VISIŠKOS LAISVĖS PAŽADAS

VISIŠKOS LAISVĖS PAŽADAS

Gyvenimas susideda iš santykių. Tiek jūsų santuoka, tiek šeima bei draugai, visa paremta santykiais. Tačiau visa ko centre yra mūsų santykiai su Dievu, kuris mus sukūrė bendrystei.

Tai gera žinia: santykiai yra Dievo plano dalis. Jis pasitelkia santykius, kad suteiktų mums džiaugsmo ir laimės. Bloga žinia ta, kad nuodėmė padarė mus netobulus žmones, o tie netobulumai gali pakenkti mūsų emocinei sveikatai, o tai daro didelę įtaką mūsų santykiams.

Laimingas būsi tiek, kiek sugebi džiaugtis sutuoktiniu ar sutarti su aplinkiniais žmonėmis. Kitaip tariant, jūsų asmeninės laimės ir asmeninio pasitenkinimo lygis priklauso nuo jūsų santykių, o jūsų santykių lygis priklauso nuo jūsų emocinės sveikatos.

Kai Karen ir aš susituokėme, mes nebuvome emociškai sveiki. Buvome jauni, nesubrendę ir emociškai suluošinti. Mes mylėjome vienas kitą. Mus traukė vieną prie kito ir norėjome praleisti likusį gyvenimą kartu, bet mes nuolat kovojome. Mes buvome tarsi vaikščiojantys sužeistieji. Abu užaugome nemažų trūkumų turinčiose šeimose, mūsų tėvai nepažinojo Viešpaties (nors jie vėliau atėjo pas Kristų). Dėl to Karen manė, kad ji yra negraži, nekentė savęs ir tikėjo, kad ir Dievas jos nekenčia. Aš niekada nepažinojau žmogaus, kurio savivertė būtų žemesnė nei Karen. 

Aš taip pat buvau susipainiojęs ir turėjau savivertės problemų. Bandžiau tai paslėpti vaidindamas „kietą vyruką“ ir elgdamasis taip, lyg neturėčiau jokių problemų. Toks elgesys vertė mane slėpti bet kokias savo silpnybes bei emocijas ir negalėjau atsiverti, atvirai su ja bendrauti.

Mudviejų santuoka buvo pasmerkta nuo pat pradžių. Mes buvome tarsi du dygliuočiai, bandantys mylėti vienas kitą. Kiekvieną kartą priartėdami įskaudindavome kitą, todėl vėl atsitraukdavome, gydydavomės savo žaizdas, o paskui vėl bandydavome artintis, tačiau ir vėl žeisdavome viens kitą.

Mūsų emocinis bagažas trukdydavo ir neleisdavo mums užmegzti sveikų santykių. Per savo gyvenimo patirtį mes buvome per daug sužeisti patys, kad galėtume pasidalinti savimi su kitu žmogumi. Ta skausminga patirtis netgi turėjo įtakos mūsų santykiams su Dievu. Mes vos neišsiskyrėme, nes mūsų emocinė sveikata buvo visiškai pašlijusi.

Dievas mus išgydė tik tada, kai mes pripažinome savo bėdas ir pradėjome pamažu jas spęsti, užuot jas ignoravę ar palaidoję. Emocinis gijimo procesas truko ne vienerius metus, nes mes nežinojome, ką darome.

Psalmių knygoje rašoma: „Jis siuntė savo žodį ir išgydė juos, iš pražūties juos išlaisvino“ (Ps 107, 20). Dievas tarnavo Karen ir man per savo žodį, Jis gali tarnauti ir jums. Jis gali jus išgydyti ir išlaisvinti iš dalykų, kurie jus skaudina, kenkia jūsų santykiams ir gadina jūsų santuoką.

