Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus” (Pat 3, 5-6).

Skelbiame tris maldos ir pasninko savaites (sausio 9 d. – sausio 29 d.). Visos pergalės ir ilgalaikiai pokyčiai prasideda ir baigiasi malda. Svarbu susiklausyti su Šv. Dvasia ir Dievo Žodžiu. Kviečiame kartu šauktis Viešpaties ir drauge skelbti Jo ištikimybę bei jėgą.

O šiuo 21-ą dieną besitęsiančiu pasninku ir malda norime išreikšti, kad:

  1. Pasitikime Tavimi, Viešpatie. Te tai, ką Tu numatei mums, išsipildo, kad ir kas tai būtų.
  2. Palenkiame savo kūną. Apsisprendžiame, kad kūniškumas nevadovaus mums, bet rinksimės tai, ką kalbą ir rodo Šventoji Dvasia.

MALDOS LAIKAS IR VIETA:

Londone
Nuo pirmadienio iki penktadienio 19.00 val. – Woolwich bažnyčioje;
Šeštadieniais meldžiamės grupelėmis namų aplinkoje.
Sekmadieniais 11.00 val. – bažnyčios susirinkimo metu.

Peterborough
Pirmadieniais 19.00 val. – bendrai namų grupelėse.
Trečiadieniais 19.00 val. – bažnyčios patalpose adresu: Chestnut Community Centre, 61 Norman Road, PE1 5LD.
Penktadieniais 19.00 val. – bendrai namų grupelėse.
Sekmadieniais 10.30 val. – bažnyčios susirinkimo metu adresu: Chestnut Community Centre, 61 Norman Road, PE1 5LD.
Antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais – kiekvienas savo namuose.

Malda filmuojama ir rodoma nuotoliniu būdu nebus, lauksime visų atvykstant gyvai.

Dievo artumo bei vedimo visiems!

 

 

  • KUR?
    698 Woolwich Road, Woolwich, SE7 8LQ;
  • KADA?
    Sausio 9 – 29 d. 

SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI - 11.00 val., 698 Woolwich Road, SE7 8LQ 

MALDA - pirmadienį - ketvirtadienį 19.00 val., 1 Radland Road, Canning Town, E16 1LN