Kviečiame jungtis ir visais įmanomais būdais dalyvauti 21 dienos maldoje ir pasninke kartu su mumis. Maldą ir pasninką pradėsime gruodžio 3 d. ir tęsime iki gruodžio 23 d.

„Jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą” (2 Krn 7, 14).

Turime vėl paraginimą pradėti 21 dienos bendrą maldą ir pasninką. Šį kartą bus kiek kitaip.

Malda:
1. Visi kiekvieną dieną paskirkim laiką Dievui – melstis ir skaityti Bibliją. Tikime, kad didžioji dalis tą darot, todėl prie savo esamo laiko pridėkim dar 15 min ekstra. Žinome, kad esmė ne laike, bet, kad kūną palaužtume klusnumui, tokie dalykai padeda.
2. Skaitydami Bibliją išsirašykit į sąsiuvinį bent vieną mintį, kuri įstrigo skaitant ir pamedituokite: „Ką, Dieve, tu tuo nori man pasakyti?” Gal ta eilutė primins jums konkrečią situaciją ir parodys, kas vyksta jūsų širdyje, ar tiesiog Dievo pažadas, žodis iškils konkrečiai jūsų situacijai. Arba tiesiog viena iš pamatinių tiesų, kurią Dievas nori priminti. Kada skaitysite, neskubėkite. Geriau perskaityti vieną eilutę ir įsigilinti, ką ji sako, negu bėgti per Bibliją, neleidžiant Dievui tirti mūsų širdies.
3. Mokinkitės išsakyti ar išrašyti Dievui tai, kas iš tiesų vyksta tą dieną jūsų sieloje. Taip kaip yra, nieko nepagražinant. Čia bus jūsų išpažintis. Išpažinę mokinkitės pasitikėti Juo, kad Jis gali jus pravesti, išlaisvinti, sustiprinti, paguosti… Todėl būkit atviri išgirsti, ką Dievo Dvasia tuo klausimu nori parodyti, pasakyti. Užsirašykite, kada ateina kažkokia mintis, ar Rašto eilutė, kuri, tikit, iš Dievo ir veikit pagal ją.
4. Pradėkite užsirašyti savo maldų prašymus ir vis pasižiūrėkite, kiek Dievas jau padarė.
5. Skirkim laiko kasdien padėkoti už Jo gerumą ir ištikimybę. Už tai, kas Jis yra. Už tai, ką Jis atliko ant kryžiaus dėl mūsų.
6. Jei esate susituokę, per šį 21-os dienos laikotarpį skirkite laiko maldai drauge. Jeigu anksčiau to nedarydavote, nenusiminkite, jeigu iš karto viskas taip sklandžiai nepavyks, kaip norėtumėte. Tiesiog paprastai, kaip tuo metu suprantate, taip ir melskitės vienas už kitą ir drauge už bendrus poreikius. Malda neturi būti ilga. Tiesiog nuoširdi ir svarbiausia drauge. Poros, kurios meldžiasi drauge, išlieka drauge.
7. Kas neturite šeimos, pabandykite surasti bent vieną žmogų, su kuriuo galėtumėte susiskambinti ir pasimelsti drauge.
8. Visus tris penktadienius susirenkam visi drauge bažnyčioje melstis ir šlovinti.

Pasninkas (šį kartą jis gali būti skirtingas, kaip kiekvieną paragins Dievas):
1. Sumažinti arba visai atsitraukti nuo medijos (media) šią 21-ą dieną. Išskyrus tai, kas ugdo, statydina mūsų dvasinį žmogų.
2. Susilaikyti nuo nereikalingų vaikščiojimų po parduotuves (čia įtraukiant ir internetines). Nuspręsti išleisti šiuo laiku pinigus tik ten, kur iš tiesų reikia, o nepasiduoti akių geismui.
3. Jeigu pirksite dovanas, pirkite pagal jūsų finansines galimybes (jokių skolų). Pirkite Dievo paraginti, o nesilaikydami įprastų tradicijų ir tt.
4. Bent dvi dienas per savaitę pasninkaukite atsisakydami maisto.

Tikime, dabar yra galimybė naujai atsiduoti ir atsiverti Dievui bei vienas kitam kaip dar gyvenime nebuvo. Nepameskim žvilgsnio, sukoncentruoto į patį Kristų ir atlygį, ateinantį iš Jo. Nepamirškim, kad šioje žemėje esame tik praeiviai. Amžinybė šiandien yra arčiau, negu buvo vakar.

Su meile, jūsų pastoriai ❤️🙏

 

Maldos vakarai penktadieniais nebus transliuojami online, išskyrus maldos ir šlovinimo vakaras gruodžio 22 d. 

 

 

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadieniais ir penktadieniais 19.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