Visų pirma jūs turite pripažinti savo skausmą Dievui ir atverti Jam savo širdį. Leiskite Jam pradėti išgydymo procesą. Jis padės jums atsisakyti neigiamų emocijų bei negatyvaus mąstymo būdo ir išves jus į visišką laisvę nuo skausmo. Kai Jis tai padarys, jūsų gyvenimas ir santuoka niekada nebus tokie patys.

Jimmy Evansas
„Marriage Today“ įkūrėjas ir generalinis direktorius

 

 

 

 

 

KITI STRAIPSNIAI

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

Nieks negali išvengti baimės, tai jausmas, kurį išgyvena kiekvienas, nesvarbu didelis ar mažas....

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

Nieks negali išvengti baimės, tai jausmas, kurį išgyvena kiekvienas, nesvarbu didelis ar mažas. Baimė yra ir naudinga, ir žalinga, kurios visi norėtume išvengti. Geroji baimė saugo mūsų gyvybes, suteikia budrumo bei išminties, kaip apsisaugoti; o negatyvioji paralyžiuoja, slegia ir atima jėgas bei ryžtą judėti į priekį.

Įdomu tai, kad mes gyvename saugiausiais laikais, kai medicina, mokslas bei švietimas yra tiek pažengę į priekį, kiek niekada iki šiol nėra buvę. Tačiau jau dabar mokslininkai, tyrinėjantys 21 amžių, kalba ir rašo, kad šis amžius ir šiandienos kultūra yra intensyviausias baimės laikas. Baimė kyla nežinant atsakymų į esminius žmogaus klausimus: kokia mano praeitis? Kas aš esu dabar? Kas manęs laukia ateityje? Ateities perspektyva yra be galo miglota šių dienų žmogui, kai tiek daug kalbama apie klimato atšilimą, apie nepažabojamas ligas ir nesuvaldomus virusus, apie dar nematytą ekonomikos nuosmukį ir pan.  Kas mūsų laukia ateityje? Kas laukia mūsų vaikų? Kiek dar ši žemė gali gyvuoti? Kas bus rytoj ir po 30 metų?

Deja, joks mokslas ar daktarai į šiuos klausimus neturi atsakymų. Šioje vietoje norėčiau pabrėžti, kad šis laikmetis ne tik didžiausios pažangos, bet ir didžiausio netikėjimo amžius. Kai taip stipriai kabinamasi į naujus išradimus, technologijas bei proto galią, kas nėra savaime jokia blogybė, čia pat paminama ir pamirštama žmogaus prigimtis, jo tiklas ir tikėjimo Dievu kaip visatos Kūrėjo ir autoriteto svarba. Tikėjimo trūkumas arba jo nebuvimas sąlygoja baimės ir nežinios augimą mūsų visų gyvenime, tai lemia vis didėjančias nerimo priepuolių, baimės, depresijos apraiškas. Vienintelis tikėjimas Dievu, Jo Žodžiu, Jo atlikta auka ant kryžiaus, Jo teikiama vaikiška viltis gali įveikti ir išblaškyti visas slegiančias baimes. Mums nereikia pamiršti, kad žmogus sukurtas bendrystei su Dievu, toks mūsų gyvenimo tikslas – kasdien būti ir kalbėtis su savo Kūrėju, bendrauti visais mums rūpimais klausimais. Juo pasitikėti labiau nei gydytoju ar mokytoju, kaimynu ar net draugu.

