Atgaivos savaitgaliai

Tiek Senajame, tiek ir Naujajame Testamentuose skaitome, kaip vyrai ir moterys išgyvendavo ypatingus jų gyvenimą pakeitusius susitikimo su Gyvuoju Dievu atvejus. Pradžios knygos 12-ame skyriuje skaitome, kaip tai patyrė Abramoas prieš pradėdamas savo kelionę ir prieš tapdamas didele tauta. Mozė susitiko su Dievu ir gavo paliepimą išvesti Izraelio tautą iš vergystės (Išėjimo 3). Jozė patyrė ypatingą Dievo artumą įvedęs Izraelio tautą į pažadėtąją žemę (Jozuės 5:13-15), o Izaijas – kuomet Dievas paskyrė jį Aukščiausiojo pranašu (Iz 6:1-8). Panašiai ir Jėzus patyrė ypatingą išgyvenimą prieš pradėdamas tarnauti minioms (Mato 3:13-16, Luko 4:1a).

Galima rasti ir daugiau pavyzdžių, kuomet prieš pasišvęsdami tarnauti Dievui žmonės patyrė ypatingą asmeninį susitikimą su Dievu.

Atgaivos savaitgalis - tai trijų dienų atsiskyrimas nuo kasdienio gyvenimo, kurio tikslas yra tikinčiajam prisiminti ir atgaivinti savo prisilietimą prie Jėzaus. Prieš vykdami į šį Atgaivos savaitgalį naujai atgimusieji krikščionys paprastai išklauso tikėjimo pagrindų kursą, kurio metu studijuoja tokias su jų naujuoju gyvenimu Kristuje susijusias temas, kaip išgelbėjimo tikrumas, maldos jėga, Dievo Žodžio autoritetas, bei išlaisvinimo principai. Šio kurso tikslas - paruošti tikintį šiam Atgaivos ir susitikimo su Dievu savaitgaliui.

Atgaivos savaitgalio tikslas - kad tikintysis asmeniškai ir intymiai susitiktų su Viešpačiu ir išsilaisvintų nuo to, kas trukdo tarnauti. Savaitgalio metu tikintysis taip pat turi puikią galimybę pažvelgti ir į save, bei pamatyti, kokius gi pasikeitimus Dievas nori padaryti jo gyvenime. Siekiama ugdyti tikinčiajame Kristaus charakterį, kuris savo ruožtu atneštų ryškų pasikeitimą žmogaus kasdieniame gyvenime. Galiausiai, savaitgalis atveria ląstelių regėjimą, bei tai, kad būtina parodyti pasauliui, kaip jam reikalingas Gelbėtojas.

Atgaivos savaitgaliai nėra skirti vien tik naujai įtikėjusiems krikščionims, bet ir kiekvienam, kuris nori atnaujinti savo ryšį su Dievu, ir susitvarkyti su tam tikromis neišspręstomis kliūtimis savo gyvenime. Savaitgalio programa sudaroma kiekvieną kartą ieškant Dievo vedimo maldoje ir todėl kiekvienas savaitgalis yra unikalus. Savaitgalio metu galima tikėtis tokių temų:

  • Atgaila
  • Tėvo meilė
  • Atleidimas
  • Prakeikimų nutraukimas
  • Išlaisvinimas
  • Vidinis išgydymas
  • Vandens krikštas
  • Šventosios Dvasios krikštas

Po Atgaivos savaitgalio rekomenduojama studijuoti sielovados kursą "Gyvenimas laisvėje", kurio tikslas - vesti krikščionius dar giliau į Dievo Žodį ir įtvirtinti jų pasišventimą Kristui.

Per metus organizuojame keletą skirtingos krypties savaitgalių: moterims, vyrams, šeimoms, vadovams. Tikslesnės informacijos apie artėjančius renginius ieškokite artimiausių renginių puslapyje.