2, 8-9). Malonė – tai reiškia, kad to nusipelnyti neįmanoma. Žmogus savo gerais darbais ar religine veikla nepajėgus išpirkti savo nuodėmių, tai gali tik Jėzaus kraujas, pralietas dėl mūsų. Tai pati geriausia žinia žmogui ir, aišku, pati didžiausia šventė žemėje.

Tikros Šv. Velykos neturi nieko bendra su kiaušiniais ar jų dažymu, taip pat su kiškučiais ar kitom tradicinėm apeigom. Tradicijos nėra blogai, jeigu tai neužgožia šventės esmės. Nieko blogo nenutiks tikinčiajam, jei jis nudažys kiaušinį ar nupirks kam nors šokoladinį zuikutį. Vis dėlto, jei Velykų šventė telieka gražios apeigos, tuomet jau reiškia, kad švenčiame kažką kitą, bet ne Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir pergalę ant kryžiaus.

Visus  tikinčiuosius kviečiu ir raginu, ne tik patiems švęsti tikrą Velykų šventę, bet ir dalintis šia Gerąją naujiena su kitais. Meldžiu, mums visiems pačių kūrybingiausių būdų, kaip dalinantis Evangelijos žinia. Tiesiog skelbkime, kad Jėzus nugalėjo nuodėmę, išgelbėjo ir išlaisvino nuo mirties, kaltės ir nuodėmės vergystės kiekvieną, kas patikės Jo auka. Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos; palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito!“ (Rom 4, 7-8).

Jėzus prisikėlė, brangieji! Ir mes su Juo!!!
Kviečiame visus Šv. Velykas švęsti su mumis kartu kovo 31 d., 11.00 val. 

Jūsų pastorė
Vilma Ditkevičius

 • KUR?
  698 Woolwich Road, Woolwich, SE7 8LQ
 • KADA?
  Sekmadienį, kovo 31 d., 11.00 val.
 • KIEK?
  Renginys nemokamas

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ

MOTERŲ ATGAIVOS SAVAITGALIS

MOTERŲ ATGAIVOS SAVAITGALIS

Kovo 16-17 d. kviečiame visas moteris atvykti į atgaivos savaitgalį. Jūsų laukia dviejų dienų atsiskyrimas nuo kasdienio gyvenimo, kurio metu nurimstame ir keliame akis į Dievą, asmeniškai išgyvename artumą su Viešpačiu bei prisiliečiame prie Jo. Prisilietimo metu patiriame sielos išlaisvinimą, atstatymą ir atgaivą.

Renginio metu kalbėsime šiomis temomis:

 1. Kas yra dvasinis aklumas ar paralyžius? Kas jį lemia? Simptomai, kaip juos atpažinti ir sustabdyti?
 2. Kaip orientuotis dvasinėje erdvėje, kad sužeista siela mūsų nepaklaidintų. Sielinio ir dvasinio veikimo skirtumai.
 3. Kaip atrodo emocinė paleistuvystė?

Aptarsime šiuos pavojus, kurie pasitaiko tikinčios moters gyvenime. Kalbėsime, ko reikėtų imtis ir ką keisti, kad pasveiktume ir atsistatytume? Turėsime laiko klausimams bei atsakymams, asmeninėms bei bendroms maldoms. Laukia labai atviros diskusijos, nepraleiskite progos, dalyvaukite.

Renginio vieta – Holiday Inn Colchester

Konferencijų kambarys – Castle Abbeygate

Renginys mokamas – £180. Į kainą įskaičiuota: konferencijų salė su kavos/arbatos pertraukėlėmis, pietūs, nakvynė su pusryčiais bei viešbučio laisvalaikio centro paslaugos (treniruoklių salė, pirtys, baseinas).
Vakarienė neįskaičiuota. 

MOKĖJIMO SĄSKAITA:
Referenciniame laukelyje įrašykite „Mot savaitgalis“.

Name: ECKT Lithuanian Christian Church
Bank: Lloyds bank
Bank Sort Code: 30-91-87
Bank Account: 03788609
IBAN: GB85LOYD30918703788609
BIC: LOYDGB21054
SWIFT CODE: LOYDGB2L

MOKĖJIMO SĄLYGOS:
1. Renginio kaina – £ 180. (Galima mokėti dalimis per 3 mėn. po £60. Registracijos metu būtina sumokėti pirmąją dalį.)
2. Registraciją atšaukti įmanoma likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki renginio pradžios.
3. Jei registracija atšaukiama likus mažiau nei 2 savaitės, mokestis vis tiek turi būti sumokėtas. JIs bus grąžintas tik tuo atveju, jei visos rezervuotos vietos bus užimtos.

