Atgailos malda

Įsivaizduok, kad dabar stovi prieš patį Dievą, o Jis tavęs klausia: "Kodėl turėčiau įsileisti tave į Dangų?" Kaip manai, ką atsakytum? Na, jeigu esi nors kiek panašus į daugumą žmonių, tai tavo atsakymas, matyt, skambėtų maždaug taip: "Na, aš esu geras žmogus" arba "Aš stengiuosi būti geras ir sąžiningai elgiuosi su kitais žmonėmis." Šie atsakymai yra geri, tačiau yra tik vienas atsakymas, kurį Dievas iš tiesų nori išgirsti, ir jis skamba taip: "Todėl, kad aš patikėjau Jėzumi, kaip savo asmeniniu Gelbėtoju."

Yra tik vienas kelias, kuriuo eidamas žmogus gali būti išgelbėtas. Biblija moko mus, kad mes, visi žmonės, nesvarbu kokie geri būtume ir kiek gerų darbų padarytume, visi esame nusidėjėliai ir stokojame Dievo šlovės (laiškas Romiečiams 3:23). Paprasčiau tariant, nė vienas neturime vilties išsigelbėti savo paties pastangomis.

Toliau tame pačiame šv. Pauliaus laiške sakoma, kad jiegu ir liksime savo nuodėmėse (t.y. neišgelbėti), tai turėsime sumokėti už savo nuodėmes. Romiečiams 6:23 sako, kad "Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje."

Tačiau yra nuostabu žinoti, kad žmogui yra viltis ir išgelbėjimas per Jėzų Kristų, nes "Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo Viengimį Sūnų, kad kiekvienas kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą" (Jono 3:16). Jėzus sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes mirdamas ant kryžiaus! O tai, kad Kristus numirė už kiekvieną - net ir patį blogiausią ir niekingiausią žmogų - tiesiog pritrenkia. Apaštalas Paulius rašo: "Mums dar esant silpniems, Kristus skirtu metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai." (Romiečiams 5:6-8)

Nors mums ir sunku suvokti šios aukos didybę, viskas, ką mums reikia padaryti, tai priimti šią malonės dovaną, atgailauti už savo nuodėmes ir pripažinti Jėzų Kristų savo Gelbėtoju ir Viešpačiu.

Nesvarbu kur esi ir nesvarbu koks esi - Dievas parodė savo meilę tau. Jeigu norėtum priimti šią Dievo dovaną tau, melskis šia malda. Jeigu nuoširdžiai išsakysi šiuos žodžius ir širdimi tikėsi, būsi išgelbėtas!

Viešpatie,
aš esu nusidėjėlis.
Nusidėjau Tau savo mintimis, žodžiais ir darbais.
Nusidėjau ignoruodamas Tave
ir gyvendamas taip, tartum Tavęs nebūtų.
Atleisk man.
Brangus Jėzau, dėkoju Tau,
kad paaukojai savo gyvybę dėl manęs,
kad aš galėčiau gyventi.
Aš dėkoju, kad priimi mane tokį, koks aš esu,
ir atleidi mano kaltes.
Ačiū, kad savo krauju nuplovei mano nuodėmes.
Nuo šiandien noriu sekti Tavimi
ir mokytis iš Tavęs.
Ateik ir apsigyvenk manyje.
Skelbiu Tave savo gyvenimo Gelbėtoju ir Viešpačiu
dabar ir per amžius.
Amen.

Galbūt dabar jauti neišpasakytą palengvėjimą, o galbūt viskas berods ir liko taip, kaip buvo. Jei nuoširdžiai meldeisi šiais žodžiais, gali būti tikras, kad esi išgelbėtas - visai nesvarbu, ar tu jauti tai, ar ne. Mes norėtume drauge su tavimi pasidžiaugti šia nuostabia akimirka - tavo naujo ir šviesaus išganymo kelio pradžia. Parašyk mums - pastore@lithuanianchurch.org

Tai pat raginame nepasilikti vienam, bet prisijungti prie Gyvu Dievu tikinčios bendruomenės, kad galėtum augti ir džiaugtis kartu su kitais tikinčiaisiais, kurie irgi meldėsi tokia panašia malda. Jei gyveni Londone, maloniai kviečiame apsilankyti mūsų susirinkimuose. Tačiau jeigu gyveni kažkur kitur, pasistenk rasti vietinę bendruomenę. Arba rašyk mums ir mes pasistengsime tau padėti.

Džiaugiamės drauge su tavimi! Palaiminto kelio!