VISIŠKOS LAISVĖS PAŽADAS

VISIŠKOS LAISVĖS PAŽADAS

Gyvenimas susideda iš santykių. Tiek jūsų santuoka, tiek šeima bei draugai, visa paremta santykiais. Tačiau visa ko centre yra mūsų santykiai su Dievu, kuris mus sukūrė bendrystei.

Tai gera žinia: santykiai yra Dievo plano dalis. Jis pasitelkia santykius, kad suteiktų mums džiaugsmo ir laimės. Bloga žinia ta, kad nuodėmė padarė mus netobulus žmones, o tie netobulumai gali pakenkti mūsų emocinei sveikatai, o tai daro didelę įtaką mūsų santykiams.

Laimingas būsi tiek, kiek sugebi džiaugtis sutuoktiniu ar sutarti su aplinkiniais žmonėmis. Kitaip tariant, jūsų asmeninės laimės ir asmeninio pasitenkinimo lygis priklauso nuo jūsų santykių, o jūsų santykių lygis priklauso nuo jūsų emocinės sveikatos.

Kai Karen ir aš susituokėme, mes nebuvome emociškai sveiki. Buvome jauni, nesubrendę ir emociškai suluošinti. Mes mylėjome vienas kitą. Mus traukė vieną prie kito ir norėjome praleisti likusį gyvenimą kartu, bet mes nuolat kovojome. Mes buvome tarsi vaikščiojantys sužeistieji. Abu užaugome nemažų trūkumų turinčiose šeimose, mūsų tėvai nepažinojo Viešpaties (nors jie vėliau atėjo pas Kristų). Dėl to Karen manė, kad ji yra negraži, nekentė savęs ir tikėjo, kad ir Dievas jos nekenčia. Aš niekada nepažinojau žmogaus, kurio savivertė būtų žemesnė nei Karen. 

Aš taip pat buvau susipainiojęs ir turėjau savivertės problemų. Bandžiau tai paslėpti vaidindamas „kietą vyruką“ ir elgdamasis taip, lyg neturėčiau jokių problemų. Toks elgesys vertė mane slėpti bet kokias savo silpnybes bei emocijas ir negalėjau atsiverti, atvirai su ja bendrauti.

Mudviejų santuoka buvo pasmerkta nuo pat pradžių. Mes buvome tarsi du dygliuočiai, bandantys mylėti vienas kitą. Kiekvieną kartą priartėdami įskaudindavome kitą, todėl vėl atsitraukdavome, gydydavomės savo žaizdas, o paskui vėl bandydavome artintis, tačiau ir vėl žeisdavome viens kitą.

Mūsų emocinis bagažas trukdydavo ir neleisdavo mums užmegzti sveikų santykių. Per savo gyvenimo patirtį mes buvome per daug sužeisti patys, kad galėtume pasidalinti savimi su kitu žmogumi. Ta skausminga patirtis netgi turėjo įtakos mūsų santykiams su Dievu. Mes vos neišsiskyrėme, nes mūsų emocinė sveikata buvo visiškai pašlijusi.

Dievas mus išgydė tik tada, kai mes pripažinome savo bėdas ir pradėjome pamažu jas spęsti, užuot jas ignoravę ar palaidoję. Emocinis gijimo procesas truko ne vienerius metus, nes mes nežinojome, ką darome.

Psalmių knygoje rašoma: „Jis siuntė savo žodį ir išgydė juos, iš pražūties juos išlaisvino“ (Ps 107, 20). Dievas tarnavo Karen ir man per savo žodį, Jis gali tarnauti ir jums. Jis gali jus išgydyti ir išlaisvinti iš dalykų, kurie jus skaudina, kenkia jūsų santykiams ir gadina jūsų santuoką.

Visų pirma jūs turite pripažinti savo skausmą Dievui ir atverti Jam savo širdį. Leiskite Jam pradėti išgydymo procesą. Jis padės jums atsisakyti neigiamų emocijų bei negatyvaus mąstymo būdo ir išves jus į visišką laisvę nuo skausmo. Kai Jis tai padarys, jūsų gyvenimas ir santuoka niekada nebus tokie patys.

Jimmy Evansas
„Marriage Today“ įkūrėjas ir generalinis direktorius

 

 

 

 

 

KITI STRAIPSNIAI

KAIP TAPTI SĖKMINGU

KAIP TAPTI SĖKMINGU

« Grįžti į blog'ą Visi norime būti sveiki, motyvuoti, klestintys visose gyvenimo srityse, vienu...

Daugiau
KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

« Grįžti į blog'ą Visi mes kažkurioje srityje jaučiamės nesaugūs bei neužtikrinti, ir kiekvienas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

Nieks negali išvengti baimės, tai jausmas, kurį išgyvena kiekvienas, nesvarbu didelis ar mažas. Baimė yra ir naudinga, ir žalinga, kurios visi norėtume išvengti. Geroji baimė saugo mūsų gyvybes, suteikia budrumo bei išminties, kaip apsisaugoti; o negatyvioji paralyžiuoja, slegia ir atima jėgas bei ryžtą judėti į priekį.