REGISTRACIJA:
Registracija vyks iki kovo 3 d. 

Laukiame jūsų!

Registracija į MOTERŲ ATGAIVOS SAVAITGALĮ

New Field

SMS

14 + 13 =

KITA SVARBI INFORMACIJA:
Registracijos užildymas reiškia, kad sutinkate būti filmuojami bei fotografuojami renginio metu organizatorių paskirto personalo. Medžiaga gali būti naudojama renginiui reprezentuoti mūsų interneto svetainėje bei socialiniame tinkle. Visi dalyvių vardai, pavardės bei kontaktiniai duomenys yra konfidenciali informacija ir nebus perduodama trečiosioms šalims. Susipažinkite su LKBL privatumo taisyklėmis.

Primename, kad mūsų organizuojamų renginių metu jūsų pačių daromi vaizdo/garso įrašai bei nuotraukos yra griežtai jūsų asmeniniam naudojimui ir negali būti publikuojami YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ir kituose panašiuose socialiniuose tinklapiuose ar svetainėse, jeigu vaizdo įrašuose ar nuotraukose (pirmajame arba antrame plane) yra kitų asmenų. Ši taisyklė yra būtina, norint užtikrinti jūsų ir kitų dalyvių privatumą.

 • KADA?
  Pradžia – šeštadienį, kovo 16 d., 10.00 val.
  Pabaiga – sekmadienį, kovo 17 d., 16.00 val.
 • KUR?
  Holiday Inn Colchester
  Abbotts Lane, 
  Colchester 
  CO6 3QL 
 • KIEK?
  £180

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ

SUSIRŪPINIMO VARGAS

SUSIRŪPINIMO VARGAS

SUSIRŪPINIMO VARGAS

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

 

Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių

pamokslų metu arba tau asmeniškai.

KLAUSIMAS IŠ PAMOKSLO

7 + 5 =

KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI

GYVENIMO AUDRŲ TIKSLAS (1 DALIS)

GYVENIMO AUDRŲ TIKSLAS (1 DALIS)

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

PAGRINDINĖ KLAIDA MELDŽIANTIS

PAGRINDINĖ KLAIDA MELDŽIANTIS

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

PRAY LIKE ELIJAH

PRAY LIKE ELIJAH

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

ŽODŽIŲ GALIA

ŽODŽIŲ GALIA

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

KODĖL REIKIA MELSTIS?

KODĖL REIKIA MELSTIS?

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

DVASINĖS DISCIPLINOS BŪTINYBĖ

DVASINĖS DISCIPLINOS BŪTINYBĖ

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

PAGUODA IŠBANDYMUOSE

PAGUODA IŠBANDYMUOSE

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

KOKS TAVO TIKSLAS?

KOKS TAVO TIKSLAS?

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

DIEVIŠKO IR DEMONIŠKO TIKĖJIMO SKIRTUMAI

DIEVIŠKO IR DEMONIŠKO TIKĖJIMO SKIRTUMAI

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais...

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ

ĮSIKLAUSYMAS

ĮSIKLAUSYMAS

ĮSIKLAUSYMAS

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

Powered by RedCircle

 

Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių

pamokslų metu arba tau asmeniškai.

KLAUSIMAS IŠ PAMOKSLO

9 + 9 =

KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI

TRYS MEILĖS ETAPAI

TRYS MEILĖS ETAPAI

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00...

ĮSIKLAUSYMAS

ĮSIKLAUSYMAS

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00...

TRYS PAMATINĖS TIESOS

TRYS PAMATINĖS TIESOS

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00...

KUR YRA DIEVAS?

KUR YRA DIEVAS?

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00...

KETURIOS ŠIRDIES DIRVOS

KETURIOS ŠIRDIES DIRVOS

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00...

MANO AVYS GIRDI MANO BALSĄ

MANO AVYS GIRDI MANO BALSĄ

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00...

ERELIAI JUDA DVASIOS VĖJO NEŠAMI

ERELIAI JUDA DVASIOS VĖJO NEŠAMI

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00...

VIENAS DALYKAS, KURIO NIEKS NEATIMS

VIENAS DALYKAS, KURIO NIEKS NEATIMS

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį -...

MES SEKAM DIEVU, O NE ATVIRKŠČIAI

MES SEKAM DIEVU, O NE ATVIRKŠČIAI

  Jei tau kyla klausimų, rašyk. Esame pasiruošę atsakyti į juos sekančių pamokslų metu arba tau asmeniškai. KITI PAMOKSLŲ ĮRAŠAI SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ  MALDA - pirmadienį -...

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