Tikėjimas kyla skaitant Dievo Žodį, o auga reguliariai pasiliekant Jame bei artimai bendraujant su Dievu maldoje. Didieji tikėjimo vyrai ar moterys, kurie užrašyti Biblijoje, išgyveno daugybę baimių bei sunkumų, tačiau jų žvilgnis ties jomis nesustodavo: Abraomas, kuris vėliau tapo visų judėjų bei krikščionių tikėjimo Tėvu ir pavyzdžiu, pasitikėdamas Dievo raginimu paliko saugią tėvų žemę ir iškeliavo į nežinią, vedinas tik pažadu, kad Dievas parodys: „Viešpats tarė Abromui: ‘Palik savo šalį, gimines, tėvų namus ir eik į kraštą, kurį tau parodysiu. Aš padarysiu tave didele tauta, tave laiminsiu ir padarysiu tavo vardą garsų; ir tu būsi palaiminimu.” (Pr 12, 1-2). Pranašo Samuelio pateptas būti karaliumi Dovydas daugybę metų buvo persekiojamas bei slapstėsi urvuose nuo karaliaus Sauliaus, patyrė daug skriaudos bei netekčių, todėl jis rašė: “Ieškojau Viešpaties, Jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių” (Ps 34, 4). “Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas – ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė – prieš ką man drebėti?” (Ps 27, 1). Kai Izraelio tauta buvo apiplėšta ir bijodami kentėjo, Dievas jiems prabilo: „Taip sako Viešpats, kuris sutvėrė tave, Jokūbai, ir padarė tave, Izraeli: ‚Nebijok! Aš atpirkau tave ir pašaukiau tave vardu; tu esi mano. Kai eisi per vandenį, Aš busiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs‘ ” (Iz 43, 1-2). Visose situacijose Dievas ateidavo ir antgamtiškai išgelbėdavo tuos, kurie Juo pasitikėjo.

Šiais laikais Dievas liko ir veikia taip pat – Jis nori padėti kiekvienai sužeistai ar įsibaiminusiai širdžiai, atsakyti į didžiausius tavo bei mano klausimus ir baimes, suteikti viltį ten, kur, regis, neliko jokios vilties. Jėzus sako: „Aš atėjau ne naikinti gyvybės. Atėjau gelbėti. Atėjau išlaisvinti. Atėjau ne atimti gyvenimo. Atėjau, kad turėtumėt gyvenimo, kad apsčiai jo turėtumėte.“

Suprantu tik viena, kad didžiausių savo baimių akivaizdoje turiu rinktis tikėjimą Kristumi, kuris viską kontroliuoja ir gali išspręsti bei suvaldyti bet kokią situaciją; gali suteikti man vilties bei išeitį veikti net pačiu nenuspėjamiausiu būdu. Užuot bijojus dėl rytojaus, ekonominės krizės, savo šeimos ar vaikų, o gal ir šalies ateities, renkuosi bendrystę bei maldą su Dievu, o Jis suteikia dangišką ramybę bei antgamtinį užtikrintumą nenuspėjama rytdiena bei trapia ateitimi. Didžiausių savo baimių akivaizdoje grežkimės į Dievą, Jo Žodį, Jo artumą – iš ten ateina tikroji ramybė, išmintingi sprendimai bei pergalės. „Kurie bijote Viešpaties, pasitikėkite Viešpačiu! Jis jūsų pagalba ir skydas” (Ps 115, 11).

Jūratė Kapačinskienė

KITI STRAIPSNIAI

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

Nieks negali išvengti baimės, tai jausmas, kurį išgyvena kiekvienas, nesvarbu didelis ar mažas....

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

ŠVENTINIS VELYKŲ SUSIRINKIMAS

ŠVENTINIS VELYKŲ SUSIRINKIMAS

KAS YRA ŠV. VELYKOS?

