Sekmadienio susirinkimai

Kur ir kada?

Susirinkimai vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. ryte, Bektono bendruomenės centre:

Beckton Community Centre
14 East Ham Manor Way
London E6 5NG

Kodėl renkamės? Kodėl sekmadienį?

Dievo Žodis moko mus šešias savaitės dienas dirbti, o septintą įsako švęsti. Taip pat ir Naujasis Testamentas ragina tikinčiuosius neapleisti šventųjų susirinkimo: "Neapsileiskime lankyti savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet skatinkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regite besiartinančią dieną" (Žyd. 10:25). Laiško autorius žinojo, kad draugėje susirinkę tikintieji visuomet bus pastiprinti, ugdomi ir apšviesti Dievo Žodžio šviesos. Todėl ir šiandien kiekvieną sekmadienį tikintieji renkasi drauge padėkoti Dievui. Mūsų sekmadieninių susirinkimų tikslas yra apjungti Londone gyvenančius tikinčiuosius, perteikti Dievo mintį, ugdyti Bažnyčią ir pasiekti bei laimėti žmones Kristui.

Ko tikėtis?

Paprastai susirinkimai pradedami giesmėmis, pranešama svarbi informacija apie bendruomenėje vyksiančius renginius, renkami geravališki paaukojimai, o vėliau kalbamas žodis, paremtas Šventu Raštu, kuris, kaip apaštalas Paulius sako Timotiejui, yra "Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui" (2 Tim 3:16-17).

Susirinkimo pabaigoje kviečiame žmones atgailai - susitaikyti su Dievu, prašyti atleidimo už savo nuodėmes ir išgelbėjimo per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.

Sekmadieninių susirinkimų metu vyksta ir sekmadieninė mokykla vaikams, kur savo vaikučius gali atvesti kiekvienas, netgi ir pirmą kartą į bažnyčią atėjęs žmogus. Vaikai netrukdys tėveliams, bus saugiai prižiūrimi ir tuo pačiu linksmai ir naudingai praleis laiką.

Ne kiekvieną sekmadienį, tačiau reguliariai, švenčiame Viešpaties vakarienę ("laužome duoną"), esant poreikiui, meldžiamės išgydymo sergantiems ir atsakymo į įvairius tikinčiųjų poreikius. Ypatingų šventinių susirinkimų metu paprastai rengiama ir platesnė programa, kurios metu skamba Lituanistinės ir menų mokyklos "Moksliukas" vaikų choro arba mišraus suaugusiųjų choro "Gausa" atliekami kūriniai, stebime šokių grupės "Srovė" šokį, išgirstame pranešimus apie įvairių bendruomenės organizuojamų ar remiamų projektų veiklą ir pergales.

Pasibaigus susirinkimui retai kuris skuba išeiti - kviečiame visus pasivaišinti kava bei arbata, veikia biblioteka-knygynas bei audio-video skyrius. Šis laikas - puiki proga susipažinti su kitais tikinčiaisiais, pasikalbėti su pastore ar vyresniaisiais, paprašyti asmeninės maldos ar patarimo. Pirmą kartą į mūsų bažnyčios susirinkimą atėjusiems žmonėms siūlome artimiau susipažinti su bendruomenės veikla.

Kalbamas žodis

Paprastai sekmadieninių susirinkimų metų pamokslą kalba bažnyčios pastorė Vilma Ditkevičius. Tačiau taip pat gana dažnai, bet jau kartą į keletą mėnesių, sulaukiame ir svečių iš įvairių pasaulio vietų.

Per daugiau nei 10 bažnyčios gyvavimo metų bendruomenės susirinkimuose kalbėjo ir savo mintimis iš Dievo Žodžio dalinosi tokie žmonės, kaip

  • Brian Richardson, nemažai padėjęs bendruomenei pačioje jos įsikūrimo pradžioje savo pamokymu, patarimu ir atidavęs nemažai savo asmeninio laiko;
  • Giedrius Saulytis (Vilnius, Lietuva)
  • Nijolė Ivanauskienė (Klaipėda, Lietuva) savo jautrumu Dievo Dvasiai, gyvenimo patirtimi ir įžvalga visuomet atverianti puikias Dievo išminties kerteles;
  • David Reidy (Hillsong, Australija) ir Paul Iannuzzelli (Italija), pamokę mūsų šlovinimo grupę muzikavimo paslapčių bei visą bendruomenę puikių tiesų apie Visagalio Dievo šlovinimą;
  • ne kartą bendruomenėje viešėjęs Keith Jenkins (Anglija) dalinosi tuo, kaip išgirsti Dievo balsą,

bei daugelis kitų - KT/LCC bažnyčių tinklo pastorius Colin Dye, džiazo muzikantas ir evangelistas Gintautas Abarius, pastorius Rytis Berūkštis, knygos "Meilės pamokos" autorius Ričardas Pagojus, bei Medininkų tragediją išgyvenęs Tomas Šernas.

Sekmadieninių pamokslų įrašai įkeliami ir į svetainę, kur jų gali pasiklausyti bet kurioje pasaulio vietoje esantys tikintieji. Pamoklus taip pat galite rasti ir iTunes - ieškokite "podcast'o" pavadinimu "LKB pamokslai"

Kaip mus rasti?

Susirinkimai vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. ryte Bektono bendruomenės centre, kurį nesunkiai pasieksite tiek nuosavu transportu, tiek ir visuomeniniu.

Automobiliu: iš A13 kelio reikėtų pasukti į A117 kelią link Woolwich perkėlos, pirmame žiede važiuoti tiesiai, o antrame žiede - sukti į dešinę į East Ham Manor Way. Centras bus Jums iš kairės. Jūsų patogumui yra nemokama automobilių stovėjimo aikštelė.

Autobusu: Visai šalia centro yra autobusų Nr. 101, 474 ir 366 stotelė. Taip pat galite važiuoti autobusais Nr. 262, 300, 173 ir 376 ir išlipti prie Beckton Asda parduotuvės, nuo kur reikėtų paėjėti pėsčiomis (maždaug 7 minutės kelio).

DLR: Artimiausia DLR stotis - Cyprus (2 minutės pėstute)

Žemėlapis (Susirinkimams Bektone)