Įdomu tai, kad mes gyvename saugiausiais laikais, kai medicina, mokslas bei švietimas yra tiek pažengę į priekį, kiek niekada iki šiol nėra buvę. Tačiau jau dabar mokslininkai, tyrinėjantys 21 amžių, kalba ir rašo, kad šis amžius ir šiandienos kultūra yra intensyviausias baimės laikas. Baimė kyla nežinant atsakymų į esminius žmogaus klausimus: kokia mano praeitis? Kas aš esu dabar? Kas manęs laukia ateityje? Ateities perspektyva yra be galo miglota šių dienų žmogui, kai tiek daug kalbama apie klimato atšilimą, apie nepažabojamas ligas ir nesuvaldomus virusus, apie dar nematytą ekonomikos nuosmukį ir pan.  Kas mūsų laukia ateityje? Kas laukia mūsų vaikų? Kiek dar ši žemė gali gyvuoti? Kas bus rytoj ir po 30 metų?

Deja, joks mokslas ar daktarai į šiuos klausimus neturi atsakymų. Šioje vietoje norėčiau pabrėžti, kad šis laikmetis ne tik didžiausios pažangos, bet ir didžiausio netikėjimo amžius. Kai taip stipriai kabinamasi į naujus išradimus, technologijas bei proto galią, kas nėra savaime jokia blogybė, čia pat paminama ir pamirštama žmogaus prigimtis, jo tiklas ir tikėjimo Dievu kaip visatos Kūrėjo ir autoriteto svarba. Tikėjimo trūkumas arba jo nebuvimas sąlygoja baimės ir nežinios augimą mūsų visų gyvenime, tai lemia vis didėjančias nerimo priepuolių, baimės, depresijos apraiškas. Vienintelis tikėjimas Dievu, Jo Žodžiu, Jo atlikta auka ant kryžiaus, Jo teikiama vaikiška viltis gali įveikti ir išblaškyti visas slegiančias baimes. Mums nereikia pamiršti, kad žmogus sukurtas bendrystei su Dievu, toks mūsų gyvenimo tikslas – kasdien būti ir kalbėtis su savo Kūrėju, bendrauti visais mums rūpimais klausimais. Juo pasitikėti labiau nei gydytoju ar mokytoju, kaimynu ar net draugu.

Tikėjimas kyla skaitant Dievo Žodį, o auga reguliariai pasiliekant Jame bei artimai bendraujant su Dievu maldoje. Didieji tikėjimo vyrai ar moterys, kurie užrašyti Biblijoje, išgyveno daugybę baimių bei sunkumų, tačiau jų žvilgnis ties jomis nesustodavo: Abraomas, kuris vėliau tapo visų judėjų bei krikščionių tikėjimo Tėvu ir pavyzdžiu, pasitikėdamas Dievo raginimu paliko saugią tėvų žemę ir iškeliavo į nežinią, vedinas tik pažadu, kad Dievas parodys: „Viešpats tarė Abromui: ‘Palik savo šalį, gimines, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Aš padarysiu tave didele tauta, tave laiminsiu ir padarysiu tavo vardą garsų; ir tu būsi palaiminimu.” (Pr 12, 1-2). Pranašo Samuelio pateptas būti karaliumi Dovydas daugybę metų buvo persekiojamas bei slapstėsi urvuose nuo karaliaus Sauliaus, patyrė daug skriaudos bei netekčių, todėl jis rašė: “Ieškojau Viešpaties, Jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių” (Ps 34, 4). “Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas – ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė – prieš ką man drebėti?” (Ps 27, 1). Kai Izraelio tauta buvo apiplėšta ir bijodami kentėjo, Dievas jiems prabilo: „Taip sako Viešpats, kuris sutvėrė tave, Jokūbai, ir padarė tave, Izraeli: ‚Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano. Kai eisi per vandenį, Aš busiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs‘ ” (Iz 43, 1-2). Visose situacijose Dievas ateidavo ir antgamtiškai išgelbėdavo tuos, kurie Juo pasitikėjo.

Šiais laikais Dievas liko ir veikia taip pat – Jis nori padėti kiekvienai sužeistai ar įsibaiminusiai širdžiai, atsakyti į didžiausius tavo bei mano klausimus ir baimes, suteikti viltį ten, kur, regis, neliko jokios vilties. Jėzus sako: „Aš atėjau ne naikinti gyvybės. Atėjau gelbėti. Atėjau išlaisvinti. Atėjau ne atimti gyvenimo. Atėjau, kad turėtumėt gyvenimo, kad apsčiai jo turėtumėte.“

Suprantu tik viena, kad didžiausių savo baimių akivaizdoje turiu rinktis tikėjimą Kristumi, kuris viską kontroliuoja ir gali išspręsti bei suvaldyti bet kokią situaciją; gali suteikti man vilties bei išeitį veikti net pačiu nenuspėjamiausiu būdu. Užuot bijojus dėl rytojaus, ekonominės krizės, savo šeimos ar vaikų, o gal ir šalies ateities, renkuosi bendrystę bei maldą su Dievu, o Jis suteikia dangišką ramybę bei antgamtinį užtikrintumą nenuspėjama rytdiena bei trapia ateitimi. Didžiausių savo baimių akivaizdoje grežkimės į Dievą, Jo Žodį, Jo artumą – iš ten ateina tikroji ramybė, išmintingi sprendimai bei pergalės. „Kurie bijote Viešpaties, pasitikėkite Viešpačiu! Jis jūsų pagalba ir skydas” (Ps 115, 11).

Jūratė Kapačinskienė

KITI STRAIPSNIAI

KAIP TAPTI SĖKMINGU

KAIP TAPTI SĖKMINGU

« Grįžti į blog'ą Visi norime būti sveiki, motyvuoti, klestintys visose gyvenimo srityse, vienu...

