Paremk

Norinčius paremti mūsų bažnyčios veiklą prašome siųsti savo paramą į šią banko sąskaitą referenciniame laukelyje įrašant "Parama":

Name: ECKT Lithuanian Christian Church
Bank: Lloyds bank
Bank Sort Code: 30-91-87
Bank Account: 03788609
IBAN: GB85LOYD30918703788609
BIC: LOYDGB21054
SWIFT CODE: LOYDGB2L

Šv. Raštas ragina mus duoti dosniai ir moko mus, kad dosnumas niekada nelieka nepastebėtas: "Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta." (Luko 6:38)

Patarlių 11:24-25 irgi byloja apie Dievo Karalystėje veikiantį principą: šykštaus žmogaus kelias skurdus, o dosnumas, atvirkščiai, atveria duris gausai: "Vieni dosniai dalina ir turtėja, kiti pasilaiko daugiau negu reikia, bet dar labiau nuskursta."

Biblijoje aiškiai matome, jog Dievas nori , kad mes patys patirtume šiuos palaiminimus, kurie ateina iš dosnumo. Kai mes ištikimai ir dosniai remiame Dievo darbą, Jis žada palaiminti mus ir atlyginti taip, kad mes turėtume pakankamai ne tik savo pačių reikmėms, bet galėtume duoti ir kitų poreikiams bei dar daugiau remti Dievo tarnystę.

Paprastai kalbėdami apie dosnumą, kalbame apie dešimtines ir piniginius paaukojimus. Dešimtinė - tai dešimtoji dalis nuo visų gaunamų pajamų. Pagal Dievo nustatytą tvarką ši dali yra skiriama Dievo namų išlaikymui - šiandien tai būtų vietinė bažnyčia - ir tai yra dieviškas būdas užtikrinti, kad vietinėje bažnyčioje vykdomas Dievo darbas būtų finansiškai aprūpintas. Paaukojimai - tai papildomos geros valios aukos.

Malachijo 3:8 skaitome, kad nesilaikydami šios Dievo nustatytos tvarkos dėl dešimtinių ir paaukojimų apvagiame Dievą ir 10-je eilutėje, Dievas ragina savo tautą išbandyti Jį ir pasižiūrėti, ar Jis neatvers jiems apsčiai palaiminimų ir nepasirūpins ištikimais davėjais: "Atneškite visas dešimtines į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose, ir tuo išmėginkite mane, - sako kareivijų Viešpats. - Ar Aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų?"

Būkime ištikimi duodami Viešpačiui šiandien ir pasitikėdami Juo dėl rytdienos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, palaikantiems mūsų darbą.