Kviečiame jungtis ir visais įmanomais būdais dalyvauti penktadienio maldoje ir pasninke kartu su mumis. Maldą pradėsime rugsėjo 29 d. ir tęsime iki sausio mėnesio.

„Jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą” (2 Krn 7, 14).

Tiek kiek jau nuėjom per šitas paskutines 10 dienų maldos ir pasninko, svarbu išlaikyti ir brautis pirmyn. Todėl kiekvieną penktadienį 19.00 val. kviečiame visus dalyvauti bendroje maldoje, kur toliau šauksimės Dievo ir ieškosim Jo veido, pavesdami save naujai Jam. Melsimės vieni už kitus toliau, dėdami rankas, praktikuodami dvasines dovanas. Melsimės už bažnyčios žmones, pažįstamus ir artimuosius. Šauksimės toliau atgailos ir prabudimo sau ir aplinkiniams. Bendra malda – begalinis ginklas mūsų rankose griauti velnio darbus ir sužadinti savo vidinį žmogų budrumui ir tikėjimo kovai. Neleiskim kūniškumui mūsų stabdyti. Visi žemėje buvę prabudimai prasidėjo malda. Mūsų bažnyčios užsimezgimas buvo būtent maldose. Nežiūrėkim į tai abejingai. Raginkim vieni kitus pakilti, nusižeminti, melstis ir daryti, ką Dievo Dvasia duos daryti. Penktadieniais raginame paimti ir pasninką. Būkit Dievo vedami kas liečia pasninką. Nesustokim, braukimės pirmyn. Mes būsim prabudimo, kuris dar kartą ateina į bažnyčią ir visą žemę dalimi. Tik nesustokim.

Maldos vyks gyvai kiekvieną penktadienį 19.00 val. bažnyčios salėje. Adresas: 698 Woolwich Road, SE7 8LQ, London.

Dėmesio: rugsėojo 29 d., spalio 13, 27 d., lapkričio 10, 24, gruodžio 8, 22 d., penktadienį, malda bus transliuojama online. Junkitės ir dalyvaukite.

 

KITA SVARBI INFORMACIJA:
Registracijos užildymas reiškia, kad sutinkate būti filmuojami bei fotografuojami renginio metu organizatorių paskirto personalo. Medžiaga gali būti naudojama renginiui reprezentuoti mūsų interneto svetainėje bei socialiniame tinkle. Visi dalyvių vardai, pavardės bei kontaktiniai duomenys yra konfidenciali informacija ir nebus perduodama trečiosioms šalims. Susipažinkite su LKBL privatumo taisyklėmis.

Primename, kad mūsų organizuojamų renginių metu jūsų pačių daromi vaizdo/garso įrašai bei nuotraukos yra griežtai jūsų asmeniniam naudojimui ir negali būti publikuojami YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ir kituose panašiuose socialiniuose tinklapiuose ar svetainėse, jeigu vaizdo įrašuose ar nuotraukose (pirmajame arba antrame plane) yra kitų asmenų. Ši taisyklė yra būtina, norint užtikrinti jūsų ir kitų dalyvių privatumą.

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