Daugiau
KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

« Grįžti į blog'ą Visi mes kažkurioje srityje jaučiamės nesaugūs bei neužtikrinti, ir kiekvienas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

KAIP IŠGYVENTI FINANSINĮ STRESĄ

KAIP IŠGYVENTI FINANSINĮ STRESĄ

Ko gero, labiausiai niokojantis koronaviruso krizės aspektas yra ne pats virusas, o jo kuriama finansinė baimė ir griūtis. Stebint, kaip didėja užsikrėtusių žmonių skaičius, ir kyla pavojus netekti daugeliui darbo vietų, milijonai gyventojų patiria didžiulį finansinį stresą. Dabartinė ekonominė krizė tikrai yra unikali ir nepaprasta, tačiau santuokoje patiriamas finansinis stresas poroms buvo sunkiai įveikiama kliūtis nuo seno.

Dar prieš prasidedant dabartinei ekonominei krizei aš skaičiau ataskaitą, kurioje „finansinis stresas“ ar „nesutarimai dėl pinigų“ buvo išvardyti kaip viena iš dviejų svarbiausių skyrybų priežasčių. Finansinis stresas tikrai gali slėgti vyrą ir žmoną labai skirtingais būdais, ir jei pora neranda bendro spredimo dėl finansų, nemalonumai dėl pinigų gali tapti pleištu, kuris juos išskiria. Finansinis stresas juntamas beveik kiekvienoje santuokoje vienoje ar kitoje vietoje, ir tai, kaip pasirinksite jį įveikti, gali turėti didžiulį poveikį jūsų santykiams ilgalaikėje perspektyvoje.

Tai taip pat aktualu mano ir Ašley santuokai. Pastaraisiais metais mes buvome vieningi, siekdami savo finansinių tikslų, tačiau pirmaisiais satuokos metais finansinio plano neturėjome, ir tai sukėlė didžiulį stresą. Mes buvome jauni bei įsimylėję ir naiviai manėme, kad užtenka vien tik meilės. Mes skausmingai sužinojome, kad kreditinių kortelių naudojimas nėra tas pats, kas leisti savo pinigus, ir skolos atima laisvę. Mes nepatyrėme nieko panašaus į šiandien vykstantį „koronaviruso ekonomikos žlugimą“, tačiau ta finansinė audra, kuri mus tuomet užklupo, buvo didžiausias iššūkis, su kuriuo mes buvome susidūrę.

Kad išeitume iš finansinės krizės ir atiduotume visas skolas, mums prireikė laiko ir griežto plano, bet, svarbiausia, tam reikėjo vienybės. Ašley ir aš turėjome apsispręsti sutarti ir vieningai priimti sprendimus, susijusius su pinigiais klausimais. Žvelgiant atgal, esu dėkingas už šias ankstyvas skaudžias pamokas, nes dirbant kartu jos iš tikrųjų sustiprino mūsų santuoką.

Kartais vis dar jaučiame didžiulį finansinį spaudimą, nes kai vaikai auga, išlaidos didėja! Kai ateina finansinė įtampa arba netikėta sąskaita pasirodo pašto dėžutėje, mes stengiamės prisiminti skaudžiai išmoktas pamokas mūsų santuokos pradžioje. Taip pat tokią įtampą jaučiame ir šiais laikais, kai visa pasaulio ekonomika susvyravusi.

Jei jaučiate finansinę įtampą, kurią sukėlė įvykusi ekonominė suirutė (ar bet koks kitas veiksnys), atsiminkite šiuos principus. Tikiu, kad jie gali padėti jūsų santuokai tiek, kiek padėjo mano. Eiliškumo tvarka nesvarbi…

 1. Atminkite, kad sutuoktinis visada svarbesnis nei jūsų pinigai.

Visų pirma, jūs turite sau ir vienas kitam priminti, kad santuoka yra vertingesnė už bet kokius finansinius dalykus. Negalite užklijuoti savo santuokai ar šeimos nariams kainų etikečių, todėl iš anksto nuspręskite, kad jūs nekovosite tarpusavyje dėl pinigų.

 1. Kovokite už vienybę, užuot kovoję vienas su kitu.

Nuspręskite, kad vienybė yra svarbiau nei „laimėjimas“. Mes visi norime „laimėti“, o tai iš esmės reiškia daryti taip, kaip noriu aš. Niekada neverta siekti savo užmojo sutuoktinio sąskaita. Jūs esate viena komanda, todėl kartu laimėsite arba pralaimėsite. Siekite tokių tikslų, kuriuos galite laimėti abu. Greičiausiai turėsite atsisakyti kai kurių norų ir tam tikrų lengvatų, tačiau tas nereikšmingas aukas verta investuoti į jūsų santuokos sveikatą.

 1. Atiduokite skolas. *

Biblijoje, Patarlių knygoje gausu praktinės išminties, susijusios su pinigais. Ten sakoma, kad skola – tai vergijos forma, nes ji atima mūsų laisvę, todėl turėtume jos vengti, o jei esame kam skolingi, turėtume dėti visas pastangas, kad taptume vėl laisvi. Deivo Ramzey knyga bei kursas „Finansinės taikos universitetas“ (Dave Ramsey’s “Financial Peace University”) gali puikiai pasitarnauti norintiems atiduoti skolas ir tikrai patirti finansinę taiką santuokoje.

* Pastaba: šiuo metu finansų krizę patiria daugelis, dabar pasirūpinkite būtiniausiais poreikiais ir pradėkite mokėti skolas, kai tik galėsite. Įsitikinkite, kad savo biudžete pirmenybę teikiate maistui, pastogei ir kitoms būtiniausioms reikmėms. Tai iš tiesų unikalus laikas, ir jums nereikia savęs papildomai dar spausti, bandant sumokėti visas skolas, kai vos įstengiame nusipirkti būtiniausius reikmenis. Jūs tai išgyvensite. Kai audra praeis, savo finansinį planą galėsite sudaryti naujai.

 1. Sudarykite planą ir jo laikykitės.

Žodis „biudžetas“ gali labai gąsdinti, jei dar niekada tokio nebuvote sudarę. Į biudžetą žvelkite kaip kelią į laisvę, o ne kalėjimą. Biudžetas padeda iš anksto nuspręsti, kokie yra pagrindiniai šeimos poreikiai bei norai, ir taip leisdami savo pinigus atspindite tas vertybes, o nesiblaškote dėl ko nors blizgančio ir staiga pamatyto prekybos centre. Įsitikinkite, kad į biudžetą įtraukėte ir taupymą, nes santaupos padės išvengti streso ateityje. Nemokama programėlė „Expense Manager“ yra puikus šaltinis, padedantis pradėti kurti planą.

 1. Aptarkite su sutuoktiniu visus finansinius reikalus.

Trumpai pasakysiu, kad kovoti, tai nėra tas pats, kas aptarti! Kalbėkitės ir aptarkite įplaukas ir išlaidas. Laikykitės susitarimo ir neslėpkite viens nuo kito apie planuojamus netikėtus pirkinius. Ašley ir aš metų metus laikomės tokio susitarimo, kad paskambiname arba išsiunčiame SMS žinutę vienas kitam, jei planuojame pirkti kokį nors netikėtą pirkinį, kurio vertė viršija 50 USD, kad vienas kitą informuotume ir abu apie tai žinotume. Toks bendravimas yra pagarbus ir suvienija.

 1. Niekada nebūkite „neištikimi finansinėje“ srityje.

Neištikimybė gali būti ne tik lytinis romanas už santuokos ribų. Tai viena iš kraštutinių neištikimybės formų, tačiau yra ir kitų, įskaitant ir finansinę neištikimybę. Žodis neištikimybė – reiškia „sugriautas pasitikėjimas“. Nepraraskite savo sutuoktinio pasitikėjimo slėpdami finansines operacijas ar pinigus vienas nuo kito. Ši nesąžiningumo forma sugriaus pasitikėjimą ir vienybę. Jei esi kaltas, prisipažink savo sutuoktiniui ir dirbk kartu, kad santuokoje atsirastų daugiau pasitikėjimo ir skaidrumo.

 1. Atminkite, kad Dievas yra savininkas, o jūs tik tvarkote Jo nuosavybę.

Vienas iš biblinių mokymų apie pinigus, kuris išlaisvina ir konfrontuoja šiuolaikinę kultūrą, kad „tavo pinigai“ nėra tavo nuosavybė. Viskas priklauso Dievui, ir Jis suteikia tau galimybę užsidirbti pinigų bei atsakomybę teisingai juos valdyti. Suvokdami, kad visa yra Dievo, prarasime savininkiškumo jausmą ir tapsime laisvi nuo godumo, į viską pradėsime žiūrėti iš amžinybės perspektyvos, o ne laikinumo. Tai padės mums nepirkti impulsyviai ir neįklimpti į skolas. Atsiminkite, kam visa priklauso ir kas JŪS esate. Jūs esate Dievo vaikas, turintis beribę, amžiną vertę, o jūsų materialus turtas neturi nieko bendra su jūsų saviverte.

Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad pinigai suteikia galimybę suartėti bei bendradarbiauti su sutuoktiniu arba atsiskirti ir nutolti viens nuo kito. Viskas priklauso nuo jūsų. Šie gąsdinantys laikai, kurių metu gyvename, iš tikrųjų gali būti puiki proga suartėti su savo sutuoktiniu bei Dievu, kai išmoksite nesivadovauti laikinais dalykais, bet būsite dėkingi už paprastus palaiminimus, kurie jus supa. Neleisk, kad finansinis stresas pavogtų tavo džiaugsmą! Didžiausia gyvenimo palaima negali būti įvertinta pinigais.

Dave Willis,  „Marriage Today“ tarnautojas

KITI STRAIPSNIAI

KAIP TAPTI SĖKMINGU

KAIP TAPTI SĖKMINGU

« Grįžti į blog'ą Visi norime būti sveiki, motyvuoti, klestintys visose gyvenimo srityse, vienu...

Daugiau
KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

« Grįžti į blog'ą Visi mes kažkurioje srityje jaučiamės nesaugūs bei neužtikrinti, ir kiekvienas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

LYDERIS. KOKS JIS?

LYDERIS. KOKS JIS?

Pasaulinės lyderystės konferencijos buklete teigiama, kad kiekvienas gali daryti įtaką. Ar tikrai taip kiekvienas apie save manome? Ar tikrai visi galime būti lyderiais, ar visi tokie gimstame ir turime pakankamai lyderiui būdingų savybių?

Mąstydami apie šiuos klausimus bandysime apžvelgti, kada ir kaip atsiranda sėkmingi lyderiai. Ir jei mes visi galime keisti pasaulį, kaip tai pratiškai padaryti? Taip pat svarbu suvokti, kad nei vienas lyderis nėra geras ar sėkmingas, jei jis neturi savo komandos, kuri leistų jam vadovauti.

Jau žvelgiant į mažus vaikus, lakstančius kieme ir žaidžiančius tarpusavyje, galime įvardinti, kuris jų yra lyderis, o kurie tik prisijungia prie vedlio idėjų bei smagiai leidžia laiką. Tačiau ar tikrai lyderystė yra duotybė, o gal tinkamai ugdoma, ji gali sėkmingai pražysti ir tapti vis ryškesne net ir nedrąsaus vaiko gyvenime?

