Kalendorius

SURASK LAIKO PRATURTINTI SAVE

KURSAI + ATGAIVOS SAVAITGALIAI

 

Lietuvių krikščionių bažnyčioje be pagrindinių sekmadienio susirinkimų,
kurių metu skamba Šv. Raštu paremti pamokslai,  yra rengiamos ir kitokios Biblijos
studijos bei seminarai. Kiekviena grupė turi savo unikalią paskirtį, tačiau jų visų
tikslas – ugdyti tikinčiuosius ir padaryti juos Kristaus mokiniais.

TIKĖJIMO PAGRINDŲ KURSAS “ALFA”

Šis kursas yra skirtas kiekvienam, kuris nori sužinoti daugiau apie Jėzų Kristų ir sudėti tvirtą savo tikėjimo Dievu pagrindą.
Apie krikščionybę bei biblinį tikėjimą yra kalbama labai praktiškai ir šiuolaikiniam žmogui suprantama kalba.
Kursų metu yra nagrinėjamos šios temos:

Kas yra Jėzus? • Kodėl Jėzus mirė? • Kaip įmanoma tikėti? • Koldėl ir kaip aš meldžiuosi? •
Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?  • Kaip Dievas mus veda? • Kas yra Šv. Dvasia? •
Ką veikia Šv. Dvasia? • Kaip galiu būti pripildytas Šv. Dvasia? • Kaip galiu pasipriešinti blogiui? •
Kodėl ir kaip turėčiau pasakoti kitiems? • Ar Dievas gydo šiandien? • Kokia Bažnyčios paskirtis? •
Kaip galiu nugyventi likusį gyvenimą visavertiškai?

SIELOVADOS KURSAS “GYVENIMAS LAISVĖJE”

Tai 8-ių savaičių kursas, padedantis keisti neatitinkančius Dievo Žodžio tiesos įsitikinimus. Kursų
metu pateikiamas mokymas, kuris padeda formuoti naujus įpročius bei moko, kaip keistis ir gyventi visavertį gyvenimą su Dievu.

Kurso temos:
Kaip atpažinti „ledkalnio viršūnės” dvasingumą • 10 pagrindinių emociškai nebrandaus dvasingumo požymių •
Kaip pakeisti savo sielos gelmes • Kaip rasti savo tikrąjį „aš” • Kaip įveikti praeities galią • Kaip atsisakyti galios ir kontrolės •
Kaip susitaikyti su savo ribotumu • Kaip sustoti ir pajusti amžinybės dvelksmą •
Kaip įgyti naujų įgudžių, kad galėtume deramai mylėti • Mylėti Kristų labiau už viską

TARNYSTĖS MOKYKLA

Ji skirta tiems, kas yra apsisprendęs sekti Kristumi ir trokšta žinių apie tiesas, kurias turi žinoti kiekvienas, sekantis Dievu.
Tarnystės mokykloje jums padės atpažinti unikalias jums suteiktas Viešpaties dovanas, sužinosite su kuo susiduria
kiekvienas tikintysis, apsisprendęs tarnauti Dievui. Kurso vadovai nukreips jūsų žingsnius tolimesnei tarnystei.

ATGAIVOS SAVAITGALIAI

Tiek Senajame, tiek ir Naujajame Testamentuose skaitome, kaip vyrai ir moterys išgyvendavo ypatingus jų gyvenimą pakeitusius susitikimo su Gyvuoju Dievu atvejus. Pradžios knygos 12-ame skyriuje skaitome, kaip tai patyrė Abramoas prieš pradėdamas savo kelionę ir prieš tapdamas didele tauta. Mozė susitiko su Dievu ir gavo paliepimą išvesti Izraelio tautą iš vergystės (žr. Išėjimo 3). Jozė patyrė ypatingą Dievo artumą įvedęs Izraelio tautą į pažadėtąją žemę (žr. Jozuės 5:13-15), o Izaijas – kuomet Dievas paskyrė jį Aukščiausiojo pranašu (žr. Izaijo 6:1-8). Panašiai ir Jėzus patyrė ypatingą išgyvenimą prieš pradėdamas tarnauti minioms (žr. Mato 3:13-16, Luko 4:1a).

Galima rasti ir daugiau pavyzdžių, kuomet prieš pasišvęsdami tarnauti Dievui žmonės patyrė ypatingą asmeninį susitikimą su Dievu.

Atgaivos savaitgalis – tai trijų dienų atsiskyrimas nuo kasdienio gyvenimo, kurio tikslas yra tikinčiajam prisiminti ir atgaivinti savo prisilietimą prie Jėzaus. Atgaivos savaitgalio tikslas – kad tikintysis asmeniškai ir intymiai susitiktų su Viešpačiu ir išsilaisvintų nuo to, kas trukdo tarnauti. Savaitgalio metu tikintysis taip pat turi puikią galimybę pažvelgti į save bei pamatyti, kokius pasikeitimus Dievas nori padaryti jo gyvenime. Siekiama ugdyti tikinčiajame Kristaus charakterį, kuris savo ruožtu atneštų ryškų pasikeitimą žmogaus kasdieniame gyvenime.

Atgaivos savaitgaliai skirti kiekvienam, kuris nori atnaujinti savo ryšį su Dievu, ir susitvarkyti su tam tikromis neišspręstomis kliūtimis savo gyvenime. Savaitgalio programa sudaroma kiekvieną kartą maldoje ieškant Dievo vedimo, ir todėl kiekvienas savaitgalis yra unikalus. Savaitgalio metu galima tikėtis tokių temų:

Atgaila • Tėvo meilė • Atleidimas • Prakeikimų nutraukimas•
Išlaisvinimas • Vidinis išgydymas • Šventosios Dvasios krikštas

Per metus organizuojame keletą skirtingos krypties savaitgalių: moterims, vyrams ir vadovams. Tikslesnės informacijos apie artėjančius renginius ieškokite kalendoriaus puslapyje.