Šv. Velykos yra ypatingas laikas kiekvienam Jėzaus mokiniui. Nors dėl konkretaus Velykų laiko ir pagoniškų šventės apeigų yra nesutarimų, tai nėra svarbiausia. Svarbiausias Šv. Velykų faktas – Jėzus Kristus mirė už visos žmonijos nuodėmes ir prisikėlė. Velykų esmė – Jėzaus Kristaus pergalė ant kryžiaus, kurią pranašavo Senojo Testamento pranašai: Tikrai jis nešė mūsų negalias ir sau pasiėmė mūsų skausmus. O mes laikėme jį nubaustu, Dievo ištiktu ir pažemintu. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti. Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus” (Iz 53, 4-6). Jėzus, būdamas Dievas, gimė kaip silpnas žmogus, kad galėtų gyventi tarp mūsų ir, nepadaręs jokios nuodėmės, mirti sumokėdamas savo gyvybe už žmoniją. Biblija moko, kad atlygis už nuodėmę yra mirtis. Visi žmonės nusidėjo, visi stokojo Dievo šlovės. „Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės, o išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia. Jis parodė savo teisumą tuo, kad, būdamas kantrus, nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, ir parodė savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir išteisinantis tą, kuris tiki Jėzų” (Rom 3, 22-26). Jei ne Kristaus auka, visi būtume pasmerkti mirčiai, bet Dievas pasigailėjo žmogaus, numirdamas vietoje jo ir padovanodamas išgelbėjimo dovaną – malonę kiekvienam, kas Juo patikės. „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų” (Ef 2, 8-9). Malonė – tai reiškia, kad to nusipelnyti neįmanoma. Žmogus savo gerais darbais ar religine veikla nepajėgus išpirkti savo nuodėmių, tai gali tik Jėzaus kraujas, pralietas dėl mūsų. Tai pati geriausia žinia žmogui ir, aišku, pati didžiausia šventė žemėje.

Tikros Šv. Velykos neturi nieko bendra su kiaušiniais ar jų dažymu, taip pat su kiškučiais ar kitom tradicinėm apeigom. Tradicijos nėra blogai, jeigu tai neužgožia šventės esmės. Nieko blogo nenutiks tikinčiajam, jei jis nudažys kiaušinį ar nupirks kam nors šokoladinį zuikutį. Vis dėlto, jei Velykų šventė telieka gražios apeigos, tuomet jau reiškia, kad švenčiame kažką kitą, bet ne Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir pergalę ant kryžiaus.

Visus  tikinčiuosius kviečiu ir raginu, ne tik patiems švęsti tikrą Velykų šventę, bet ir dalintis šia Gerąją naujiena su kitais. Meldžiu, mums visiems pačių kūrybingiausių būdų, kaip dalinantis Evangelijos žinia. Tiesiog skelbkime, kad Jėzus nugalėjo nuodėmę, išgelbėjo ir išlaisvino nuo mirties, kaltės ir nuodėmės vergystės kiekvieną, kas patikės Jo auka. Palaiminti, kurių nusikaltimai atleisti, kurių nuodėmės uždengtos; palaimintas žmogus, kuriam Viešpats nuodėmės neįskaito!“ (Rom 4, 7-8).

Jėzus prisikėlė, brangieji! Ir mes su Juo!!!
Kviečiame visus Šv. Velykas švęsti su mumis kartu. Balandžio 12 d., 11.00 val. stebėkite mūsų tiesioginę trasliaciją per  https://www.facebook.com/lithuanianchurch/

Jūsų pastorė
Vilma Ditkevičius

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

KAIP IŠGYVENTI FINANSINĮ STRESĄ

KAIP IŠGYVENTI FINANSINĮ STRESĄ

Ko gero, labiausiai niokojantis koronaviruso krizės aspektas yra ne pats virusas, o jo kuriama finansinė baimė ir griūtis. Stebint, kaip didėja užsikrėtusių žmonių skaičius, ir kyla pavojus netekti daugeliui darbo vietų, milijonai gyventojų patiria didžiulį finansinį stresą. Dabartinė ekonominė krizė tikrai yra unikali ir nepaprasta, tačiau santuokoje patiriamas finansinis stresas poroms buvo sunkiai įveikiama kliūtis nuo seno.