Kreigas Grošelis, „Life Church“ steigėjas ir vyr. pastorius teigia, kad geru vadovu ir lyderiu, kuriuo kiti norės sekti, tampama ugdant tam tikras asmenines sąvybes. Taigi, net jei ir esi valdingas iš prigimties, vis dėlto saviugda reikalinga, norint tapti geru lyderiu.

Štai kelios sąvybės, kurios pritraukia žmones ir kelia pasitikėjimą lyderiu:

 1. Plati širdis, kuriai rūpi, kuri nepamiršta pasakyti aplinkiniams, kad juos pastebi, vertina ir brangina. Nebijokite tai pasakyti, parodyti savo veiksmais bei kartu pasidžiaugti. Nesvarbu, kur būtų jūsų įtakos sritis – šeimoje, mokymo įstaigoje, darbovietėje, bažnyčioje ar kur kitur.
 2. Aistra drąsinti ir įkvėpti. Optimizmas ir tikėjimas, kad drauge galite pasiekti įvairių tikslų, yra būtinybė mūsų dienomis. Net kai ne viskas sekasi sklandžiai, geras vadovas išmintingai išklausys, nuoširdžiai domėsis, padrąsins ir sustiprins žengiant į priekį. Svarbu, jog mes kaip lyderiai siektume tam tikros misijos ir vadovautumėmės aiškiomis vertybėmis – mūsų žodžiai neturėtų skirtis nuo mūsų darbų.
 3. Noras įgalinti. Lyderis arba sieks kontroliuoti, arba skatins augimą ir įgalins veikti kitus. Deja, abiejų šių sąvybių turėti negalime, vis tiek pasiduosime į kurią nors vieną pusę. Deleguodami užduotis ugdome sekėjus, o deleguodami valdžią ugdome lyderius. Paklauskime savęs, ar mes linkę kontroliuoti, ar deleguoti?
 4. Drąsa būti pažeidžiamam. Nors dažną kartą ši savybė gali būti supainiojama su silpnumu, žmonės ieško tikrų lyderių – ne tokių, kurie amžinai teisūs, bet tokių, kurie nebijo būti savimi, yra pažeidžiami, dori, sąžiningi, atviri ir drąsūs. Galbūt jie ne visada turi atsakymus į visų klausimus, bet nebijo atsiverti ir pasirodyti jautrūs.
 5. Išklausantis naujas idėjas bei pasiūlymus. Intelekto monopolija nepriklauso tik lyderiams, todėl išmintingas vadovas visuomet išklausys kitų idėjų bei pasiūlymų. Puiki idėja gali šauti bet kuriam komandos nariui, o geras lyderis nepraleis šios progos, bet apsvarstęs su komanda imsis įgyvendinti šaunią idėją. Kai jūsų darbą lydi sėkmė, ar jūs linkęs garbę prisiimti sau, ar dalinatės ja su visa komanda? Taip pat svarbu, kaip džiaugiatės pergalėmis, ar tai pajunta aplinkiniai?
 6. Autentiškumas – tai lyderystės šerdis. Žinantis ir teisingai suprantantis, kas ir koks jis yra, nebijantis būti savimi, pažįstantis savo asmenines savybes bei įgudžius – toks lyderis traukia aplinkinius. Čia, žinoma, svarbu ir tai, kad lyderis mato bei naudoja ir komandos narių autentiškumą, leidžia kitiems veikti savo stiprybėse. Tokiu atveju tiek vadovas, tiek komanda jaučiasi gerai, naudodami savo unikalumą siekiant bendro tikslo.
 7. Ryžtingumas. Ši savybė reikalinga priimant sprendimus. Kartais juos reikia priimti greitai, kartais pasitarus su visa komanda, kuri savo įvairove gali padėti įžvelgti tinkamiausią sprendimą. Tačiau uždelsti sprendimai niekuomet neatneša naudos, o neuždelsti reikia ryžto.
 8. Rizikavimas. Jei siekiame sėkmės ar užsibrėžto tikslo, turime nebijoti rizikuoti. Šioje vietoje nugalės tik vienas – arba tikėjimas, arba baimė. Rizikuoti – nereiškia nematyti ar nepatirti baimės, bet viską įvertinus, nepasilikti baimėje ir žengti drąsiai į priekį.
 9. Pralaimėjimo pamokos. Pralaimėjimai skatina augimą, iš pralaimėjimų žmonės pasimoko kur kas daugiau negu iš laimėjimų ir sėkmės. Padarytos klaidos gali būti geriausias išteklius vadovo bei kitų augimui. Geras vadovas ar lyderis žino savo klaidas, jas pripažįsta bei apie tai kalba, atsiprašo ir prisiima ataskomybę bei imasi veiksmų toms klaidoms ištaisyti.

Mąstydami bei ugdydami šias asmenines savybes galime tapti dorais lyderiais tiek savo, tiek artimųjų gyvenime. Žengdami kartu su Dievu, kuris yra pirmasis nuostabios ir tinkamos lyderystės pavyzdys, tikiu, įveiksime daug sudėtingų pasirinkimų bei išbandymų, o to rezultatas – padaryta įtaka, pakeista aplinka bei paliestos žmonių širdys – pasikeitęs pasaulis.

