Dėkojame už jūsų dosnumą.

„Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas.”

Patarlių 11:25

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - ketvirtadieniais 06.30 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN