APSAUGOS IŠPAŽINIMAS

Pagal 91 Psalmę

Aš gyvenu Aukščiausiojo Dievo globoje ir ilsiuosi Jo apsaugoje. Mano Dangiškasis Tėvas budi naktį ir dieną.

Dievas yra mano priebėga ir mano saugumas. Jis yra mano pagalba, viltis ir paguoda. Joks blogis nepakenks man ir nesiartins prie mano būsto. Jis siunčia savo angelus manęs saugoti.

Aš nebijau, nes Visagalis Dievas yra mano tvirtovė. Jėzaus vardas yra mano stiprus bokštas ir mano išlaisvinimo uola.

Viešpats saugo mano išėjimą ir įėjimą. Jis gelbsti mane nuo smurto ir priešo priespaudos.

Mano stiprus skydas ir gynėjas yra Viešpats, Aukščiausiasis Dievas. Jis yra mano gynyba nuo liežuvių ir mano Gelbėtojas nuo sunaikinimo.

Viešpats išgelbės mane nuo kiekvieno blogio ir išsaugos mane savo dangiškajai karalystei.

 

 

lt_LTLithuanian