Jūratė Kapačinskienė

KITI STRAIPSNIAI

KAIP TAPTI SĖKMINGU

KAIP TAPTI SĖKMINGU

« Grįžti į blog'ą Visi norime būti sveiki, motyvuoti, klestintys visose gyvenimo srityse, vienu...

Daugiau
KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

« Grįžti į blog'ą Visi mes kažkurioje srityje jaučiamės nesaugūs bei neužtikrinti, ir kiekvienas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

PADĖKITE! MANO SUTUOKTINIS ŽIŪRI PORNOGRAFIJĄ

PADĖKITE! MANO SUTUOKTINIS ŽIŪRI PORNOGRAFIJĄ

Pornografija – šiandien didžiulė daugelio santuokų problema. Beveik kiekvieną dieną gaunu žinutes iš vyrų ir žmonų, kurie sielvartauja, jog jų sutuoktinis priklausomas nuo pornografijos. Jie desperatiškai ieško atsakymų, ką daryti, kad padėtų sutuoktiniui atsikratyti šio žalingo įpročio ir vėl atkurtų pasitikėjimą bei intymumą, kurių nebeliko jų santykiuose. Man pažįstama ši situacija, ne kartą esu apie tai rašiusi jums savo ankstesniuose tinklaraščiuose. Taigi, ką mes turime daryti sužinoję, kad mūsų sutuoktinis priklausomas nuo pornografijos? Na, tai procesas, ir šie šeši žingsniai yra gera pradžia:

1. Stenkitės išlikti ramūs.
„Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk pykčio, neapmaudauk, nes tai tik į pikta veda“ (Psl 37, 8).
Kai sužinote, kad jūsų sutuoktinis žiūri pornografiją, labai paprasta supykti ir įsiusti, bet pyktis jums nepadės. Tiesą sakant, jis tik pablogins situaciją. Žinoma, turime visas priežastis nusiminti ir supykti, ir verkti tokiose situacijose yra sveika. Tačiau mes negalime leisti, kad įniršis mus užvaldytų. Priešingai, mes turime melstis ir prašyti Dievo, kad suteiktų mums supratimą viršijančią ramybę. Mes taip pat turime melsti Dievo, kad duotų mums tinkamų žodžių, kuriais galėtume kalbėtis su sutuoktiniu šia tema. Taip pat prašykite Jo paruošti jūsų sutuoktinio širdį ir protą, kad šis būtų pasirengęs prisipažinti ir sutiktų bei imtųsi kovoti prieš šiuos žalingus įpročius. Kai meldžiamės, Dievas nuramina mūsų dvasią ir suteikia mums aiškumo, kaip mums reikėtų spręsti šią problemą.
Taigi žinokite, kad esant tokioms aplinkybėms galima pykti ir būti nusilvylusiam. Tai, ką padarė jūsų sutuoktinis, yra neteisinga ir prieštarauja jūsų santuokai. Tačiau jūsų sugebėjimas ramiai spręsti susidariusią problemą padės sveikti jūsų santykiams ir atkurti santuoką.

2. Pripažinkite, kad pornografija yra jūsų santuokos priešas, ir kuo greičiau spręskite šią problemą.
„O Aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje“ (Mt 5, 28).
Pornografijos industrija yra didelė griaunamoji jėga. Jie uždirba daugiau pajamų nei visi pagrindiniai televizijos tinklai kartu sudėjus. Ir jų pusėje yra nuodėminga žmogaus prigimtis, kuri linkusi nusidėti. Bet kuris iš mūsų gali patirti šią pagundą, jei nebūsime atsargūs. Ilgus metus pornografijos pramonė bandė įtikinti pasaulį, kad pornografija tiesiog paįvairina poros santykius ar patenkina asmens seksualinį potraukį. Jie nori, kad mes tikėtume, jog ji nekenksminga, tačiau tiesa visiškai priešinga.
Tyrimai parodė, kad pornografija laikui bėgant žmogų nujautrina, todėl jam reikia vis aštresnių pojūčių, kad galėtų patenkinti savo seksualinį potraukį. Būtent dėl to ji kenkia mūsų santuokoms. Asmuo, kuris priklausomas nuo pornografijos, nebegali lytiškai pasitenkinti tik savo sutuoktiniu.
Taigi, jei sutuoktinio kompiuteryje aptikote, kad jis žiūri pornografiją, ir jis prisipažįsta, kad yra nuo to priklausomas, abu turite įvardinti, kad pornografija yra nuodėmė ir jūsų santuokos priešas. Negalite numoti ranka ir elgtis taip, lyg šis žalingas įprotis pats savaime išnyks. Neįžiūrėtas pornografijos įprotis dažnai tampa visiška priklausomybe. Todėl jūs abu turite sutelkti savo dėmesį ir dirbti kartu, kad suteiktumėte sutuoktiniui reikiamą pagalbą, įveikiant šį žalingą įprotį.

3. Greitai atleiskite savo sutuoktiniui.
„Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite“ (Kol 3, 12-13).
Šv. Augustinas yra pasakęs: „Neatleisti, tai tarsi gerti nuodus ir tikėtis, kad kitas žmogus mirs“. Ar ne tiesa? Kai atsisakome atleisti, mes nukenčiame labiausiai. Dėl šios priežasties mūsų santykiai sustabarėja ir atšąla. Jei norime pasveikti, turime atleisti.
Jūsų sutuoktinis sugriovė jūsų pasitikėjimą žiūrėdamas pornografiją, tačiau neatleisdami jūs neleisite sveikti sutuoktiniui ir jūsų santuokai. Atleisdami atveriate duris išgydymui.
Atleisti savo sutuoktiniui, kad jis įgijo tokį žalingą įprotį, nereiškia, jog jūs tam pritariate ar pateisinate. Tai tik parodo, kad jūs siekiate išgyjimo ir nenorite keršyti, jūs suteikiate savo sutuoktiniui galimybę atkurti sugriautą pasitikėjimą.

4. Padėkite savo sutuoktiniui būti atskaitingam.
„Be patarimų sumanymai nueina niekais, bet kur daug patarėjų, jie įtvirtinami“ (Pat 15, 22).
Šis žingsnis yra būtinas, norint atsikratyti žalingo įpročio žiūrėti pornografiją ar priklausomybės nuo jos. Mano vyras ir aš esame dideli internetinės svetainės „XXXChurch.com“ gerbėjai. Šioje svetainėje galite rasti atskaitomybės programą bei daug puikios informacijos, kuri padeda žmonėms atsitiesti po pornografijos žiūrėjimo įpročio ir atstatyti tarpusavio santykius. Taip pat yra daug naudingos medžiagos tiems, kurie bando susidoroti su savo sutuoktinio žalingu įpročiu ir pasveikti. Prisijunkite prie internetinių palaikymo grupių, galite net susisiekti telefonu ir sulaukti palaikymo bei pagalbos.
Kad ir ką darytumėte, įsitikinkite, kad abu imatės priemonių, padedančių jūsų sutuoktiniui būti atskaitingam. Tai gali reikšti, kad jūsų sutuoktinis tam tikrą laiką neturės prieigos prie savo išmaniojo telefono ar namų kompiuterio. Sutuoktiniui gali tekti prisijungti prie paramos grupės tiems, kurie bando atsikratyti šio žalingo įpročio. Jiems taip pat gali tekti pradėti reguliariai lankyti asmenines konsultacijas, kurias teikia krikščionys specialistai. Bet kuris iš išvardintų variantų, o gal net visi šie veiksmai padės jūsų sutuoktiniui žengti žingsnius laisvės nuo pornografijos link, o jūs galite palaikyti bei padėti jiems gauti reikiamą pagalbą.

5. Žinokite, tai, kad jūsų sutuoktinis įprato žiūrėti pornografiją, NĖRA jūsų kaltė.
„Kiekvienas yra gundomas, savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas“ (Jok 1, 14).
Kai prieš daugelį metų savo vyro kompiuteryje aptikau pornografijos puslapius, buvau sukrėsta ir sugniuždyta. Negalėjau patikėti, kad jis žiūrėjo tas šlykščias svetaines. Buvau be galo pikta ir įskaudinta, pradėjau jaustis nepilnaverte. Aš mąsčiau, kodėl jis pajuto poreikį žiūrėti pornografiją, ir jaučiausi lyg dėl to kalta buvau aš. Visos šios neigiamos mintys užvaldė mane sakydamos, kad esu nepakankamai graži, nepakankamai seksuali, nepakankamai gera, jog patenkinčiau savo vyrą. Kaltinau save.
Esu kalbėjusi su daugybe moterų apie šią bėdą, supratau, kad kiekviena, išgyvenusi tai, jaučiasi taip pat. Kaip sutuoktiniai, mes trokštame būti geidžiami. Taigi sužinoję, kad sutuoktinis ieškojo seksualinio pasitenkinimo žiūrėdamas pornografiją, mes jaučiamės visiškai atmesti. Tai labai žeidžia. Kartais mums reikia tinkamo psichologo ar konsultanto, kad galėtume išsikalbėti ir įveiktume tokią būseną.
Prašau supraskite, jūs nepadarėte nieko blogo, jūs neskatinote savo sutuoktinio tapti priklausomu. Tai nėra jūsų kaltė, tai – nuodėmė. Mes gyvename sekso prisotintame pasaulyje, kuriame pilna nuodėmingų galimybių, ir jūsų sutuoktinis, kaip ir mano, čia suklupo. Kaip žmonės mes esame netobuli. Kartais mes lengvai susigundome ir tampame apgailėtini. Mes galime lengvai įsivelti į internetinius tinklus, net aiškiai nesuprasdami, kad tampame visiškai supančioti ir nebegalime iš to ištrūkti. Tačiau gera žinia ta, kad mes tarnaujame Dievui, kuris suteikia antrą galimybę. Jis nepalieka mūsų kentėti gėdoje ir nevilty. Jis mums atleidžia, išgydo ir suteikia naują gyvenimą per Jėzų.

6. Atminkite, kad atsitiestumėte ir išgytumėte, reikia laiko, maldų ir kantrybės, tačiau tai įvyks, jei abu nuspręsite nepasiduoti.
„Jis gydo sudužusias širdis ir sutvarsto jų žaizdas“ (Ps 147, 3).
Nors nelengva, bet turite stengtis būti kantrūs, kol jūsų sutuoktinis atsities ir kol patys tapsite emociškai sveiki. Sužinoję apie sutuoktinio priklausomybę nuo pornografijos, galite jaustis sumišę, galvodami apie intymumą su tokiu žmogumi, ir tai suprantama. Ženkite po mažą žingsnelį. Pasikalbėkite su sutuoktiniu apie tai, kaip jaučiatės, ir paklauskite jų, kaip jie jaučiasi. Bendraukite ir kalbėkitės toliau, tai padės palaikyti judviejų ryšį ir pasveikti. Jūsų sutuoktiniui yra viltis pasveikti nuo žalingos pornografijos priklausomybės. Jūsų širdies žaizda užgis, o santuoka ir intymumas bus atkurti maldų, kantrybės ir atkaklumo siekiant išgydyti dėka. Jūs nesate vienas.

