Renginiai bendruomenėje

Penktadienis, 06 balandžio 2012 Maldos ir pasninko penktadienis

Kviečiame bendram pasninkui ir maldai šį penktadienį. Atsidėkime tą dieną Dievui ir Jo žodžiui atsiskirdami pasninku ir malda, o bendrai bendruomenės maldai susirinksime Canning Town raštinės patalpose 19:00. Planuojame maldą baigti apie 11 val. vakaro, nors, žinoma, žiūrėsim, kaip viskas eisis - juk Dievo planai aukštesni už mūsų planus.

Sekmadienis, 22 balandžio 2012 Svečiuose: Nijolė Ivanauskienė

2012 m. balandžio 22 d. mūsų bažnyčioje svečiuosis ir tarnaus Klaipėdos Evangelijos bažnyčios pastorė Nijolė Ivanauskienė. Nijolė - nuostabus žmogus, nebijanti atverti savo širdį, pasidalinti savo gyvenimo džiaugsmais ir skausmais, įžvalga ir patirtimi, išmintingai atverianti Dievo Žodžio paslaptis. Maloniai kviečiame sudalyvauti.

Šeštadienis, 28 balandžio 2012 Šlovinimo vakaras

2012 m. balandžio 28 d., šeštadienį, 18:00 Canning Town raštinės patalpose vėl bus rengiamas šlovinimo vakaras, kurio metu drauge šlovinsime Viešpatį, klausysime liudijimų bei lauksime Dievo buvimo ir veikimo. Raštas sako, kad Dievas gyvena savo tautos gyriuje. Ateikime išreikšti savo meilę Jam, giesmėmis šlovinkime Jį ir Jis tikrai veiks pranašystėmis, suteikdamas laisvę bei gydydamas širdis ir kūnus.