KURSAS “EFEKTYVUS KONFLIKTŲ SPRENDIMAS”

Ten kur susitinka du skirtingi žmonės, turintys savo supratimus ir požiūrius, normalu, kad gali kilti nesutarimų.
Pats konfliktas nėra blogai. Problema kyla tuomet, kai nežinome, kaip teisingai išspręsti konfliktinę situaciją.
Kurso metu sužinosite, kaip efektyviai ir rezultatyviai spręsti iškylančius konfliktus ar konfliktines situacijas.

Kurso temos:
Neatsakyti poreikiai • Prielaidos • Lūkesčiai • Neteisingas elgesys bei skriauda • Neigiamas mąstymas • Vidinės žaizdos

KURSAS ŠEIMOMS “NEPAJUDINAMA SANTUOKA”

Tai 10-ies savaičių kursas sutuoktiniams, nagrinėjantis pačias pagrindines santuokos sferas bei suteikiantis poroms
gyvybiškai svarbių žinių ir įžvalgų. Kursas atveria esminius vyro ir moters skirtumus, padeda pažinti save ir sutuoktinį.
Viso kurso metu bus nagrinėjamos šios temos:

Santuokos esmė •  Keturi pamatiniai santuokos dėsniai  •  Kaip suprasti ir patenkinti sutuoktinio poreikius •
Destruktyvūs vyrai ir žmonos • Pozityvaus bendravimo galia • Šeimos finansų tvarkymas •
Tėvai: praeitis ir dabartis •  Auginkite puikius vaikus, kurdami darnią šeimą •
Lytinis pasitenkinimas santuokoje • Antroji santuoka. Pamatiniai dalykai, vedantys į sėkmę

Kurso metu poroms bus sukurta pasimatymo aplinka, dalyviai galės romantiškai pavakarieniauti dviese. Taip pat visi
drauge žiūrėsime kurso autoriaus Jimmy Evans, pastoriaus ir Marriage Today tarnystės įkūrėjo, paruoštą mokymo įrašą,
o vėliau aptarsime, atsakysime į jūsų klausimus, atliksime paktines užduotis.

SANTUOKOS SUTVIRTINIMO KURSAS

Tvirta ir laiminga santuoką nėra savaime supranamas dalykas. Puikūs bei pagarbos verti santykiai reikalauja pastangų
bei įdirbio. Tai procesas, kada du mylintys žmonės ryžtasi keistis, būti atviri vienas kitam, atleisti ir mylėti.
„Santuokos sutvirtinimo kursas” – tai 7-ių dalių mokymas sutuoktiniams, siekiantis sustiprinti poros santykius.

Kurso temos:
Tvirti pamatai • Bendravimo menas • Konfliktų sprendimas • Atleidimo galia •
Artimųjų įtaka – praeitis ir dabartis • Geras seksas • Veiksni meilė

SVEIKATINGUMO SEMINARAI

Svarbu rūpintis ne tik dvasiniu ar sieliniu savo kūnu, bet ir fiziniu. Viešpats mums jį suteikė, o mes turime atsakingai
juo rūpintis, atidžiai prižiūrėti bei mylėti. O kad įgyvendintume mums Dievo duotą pašaukimą, turime būti pilni jėgų,
sveiki ir puikios nuotaikos. Kaip to siekti, yra mokinama šių kursų metu.

KURSAS NESUSITUOKUSIEMS “GERIAUSIAS PASIRINKIMAS”

“Kaip pasirinkti tinkamiausią gyvenimo partnerį?“ – tai antras pagal svarbą jaunam žmogui kylantis klausimas,
po to, kai jis nusprendžia sekti Jėzumi. Šis sprendimas lems ne tik tavo, bet ir tavo vaikų, o vėliau ir iš jų kilsiančių
kartų ateitį. Todėl verta rimtai pasvarstyti prieš nusprendžiant teisingai.

Kai suprantame, kad norime kurti šeimą, kaip sužinoti, kuris žmogus yra tau tinkamiausias?
Kokį sutuoktinį Dievas norėtų, kad tu pasirinktumei?
Kaip jį atpažinti, kai sutiksi?
Kokias savybes turinčio asmens turėtumei ieškoti?
Ar su tuo žmogumi, su kuriuo susitikinėji, turėtumei tuoktis?

Kursas „Geriausias pasirinkimas” tau padės:
Puoselėti sveikus ir realius lūkesčius • Susitikinėti tikslingai ir apgalvotai •
Išsiaiškinti, kaip reikia teisingai/neteisingai susitikinėti • Atpažinti įspėjančius ženklus •
Mokytis efektyviai bendrauti • Įveikti galimus konfliktus • Įvertinti savo suderinamumą •
Atvirai ir nuoširdžiai kalbėti apie savo ateitį

KURSAS “FINANSŲ VALDYMAS”

Šis keturių savaičių kursas yra puiki medžiaga, galinti padėti žmogui suprasti, kaip protingai elgtis su pinigais,
ir išmokyti kontroliuoti asmeninius ir šeimos finansus, taikant biblinę išmintį ir išbandytą praktinį mokymą.
Kurso metu klausysimės paruoštos medžiagos ir atliksim praktinius žingsnius, keičiančius mūsų ateitį.

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