Dar prieš prasidedant dabartinei ekonominei krizei aš skaičiau ataskaitą, kurioje „finansinis stresas“ ar „nesutarimai dėl pinigų“ buvo išvardyti kaip viena iš dviejų svarbiausių skyrybų priežasčių. Finansinis stresas tikrai gali slėgti vyrą ir žmoną labai skirtingais būdais, ir jei pora neranda bendro spredimo dėl finansų, nemalonumai dėl pinigų gali tapti pleištu, kuris juos išskiria. Finansinis stresas juntamas beveik kiekvienoje santuokoje vienoje ar kitoje vietoje, ir tai, kaip pasirinksite jį įveikti, gali turėti didžiulį poveikį jūsų santykiams ilgalaikėje perspektyvoje.

Tai taip pat aktualu mano ir Ašley santuokai. Pastaraisiais metais mes buvome vieningi, siekdami savo finansinių tikslų, tačiau pirmaisiais satuokos metais finansinio plano neturėjome, ir tai sukėlė didžiulį stresą. Mes buvome jauni bei įsimylėję ir naiviai manėme, kad užtenka vien tik meilės. Mes skausmingai sužinojome, kad kreditinių kortelių naudojimas nėra tas pats, kas leisti savo pinigus, ir skolos atima laisvę. Mes nepatyrėme nieko panašaus į šiandien vykstantį „koronaviruso ekonomikos žlugimą“, tačiau ta finansinė audra, kuri mus tuomet užklupo, buvo didžiausias iššūkis, su kuriuo mes buvome susidūrę.

Kad išeitume iš finansinės krizės ir atiduotume visas skolas, mums prireikė laiko ir griežto plano, bet, svarbiausia, tam reikėjo vienybės. Ašley ir aš turėjome apsispręsti sutarti ir vieningai priimti sprendimus, susijusius su pinigiais klausimais. Žvelgiant atgal, esu dėkingas už šias ankstyvas skaudžias pamokas, nes dirbant kartu jos iš tikrųjų sustiprino mūsų santuoką.

Kartais vis dar jaučiame didžiulį finansinį spaudimą, nes kai vaikai auga, išlaidos didėja! Kai ateina finansinė įtampa arba netikėta sąskaita pasirodo pašto dėžutėje, mes stengiamės prisiminti skaudžiai išmoktas pamokas mūsų santuokos pradžioje. Taip pat tokią įtampą jaučiame ir šiais laikais, kai visa pasaulio ekonomika susvyravusi.

Jei jaučiate finansinę įtampą, kurią sukėlė įvykusi ekonominė suirutė (ar bet koks kitas veiksnys), atsiminkite šiuos principus. Tikiu, kad jie gali padėti jūsų santuokai tiek, kiek padėjo mano. Eiliškumo tvarka nesvarbi…

 1. Atminkite, kad sutuoktinis visada svarbesnis nei jūsų pinigai.

Visų pirma, jūs turite sau ir vienas kitam priminti, kad santuoka yra vertingesnė už bet kokius finansinius dalykus. Negalite užklijuoti savo santuokai ar šeimos nariams kainų etikečių, todėl iš anksto nuspręskite, kad jūs nekovosite tarpusavyje dėl pinigų.

 1. Kovokite už vienybę, užuot kovoję vienas su kitu.

Nuspręskite, kad vienybė yra svarbiau nei „laimėjimas“. Mes visi norime „laimėti“, o tai iš esmės reiškia daryti taip, kaip noriu aš. Niekada neverta siekti savo užmojo sutuoktinio sąskaita. Jūs esate viena komanda, todėl kartu laimėsite arba pralaimėsite. Siekite tokių tikslų, kuriuos galite laimėti abu. Greičiausiai turėsite atsisakyti kai kurių norų ir tam tikrų lengvatų, tačiau tas nereikšmingas aukas verta investuoti į jūsų santuokos sveikatą.

 1. Atiduokite skolas. *

Biblijoje, Patarlių knygoje gausu praktinės išminties, susijusios su pinigais. Ten sakoma, kad skola – tai vergijos forma, nes ji atima mūsų laisvę, todėl turėtume jos vengti, o jei esame kam skolingi, turėtume dėti visas pastangas, kad taptume vėl laisvi. Deivo Ramzey knyga bei kursas „Finansinės taikos universitetas“ (Dave Ramsey’s “Financial Peace University”) gali puikiai pasitarnauti norintiems atiduoti skolas ir tikrai patirti finansinę taiką santuokoje.

* Pastaba: šiuo metu finansų krizę patiria daugelis, dabar pasirūpinkite būtiniausiais poreikiais ir pradėkite mokėti skolas, kai tik galėsite. Įsitikinkite, kad savo biudžete pirmenybę teikiate maistui, pastogei ir kitoms būtiniausioms reikmėms. Tai iš tiesų unikalus laikas, ir jums nereikia savęs papildomai dar spausti, bandant sumokėti visas skolas, kai vos įstengiame nusipirkti būtiniausius reikmenis. Jūs tai išgyvensite. Kai audra praeis, savo finansinį planą galėsite sudaryti naujai.

 1. Sudarykite planą ir jo laikykitės.

Žodis „biudžetas“ gali labai gąsdinti, jei dar niekada tokio nebuvote sudarę. Į biudžetą žvelkite kaip kelią į laisvę, o ne kalėjimą. Biudžetas padeda iš anksto nuspręsti, kokie yra pagrindiniai šeimos poreikiai bei norai, ir taip leisdami savo pinigus atspindite tas vertybes, o nesiblaškote dėl ko nors blizgančio ir staiga pamatyto prekybos centre. Įsitikinkite, kad į biudžetą įtraukėte ir taupymą, nes santaupos padės išvengti streso ateityje. Nemokama programėlė „Expense Manager“ yra puikus šaltinis, padedantis pradėti kurti planą.

 1. Aptarkite su sutuoktiniu visus finansinius reikalus.

Trumpai pasakysiu, kad kovoti, tai nėra tas pats, kas aptarti! Kalbėkitės ir aptarkite įplaukas ir išlaidas. Laikykitės susitarimo ir neslėpkite viens nuo kito apie planuojamus netikėtus pirkinius. Ašley ir aš metų metus laikomės tokio susitarimo, kad paskambiname arba išsiunčiame SMS žinutę vienas kitam, jei planuojame pirkti kokį nors netikėtą pirkinį, kurio vertė viršija 50 USD, kad vienas kitą informuotume ir abu apie tai žinotume. Toks bendravimas yra pagarbus ir suvienija.

 1. Niekada nebūkite „neištikimi finansinėje“ srityje.

Neištikimybė gali būti ne tik lytinis romanas už santuokos ribų. Tai viena iš kraštutinių neištikimybės formų, tačiau yra ir kitų, įskaitant ir finansinę neištikimybę. Žodis neištikimybė – reiškia „sugriautas pasitikėjimas“. Nepraraskite savo sutuoktinio pasitikėjimo slėpdami finansines operacijas ar pinigus vienas nuo kito. Ši nesąžiningumo forma sugriaus pasitikėjimą ir vienybę. Jei esi kaltas, prisipažink savo sutuoktiniui ir dirbk kartu, kad santuokoje atsirastų daugiau pasitikėjimo ir skaidrumo.

 1. Atminkite, kad Dievas yra savininkas, o jūs tik tvarkote Jo nuosavybę.

Vienas iš biblinių mokymų apie pinigus, kuris išlaisvina ir konfrontuoja šiuolaikinę kultūrą, kad „tavo pinigai“ nėra tavo nuosavybė. Viskas priklauso Dievui, ir Jis suteikia tau galimybę užsidirbti pinigų bei atsakomybę teisingai juos valdyti. Suvokdami, kad visa yra Dievo, prarasime savininkiškumo jausmą ir tapsime laisvi nuo godumo, į viską pradėsime žiūrėti iš amžinybės perspektyvos, o ne laikinumo. Tai padės mums nepirkti impulsyviai ir neįklimpti į skolas. Atsiminkite, kam visa priklauso ir kas JŪS esate. Jūs esate Dievo vaikas, turintis beribę, amžiną vertę, o jūsų materialus turtas neturi nieko bendra su jūsų saviverte.

Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad pinigai suteikia galimybę suartėti bei bendradarbiauti su sutuoktiniu arba atsiskirti ir nutolti viens nuo kito. Viskas priklauso nuo jūsų. Šie gąsdinantys laikai, kurių metu gyvename, iš tikrųjų gali būti puiki proga suartėti su savo sutuoktiniu bei Dievu, kai išmoksite nesivadovauti laikinais dalykais, bet būsite dėkingi už paprastus palaiminimus, kurie jus supa. Neleisk, kad finansinis stresas pavogtų tavo džiaugsmą! Didžiausia gyvenimo palaima negali būti įvertinta pinigais.

Dave Willis,  „Marriage Today“ tarnautojas

KITI STRAIPSNIAI

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

Nieks negali išvengti baimės, tai jausmas, kurį išgyvena kiekvienas, nesvarbu didelis ar mažas....

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

LYDERIS. KOKS JIS?

LYDERIS. KOKS JIS?

Pasaulinės lyderystės konferencijos buklete teigiama, kad kiekvienas gali daryti įtaką. Ar tikrai taip kiekvienas apie save manome? Ar tikrai visi galime būti lyderiais, ar visi tokie gimstame ir turime pakankamai lyderiui būdingų savybių?

Mąstydami apie šiuos klausimus bandysime apžvelgti, kada ir kaip atsiranda sėkmingi lyderiai. Ir jei mes visi galime keisti pasaulį, kaip tai pratiškai padaryti? Taip pat svarbu suvokti, kad nei vienas lyderis nėra geras ar sėkmingas, jei jis neturi savo komandos, kuri leistų jam vadovauti.

Jau žvelgiant į mažus vaikus, lakstančius kieme ir žaidžiančius tarpusavyje, galime įvardinti, kuris jų yra lyderis, o kurie tik prisijungia prie vedlio idėjų bei smagiai leidžia laiką. Tačiau ar tikrai lyderystė yra duotybė, o gal tinkamai ugdoma, ji gali sėkmingai pražysti ir tapti vis ryškesne net ir nedrąsaus vaiko gyvenime?

Kreigas Grošelis, „Life Church“ steigėjas ir vyr. pastorius teigia, kad geru vadovu ir lyderiu, kuriuo kiti norės sekti, tampama ugdant tam tikras asmenines sąvybes. Taigi, net jei ir esi valdingas iš prigimties, vis dėlto saviugda reikalinga, norint tapti geru lyderiu.

Štai kelios sąvybės, kurios pritraukia žmones ir kelia pasitikėjimą lyderiu:

 1. Plati širdis, kuriai rūpi, kuri nepamiršta pasakyti aplinkiniams, kad juos pastebi, vertina ir brangina. Nebijokite tai pasakyti, parodyti savo veiksmais bei kartu pasidžiaugti. Nesvarbu, kur būtų jūsų įtakos sritis – šeimoje, mokymo įstaigoje, darbovietėje, bažnyčioje ar kur kitur.
 2. Aistra drąsinti ir įkvėpti. Optimizmas ir tikėjimas, kad drauge galite pasiekti įvairių tikslų, yra būtinybė mūsų dienomis. Net kai ne viskas sekasi sklandžiai, geras vadovas išmintingai išklausys, nuoširdžiai domėsis, padrąsins ir sustiprins žengiant į priekį. Svarbu, jog mes kaip lyderiai siektume tam tikros misijos ir vadovautumėmės aiškiomis vertybėmis – mūsų žodžiai neturėtų skirtis nuo mūsų darbų.
 3. Noras įgalinti. Lyderis arba sieks kontroliuoti, arba skatins augimą ir įgalins veikti kitus. Deja, abiejų šių sąvybių turėti negalime, vis tiek pasiduosime į kurią nors vieną pusę. Deleguodami užduotis ugdome sekėjus, o deleguodami valdžią ugdome lyderius. Paklauskime savęs, ar mes linkę kontroliuoti, ar deleguoti?
 4. Drąsa būti pažeidžiamam. Nors dažną kartą ši savybė gali būti supainiojama su silpnumu, žmonės ieško tikrų lyderių – ne tokių, kurie amžinai teisūs, bet tokių, kurie nebijo būti savimi, yra pažeidžiami, dori, sąžiningi, atviri ir drąsūs. Galbūt jie ne visada turi atsakymus į visų klausimus, bet nebijo atsiverti ir pasirodyti jautrūs.
 5. Išklausantis naujas idėjas bei pasiūlymus. Intelekto monopolija nepriklauso tik lyderiams, todėl išmintingas vadovas visuomet išklausys kitų idėjų bei pasiūlymų. Puiki idėja gali šauti bet kuriam komandos nariui, o geras lyderis nepraleis šios progos, bet apsvarstęs su komanda imsis įgyvendinti šaunią idėją. Kai jūsų darbą lydi sėkmė, ar jūs linkęs garbę prisiimti sau, ar dalinatės ja su visa komanda? Taip pat svarbu, kaip džiaugiatės pergalėmis, ar tai pajunta aplinkiniai?
 6. Autentiškumas – tai lyderystės šerdis. Žinantis ir teisingai suprantantis, kas ir koks jis yra, nebijantis būti savimi, pažįstantis savo asmenines savybes bei įgudžius – toks lyderis traukia aplinkinius. Čia, žinoma, svarbu ir tai, kad lyderis mato bei naudoja ir komandos narių autentiškumą, leidžia kitiems veikti savo stiprybėse. Tokiu atveju tiek vadovas, tiek komanda jaučiasi gerai, naudodami savo unikalumą siekiant bendro tikslo.
 7. Ryžtingumas. Ši savybė reikalinga priimant sprendimus. Kartais juos reikia priimti greitai, kartais pasitarus su visa komanda, kuri savo įvairove gali padėti įžvelgti tinkamiausią sprendimą. Tačiau uždelsti sprendimai niekuomet neatneša naudos, o neuždelsti reikia ryžto.
 8. Rizikavimas. Jei siekiame sėkmės ar užsibrėžto tikslo, turime nebijoti rizikuoti. Šioje vietoje nugalės tik vienas – arba tikėjimas, arba baimė. Rizikuoti – nereiškia nematyti ar nepatirti baimės, bet viską įvertinus, nepasilikti baimėje ir žengti drąsiai į priekį.
 9. Pralaimėjimo pamokos. Pralaimėjimai skatina augimą, iš pralaimėjimų žmonės pasimoko kur kas daugiau negu iš laimėjimų ir sėkmės. Padarytos klaidos gali būti geriausias išteklius vadovo bei kitų augimui. Geras vadovas ar lyderis žino savo klaidas, jas pripažįsta bei apie tai kalba, atsiprašo ir prisiima ataskomybę bei imasi veiksmų toms klaidoms ištaisyti.

Mąstydami bei ugdydami šias asmenines savybes galime tapti dorais lyderiais tiek savo, tiek artimųjų gyvenime. Žengdami kartu su Dievu, kuris yra pirmasis nuostabios ir tinkamos lyderystės pavyzdys, tikiu, įveiksime daug sudėtingų pasirinkimų bei išbandymų, o to rezultatas – padaryta įtaka, pakeista aplinka bei paliestos žmonių širdys – pasikeitęs pasaulis.

Jūratė Kapačinskienė

KITI STRAIPSNIAI

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

BAIMĖS AKIVAIZDOJE

Nieks negali išvengti baimės, tai jausmas, kurį išgyvena kiekvienas, nesvarbu didelis ar mažas....

Daugiau

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN

lt_LTLithuanian
en_GBEnglish lt_LTLithuanian