Laiške Efeziečiams (5, 22) apaštalas Paulius mokina žmonas: „paklusti savo vyrams kaip Viešpačiui“, o 33-oje eilutėje sako: „žmona tegerbia savo vyrą“.

Daugelis žmonių neteisingai supranta žodį „paklusti“, nes mano, jog moterys yra mažiau vertingos ir negali būti lygios su vyrais. Nemanau, kad Paulius čia tai norėjo pasakyti. Vyrai ir moterys yra lygūs, taškas. Iš tiesų Efeziečiams (5, 21) Paulius rašo: „pakluskite vieni kitiems Dievo baimėje“. Vyrai turi paklusti savo žmonoms, o žmonos – vyrams.

Paulius čia kalba apie pagarbą vyrui kaip Viešpačiui. Ne taip, kaip mama „gerbė“ tavo tėtį ar kaip tavo draugės „gerbia“ savo vyrus. Ir ne taip, kaip rodo ar moko televizija, bet gerbti savo vyrą taip, kaip gerbtumei patį Jėzų Kristų.

Kodėl tai taip svarbu? Todėl, kad vyro pirmasis ir svarbiausias poreikis yra pagarba. Vyras veržiasi ten, kur yra gerbiamas, bet taip pat bėga iš ten, kur su juo nesiskaitoma ir nepaisoma jo nuomonės.

Ką tai reiškia moterims? Kaip gerbiate savo vyrą?

Štai keli pagarbos reiškimo būdai.

Pirma, leiskite vyrams klysti ir patirti nesėkmę. Jūsų vyras nėra tobulas, ir jis tai puikiai žino. Dievas taip pat žino. Daugybė moterų kenkia savo santuokoms neleisdamos vyrams klysti. Jos nuolat vyrus taiso, koreguoja ir nurodinėja, kaip jiems teisingai elgtis.

Tai yra neteisingas požiūris. Be abejo, nereikėtų toleruoti savęs žlugdančio jūsų vyro elgesio, tačiau, jei reikia, turėtumėte leisti vyrui padaryti klaidų. Vyrai geriausiai mokosi iš savo klaidų.

 

Antra, leiskite, jog Dievas keistų. Vyrai ir žmonos yra lygūs. Tai reiškia, kad mes galime sakyti viską, ką mąstome. Jūs galite paprieštarauti savo vyrui, jei to tikrai reikia: „Mielasis, aš nesutinku. Manau, kad tai klaidinga.“ Tačiau, kai jūs paprieštaravote, atiduokite savo vyrą į Dievo rankas.

Ne jūsų darbas yra keisti savo vyrą. Nepriekabiaukite. Nebūkite agresyvios ar įsibaiminusios. Vietoj to, melskitės už savo vyrą ir pasikliaukite Dievu, kad Jis pakeis jo širdį ar protą. Būtent tai ir reiškia tikėti: jūs pasitikite, kad Šventoji Dvasia atliks visus reikalingus pokyčius.

 

Trečia, gerbkite savo vyrą matydamos jį tokį, kokį jūs norėtumėte, jog jis būtų, – ne už tai, koks jis yra dabar. Jūsų vyras pakils į jūsų norimos garbės lygį. Vyrai darys viską dėl garbės ir taps vertais jūsų požiūrio, visaverčiais bei žymiais. Suteikdamos jiems nepelnytą garbę, jūs keičiate savo vyro likimą.

Prisiminkite, ką pirmą kartą jame įžvelgėte. Kas pirmą kartą jus prie jo patraukė. Tuomet pagerbkite jį tuo lygiu ir stebėkite, kaip jis keičiasi ir tampa vertas jūsų pagarbos.

 

Galiausiai,  pridenkite jo klaidas ir sutelkite savo dėmesį į jo stiprybes. Mes visi linkę gerus dalykus laikyti savaime suprantamais ir sutelkti dėmesį į blogus. Taip yra todėl, kad velnias nori, jog mes susikoncentruotume į blogiausias mūsų sutuoktinio savybes. Bet Dievas nori, kad mes galvotume apie mūsų sutuoktinio geriausias savybes.

Štai kodėl pagyrimai yra tokie svarbūs tiek vyrų ir tiek moterų gyvenime. Kiekvieną dieną mes turime prisiminti, kokius gerus dalykus daro mūsų sutuoktiniai. Kai prisimename tai, suprantame, kad gėrio daug daugiau nei blogio.

Jei garbė ir pagarba yra didžiausias vyro poreikis, ar jūs jam tai suteikiate? Būtent to Biblija mokina žmonas – gerbkite savo vyrą taip, kaip gerbtumėte patį Jėzų Kristų.

 

Jimmy Evans, „MarriageToday“ įkūrėjas ir vadovas

KITI STRAIPSNIAI

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