Ashley Willis
„MarriageToday“ tarnautoja

KITI STRAIPSNIAI

KAIP TAPTI SĖKMINGU

KAIP TAPTI SĖKMINGU

« Grįžti į blog'ą Visi norime būti sveiki, motyvuoti, klestintys visose gyvenimo srityse, vienu...

Daugiau
KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

« Grįžti į blog'ą Visi mes kažkurioje srityje jaučiamės nesaugūs bei neužtikrinti, ir kiekvienas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

PRIEŽASTIS, KODĖL ESATE KARTU

PRIEŽASTIS, KODĖL ESATE KARTU

„Ar Dievas jus sujungė?“ Kai užduodu šį klausimą vedusioms poroms, jos beveik visada sako „taip“. Tada aš paklausiu: „Kokiu tikslu Jis jus sujungė?“

Tuomet sutuoktiniai į mane pažvelgia nustebę.

Mes tikime, kad Dievas mus sukūrė vienas kitam, tačiau daugelis iš mūsų net neįsivaizduoja, kokiu tikslu. Vienas iš labiausiai mane jaudinančių ir rūpimų dalykų, yra padėti poroms rasti Dievo tikslą jų santuokai. Tikslo suvokimas gali absoliučiai pakeisti jūsų santykius.

Štai trys dalykai, kuriuos noriu, jog žinotumėte:

Po penkerių metų jūs nebebūsite tokie patys.
Geresni ar blogesni, jūs būsite kitokie.

Sėkmė aplanko tuomet, kai jos tikslingai siekiame, ji neateina atsitiktinai.
Norėdami ką nors pasiekti ar pakeisti savo santuokoje, turėsite ties tuo padirbėti.

Santuokoje sėkmė ateina tik tuo atveju, jei abu esate atsidavę tam pačiam tikslui.
Amoso knygoje klausiama: „Argi gali dviese eiti kartu, jei nėra susitarę?“ (Am 3, 3). Jei nesusitarsite, jūsų santuoka – ilgiausia jūsų gyvenimo kelionė – bus nuolatinis iššūkis.

Turėdamas omenyje šiuos faktus, noriu, kad žinotumėte, jog surasti savo santuokos tikslą – reiškia pradėti kelti esminius klausimus. Ne „Kur mes gyvensime?“ ar „Kiek vaikų turėsime?“, bet „Kodėl mes čia?“

Atsakymas paprastas. Dievas sukūrė mus santykiams, bendrystei su Juo ir vienas su kitu. Tai matoma Jėzaus mokyme apie du didžiausius įsakymus: mylėti Dievą ir mylėti žmones. Santykiai – tai priežastis, kodėl mes egzistuojame, ir Jis nori, kad mūsų santykiai būtų sėkmingi.

Kita vertus, velnias nori sugriauti santykius, atskirdamas mus nuo Dievo arba vienas nuo kito, ypač nuo sutuoktinio. Šėtonas visada stengiasi išskirti.

Vienas iš būdų, kurį jis naudoja, yra atskyrimas.
Tai skaitome, jog nutiko Pradžios knygoje Adomui ir Ievai. Dievas patalpino juos tobulame rojuje, tačiau šėtonas įtikina juos, kad Dievas buvo blogis. Jis kaltina Dievą, bando atskirti Adomą ir Ievą nuo Dievo. O kalbėdamas pirmiausia su Ieva, jis atskiria ir Adomą nuo Ievos.

Šiandien velnias įvairiai naudoja tuos pačius būdus, jog atskirtų sutuoktinius.

Antras dalykas, kurį velnias naudoja, yra pakaitalai.
Jis parodo Adomui ir Ievai uždraustus vaisius ir įtikina, kad jiems nereikia Dievo; jiems reikia tik vaisių. Šiandien jis nori mus įtikinti, kad daiktai padarys mus laimingesnius: pinigai, naujas darbas, naujas sutuoktinis. Jis visada stengiasi, kad mes savo santuoką ar Dievą iškeistume į daiktus.

Atskyrimą bei pakaitalus velnias naudoja kaip strategiją, siekdamas išardyti santuokas. Tačiau Dievas suplanvęs santuokai bendrystę, kuri suartina mus su sutuoktiniu bei pačiu Dievu. Jis yra mums numatęs, kad mes mylėtume Jį ir mylėtume žmones, ypač savo šeimą.

Šėtonas planuoja, kaip mus padaryti vienišus, susiskaldžiusius ir visada nepatenkintus. Tokie tampame, kai santykius iškeičiam į daiktus.

Dievo planas mums, kad mes visame kame ieškotume Jo ir puoselėtume santykius. Galimybė mylėti Dievą ir vienas kitą ir yra ta priežastis, dėl kurios jus Dievas sujungė. Tai nėra sudėtingas dalykas.

Jimmy Evansas
„Marriage Today“ įkūrėjas ir generalinis direktorius

KITI STRAIPSNIAI

KAIP TAPTI SĖKMINGU

KAIP TAPTI SĖKMINGU

« Grįžti į blog'ą Visi norime būti sveiki, motyvuoti, klestintys visose gyvenimo srityse, vienu...

Daugiau
KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

KAIP ĮVEIKTI NESAUGUMĄ

« Grįžti į blog'ą Visi mes kažkurioje srityje jaučiamės nesaugūs bei neužtikrinti, ir kiekvienas...

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

lt_LTLithuanian
en_GBEnglish lt_LTLithuanian