Jei kas paklaustų, koks pagrindinis dalykas, kuris laikui einant gerina bei stiprina santuoką, tai atsakyčiau: sutuoktinių bendra malda bei pasitikėjimas Dievu.

Mato evangelijoje Jėzus sako: „Ir dar sakau jums: jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų” (Mt 18, 19-20). 

Jėzus pakartotinai pabrėžia tai, ką  tik neseniai kalbėjo, apie galią, kurią Dievas suteikia tikintiesiems per maldą. Frazė „jei du iš jūsų susitars“, kilusi iš graikų kalbos sumphoneo. Iš čia atsiradęs angliškas žodis symphony (liet. „simfonija“).

Simfonija – tai nuostabi muzika, girdima, kai visiškai skirtingi instrumentai kartu harmoningai derėdami groja. Jėzus sako, kad jei du žmonės harmoningai susiderins ir susitars kartu tikėti dėl ko nors, Dievas tai padarys – ir pats Jėzus bus tarp jų.

Tai yra neįtikėtinas pažadas, bet jis pasiekiamas ne vienam, bet dviem ar trims žmonėms. Kodėl? Nes Dievas nenori, kad mes būtume vieni. Jis nori, kad mes susivienytume kaip pora ar šeima. Kuo daugiau mes susijungiame tikėdami su kitais žmonėmis, tuo daugiau stebuklų Dievas daro.

Velnias nori, kad mes liktume pavieniui. Vilkas visada tykos ir taikysis į nuo bandos atitolusią avį. Kai mes izoliuojamės, mes prarandame drąsą. Bet kai mes jungiamės su kitais tikinčiaisiais – su mūsų sutuoktiniu – džiaugiamės Dievo galia ir Jėzaus buvimu.

Kaip dar bendra malda sustiprina santuoka? Laiške Filipiečiams randame dar vieną pažadą: „Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje” (Fil 4, 6-7). 

Paulius sako, kad žmonės, kurie meldžiasi, bus geresnės emocinės sveikatos. Kai meldžiatės, nesijaudinkite. Jūs neturite nerimauti. Ar žinote, kad stresas yra vienas iš pagrindinių santuokos žudikų žemėje? Tai taip pat pagrindinė priežastis, dėl ko žmonės lankosi pas gydytojus bei vartoja  vaistus. Dievas nesukūrė, kad žmogaus kūnas galėtų puikiai funkcionuoti patiriant ilgalaikį stresą.

Stresas mus išsekina emociškai ir atima jėgas, skirtas mylėti vieni kitus. Nerimaujantys asmenys yra gundomi pokalbį baigti barniais ir leisti nesantaikai įsivyrauti šeimoje.

„Niekuo nesirūpinkite“ – tai nurodymas, ir Biblija niekada nesako mums daryti to, ko mes neįstengtume. Taigi likusi šios eilutės dalis nusako, kaip laikytis šio nurodymo: mes turime melstis. Mes turime atiduoti savo prašymus Dievui.

Jei esate susirūpinę dėl pinigų, dėl savo vaikų, dėl sveikatos, dėl tėvų, dėl darbo, dėl savo santuokos – tai jūsų naujas maldos sąrašas. Tegul šie rūpesčiai bus išsakyti Dievui maldoje ir melskitės dėkodami, kad Jis išgirs ir atsakys į jūsų maldas.

Kai tai padarysite, Jis suteiks jums ramybę. Jis saugos jūsų širdį ir protą. Dievas suteiks jums emocinę sveikatą.

Mes su Karen (žmona) pragyvenome susituokę kelerius metus, kol pradėjome drauge melstis ir tai pakeitė viską. Šiandien mes nebesirūpiname. Neleidžiame nerimui viešpatauti mūsų namuose. Nes mes susitarę meldžiamės, o Dievas pripildo mūsų namus savo ramybe ir saugo mūsų santuokos emocinę sveikatą.

Kiekviena pora gali savo gyvenime ragauti šį pažadą. Tereikia tik melstis drauge.

 

Jimmy Evans, „MarriageToday“ įkūrėjas ir vadovas

KITI STRAIPSNIAI

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